Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Формування портфеля фінансових інвестицій

Фінансове інвестування безпосередньо пов’язане з формуванням інвестиційного портфеля».

Воно базується на тому, що більшість інвесторів для здійснення фінансового інвестування більше одного інструмента, тобто

тобто формують певну їх сукупність. Цілеспрямований підбір таких інструментів являє собою процес формування інвестиційного портфеля.

Інвестиційний портфель являє собою цілеспрямовано сформовану сукупність фінансових інструментів, призначених для здійснення фінансового інвестування відповідно до розробленої інвестиційної політики. Оскільки на переважній більшості підприємств єдиним видом фінансових інструментів інвестування є цінні папери, для таких підприємств поняття «інвестиційний портфель» ототожнюється з поняттям «фондовий портфель» (або «портфель цінних паперів»).

Головною метою формування інвестиційного портфеля є забезпечення реалізації основних напрямків політики фінансового інвестування підприємства шляхом підбору найбільш прибуткових і безпечних фінансових інструментів.Розглянемо сучасні підходи до типізації інвестиційних портфелів підприємства, що забезпечують реалізацію конкретних форм його політики фінансового інвестування.

За цілями формування інвестиційного розрізнюють два ОСНОВНИХ ТИПИ Інвестиційного портфеля - портфель доходу і портфель зростання.

Портфель доходу - це інвестиційний портфель сформований за критерієм максимізації рівня інвестиційного прибутку в поточному період, незалежно від темпів приросту інвестованого капіталу в довгостроковій перспективі. Іншими словами портфель орієнтований на високу поточну віддачу інвестиційних витрат, незважаючи на те, Що в майбутньому періоді ці витрати могли 6 забезпечити отримання більш високої норми інвестиційного прибутку на вкладений капітал.

Портфель зростання являє собою інвестицій портфель, сформований за критерієм максимальних темпів приросту інвестованого капіталу в майновий довгостроковій перспективі незалежно від рівня формування інвестиційного прибутку в поточному періоді. Цей портфель орієнтований на забезпечення високих темпів зростання ринкової вартості підприємства (за рахунок приросту капіталу в процесі фінансового інвестування), оскільки норма прибутку при довгостроковому фінансовому інвестуванні зав жди вища, ніж при короткостроковому.

По відношенню до інвестиційних ризиків розрізнюють три основні типи інвестиційного портфеля агресивний; помірний (компромісний); консервативний. Така типізація портфелів заснована на диференціації рівня інвестиційного ризику, на який ж ден іти конкретний інвестор в процесі фінансової інвестування.

Агресивний портфель являє собою інвестиційний портфель, сформований за критерієм поточного прибутку або приросту інвестованого капіталу незалежно від супутнього йому рівня ризику він дозволяє отримати максимальну норму інвестиційного прибутку на вкладений капітал, однак супрврдЖУ€ТЬСЯ високим Рівнем інвестиційного Ризику, при якому інвестований капітал може бути втрачений повністю або значною мірою.

Помірні (компромісний) портфель являє собою сформовану сукупність фінансових інструментів інвестування, за яким загальний рівень портфельного ризику наближений до середньоринкового. За таким інвестиційним портфелем норма інвестиційного прибутку на вкладений капітал буде також наближена до середньоринкової.

Консервативний портфель являє собою інвестиційний портфель, сформований за критерієм мінімізації рівня інвестиційного ризику. Такий портфель, що формується найбільш обережними інвесторами, практично виключає використання фінансових інструментів, рівень інвестиційного ризику за якими перевищує середньоринковий. Консервативний інвестиційний портфель забезпечує найбільш високий рівень безпеки фінансового інвестування.

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.