Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Особливості інвестиційної діяльності

У системі господарської діяльності підприємства, формуванні його прибутку певне місце займає інвестиційна діяльність, що характер процес обгрунтування і реалізації найбільш активних форм вкладень капіталу, спрямовані розширення економічного потенціалу Підприємства. Економічний розвиток підприємства, зумовлює зростання суми прибутку, що формує його інвестиційна активність є обумовленими процесами. Тому кожне підприємство повинно приділяти постійну увагу своїй інвестиційній діяльності.

Інвестиційна діяльність підприємства характеризується такими основними особливостями:

- вона є головною формою реалізації економної стратегії підприємства, забезпечення зросту його операційної діяльності. Практично всі ЗІ економічного розвитку підприємства вимагають поширення обсягу або оновлення складу його операційних активів. Цей приріст активів і їх оновлення здійснюються в процесі різних форм інвестиційної діяльності підприємства. Інвестиційна політика підприємства є невід’ємною складовою істиною загальної стратегії його економів розвитку;

обсяги інвестиційної ДІЯЛЬНОСТІ підприємства є головним вимірником темпів його економічного розвитку.

Для характеристики цих обсягів використовується два показники - обсяг валових інвестицій і обсяг чистих інвестицій підприємства.Валові інвестиції являють собою загальний обсяг інвестованих коштів у певному періоді, спрямованих на розширення або оновлення виробничих фондів, придбання нематеріальних активів приріст запасів сировини і інших товар- матеріальних цінностей. Чисті інвестиції є сумою валових інвестицій, зменшеною на суму амортизаційних відрахувань у певному періоді.

Динаміка показника чистих інвестицій відображає характер економічного розвитку підприємства, потенціал формування його прибутку. Якщо сума чистих інвестицій підприємства складає негативну величину (тобто якщо обсяг валових інвестицій менше суми амортизаційних відрахувань), це свідчить про зниження його виробничого потенціалу і економічної бази формування його прибутку (така ситуація характеризує підприємство, яке проїдає свій капітал). Якщо сума чистих інвестицій дорівнює нулю (тобто якщо обсяг валових інвестицій дорівнює сумі амортизаційних відрахувань), це означає відсутність економічного зростання підприємства і бази зростання його прибутку, оскільки його виробничий потенціал залишається при цьому незмінним (така ситуація характеризує підприємство, яке «топчеться на місці»).

І нарешті якщо сума чистих інвестицій має обсяги інвестиційної діяльності підприємства

характеризуються істотною нерівномірністю по окремих періодах. Циклічність масштабів цієї діяльноті визначається рядом умов - необхідністю попередньго накопичення фінансових коштів для початку реалізації окремих цінних інвестиційних проектів; використанням сприятливих зовнішніх умов здійснення інвестиційної діяльності (на окремих етапах економічного розвитку країни інвестиційний клімат різко знижує ефективність цієї діяльності); поступовістю формування внутрішніх умов для істотних «інвестиційних ривків» (сформований підприємством потенціал позаобігових операційних активів має звичайно резерви підвищення його виробничого використання до певних меж; лише при досягненні таких меж приріст обсягів операційної діяльності викликає необхідність зростання цих активів);

- форми і методи інвестиційної діяльності в набагато меншій мірі залежать від галузевих особливостей підприємства, ніж його операційна діяльність. Механізм же цієї діяльності практично ідентичний на підприємствах будь-якої галузевої спрямованості. Це визначається тим, що інвестиційна діяльність підприємства здійснюється переважно в тісному зв’язку з фінансовим ринком (ринком капіталу і ринком грошей), в той час, як операційна діяльність здійснюється переважно в конкретних сегментах товарного ринку;

- інвестиційній діяльності підприємства властиві свої специфічні види ризиків, що об’єдну-

ЮТЬСЯ ПОнЯтТЯМ інвестиційний ризик. Рівень

інвестиційного ризику звичайно значно перевищує рівень операційного ризику. Це пов’язано з тим що в процесі інвестиційної діяльності ризикнути капіталу (тобто «катастрофічний ризик» більшу імовірність виникнення, ніж у процесів операційної діяльності. Механізм формування рівня інвестиційного прибутку будується в тісному зв'язку з рівнем інвестиційного ризику;

- інвестиційний прибуток підприємства в процесі його інвестиційної діяльності формується звично зі значним «лагом запізнення». Це означає, що витратами інвестиційних ресурсів (інвестиція витратами) і отриманням інвестиційного приблизно проходить звичайно досить великий період час визначає довготривалий характер цих витрат. Диференціація розміру «лага запізнення» залежить від протікання інвестиційного процесу.

При послідовному протіканні інвестиційного процесу інвестиційний прибуток формується відразу ж після завершення інвестування коштів паралельному його протіканні формування інвестиційного прибутку можливе ще до повного зношення процесу інвестування коштів; при інтенсивному його протіканні між періодом завершення інвестування коштів і формуванням інвестиційного прибутку проходить певний час; у процесі інвестиційної діяльності гроші потоки істотно розрізняються в окремі періоди своєю спрямованістю. Протягом окремих перів сума негативного грошового потоку за інвестиції

кою діяльністю підприємства може значно перевищити суму ПОЗИТИВНОГО грошового потоку інвестиційного прибутку коли має високий рівень коливань. діяльність підприємства здійснюється в різних формах, що визначаються видами

Інвестишйна діяльність підприємства підлегла певній інвестиційній політиці, яку підприємство формує самостійно виходячи з цілей свого стратегічного Розвитку. Основною метою інвестиційної політики підприємства є вибір і реалізація найбільш ефективних проектів розширення його операційних активів для забезпечення основних напрямків розвитку його операційної діяльності в довгостроковій перспективі.

У процесі інвестиційної діяльності підприємство отримує певний прибуток. При реальних інвестиціях розмір інвестиційного прибутку характеризується сумою додаткового операційного прибутку, яку дають знов створені або оновлені в інвестиційному процесі операційні активи. При фінансових інвестиціях розмір інвестиційного прибутку характеризується сумою отриманих відсотків і дивідендів, а також сумою приросту курсової вартості цінних паперів при їх реалізації.

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.