Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Стратегія ризик-менеджменту

Стратегія ризик-менеджменту - це мистецтво управління ризиком в невизначеній господарській ситуації-, засноване на прогнозуванні ризику і прийомів його зниження. Стратегія ризик-менеджменту включає правила, на основі яких приймаються ризикове рішення і способи вибору варіанта рішення. Правила - це основоположні принципи дії.

У стратегії ризику-менеджменту застосовуються наступні правила:

- максимум виграшу;

- оптимальна імовірність результату;

- оптимальна коливаність результату;

оптимальне поєднання виграшу і величини ризикуСутність правила максимума виграшу п в тому, що з можливих варіантів ризикових вибирається варіант, який дає найбільшу ефективність результату (виграш, прибуток) при мінімальному або прийнятному для інвестора ризику. Сутність правила оптимальної імовірносщ зультату полягає в тому, що з можливих рішень вибирається те, при якому імовірність результат є прийнятною для інвестора або задовольнить фінансового менеджера.

На практиці застосування правила оптимальні імовірності результату звичайно поєднується вилом оптимальної коливаності результату.

Як уже вказувалося, коливаність показників», виражається їх дисперсією, середнім квадратичним, відхиленням і коефіцієнтом варіації. Суть правила оптимальної коливаності результату полягає в тому що з можливих рішень вибирається те, при якому імовірності виграшу і програшу для одного і того і ризикового вкладення капіталу мають невеликий розрив, або найменшу величину дисперсії, середнього квадратичного відхилення, варіації. І Сутність правила оптимального поєднанням виграшу і величини ризику полягає в тому, що менеджер оцінює очікувані величини виграшу і ризик (програшу, збитку) і ухвалює рішення вкласти капітал в той захід, який дозволяє отримати очікуваний виграш і уникнути великого ризику.

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.