Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Інвестиції іноземних фірм і спільних підприємств

Згідно з законодавством України, до іноземних інвесторів відносяться юридичні і фізичні особи, які мешкають за межами України, а також іноземні держави, міжнародні урядові і неурядові організації.

Підприємство з іноземними інвестиціями - це будь-яка правова форма підприємництва, створена відповідно до законів України, в якій іноземний інвестор володіє протягом року в середньому не менше за 20% оголошеного статутного капіталу або часткою вартості не менше за 100 тис. доларів США для банків і інших кредитно-фінансових установ і 50 тис. доларів для окремих підприємств (організацій).

Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на території України у вигляді іноземної валюти, будь-якого рухомого і нерухомого майна, цінних паперів, грошових вимог, інтелектуальної власності, права на здійснення господарської діяльності, платних послуг і т. ін. У цьому випадку кваліфікаційна норма становить 1 млн доларів США для банків і 500 тис. доларів США — для інших підприємств (організацій). Для малих підприємств кваліфікаційна норма становить 10 тис. доларів США.

Іноземні інвестиції здійснюються у наступних формах:

часткова участь в підприємствах, які організуються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки в діючих підприємствах;

- створення підприємств, ЩО повністю належать іноземним інвесторам, окремих підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю;

- придбання прямо не забороненого закон, України майна (рухомого і нерухомого), включаючи земельні дільниці, дома, обладнання, транспортні засоби в натуральному вигляді або у вигляді цінних паперів;

- придбання самостійно або з участю українських інвесторів прав користування землею і на використання природних ресурсів на території України;

- придбання інших майнових прав. Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється Міністерством фінансів України в денний термін на основі інформаційного повідомлення інвестора.У разі претензій іноземного інвестора на додаткові пільги реєстрація здійснюється впродовж 21 днів і йому видається інвестиційне свідчення, яке Служить основою для отримання пільг.

Пільги встановлюються Державними програми стимулювання іноземних інвесторів. і

При створенні іноземним інвестором (спіли підприємством) дочірнього підприємства, філії або представництва, пільги на них розповсюджуються при умові, що не менше за 51% статутних фондів належить засновникові.

Експорт продукції спільних підприємств, повністю зроблена або зазнавала достатньої пере

робки застосуванням власного майна цих підприємств є сертифікат визначення продукції власного виробництва торгово-промислової палати України не вимагає ліцензування і квотування.

Перевірка з метою оподаткування фінансової і комерційної діяльності спільних підприємств проводиться виключно офіційно зареєстрованими аудиторськими організаціями.

У відповідності зі статею 27 Декрету Кабінету Міністрів України «Про режим іноземного інвестування» майно, що ввозиться в Україну для внеску іноземного інвестора в статутний фонд спільного підприємства в межах термінів за чинним законодавством України, звільняється від мита і додатку на імпорт. Основою для звільнення від оплати мита є зареєстроване державними органами «Інформаційне повідомлення про іноземну інвестицію в Україні». Державна реєстрація може бути зроблена як до початку, так і в час, і після практичного здійснення інвестицій. Для визначення відповідності інвестиційних проектів із залученням іноземних інвестицій вимогам Державної програми заохочення іноземних інвестицій в Україні і надання додаткових пільг необхідне рішення Агентства міжнародної співпраці і інвестицій.

Введений з січня 1995 р. «Закон про оподаткування прибутку підприємств» повністю зрівняв права українських і зарубіжних інвесторів. Прибуток знову створених спільних підприємств підлягає оподаткуванню за базовою ставкою у розмірі 30%.

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.