Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Види договорів, регулюючий інвестиційний процес

у ринкових умовах державне регулювання інвестиційного процесу зводиться до захисту інтересів споживача інвестиційних товарів шляхом використання податкових і фінансово-кредитних важелів, за допомогою ліцензування, стандартизації і нормування, застосування екологічного і санітарного контролю, антимонопольних заходів. Все це повинні враховувати суб’єкти інвестиційної діяльності, вступаючи у договірні відносини.

Договір - це угода двох і більше сторін, що зумовлює встановлення, зміну або припинення обов’язків і прав. На основі договору здійснюється регулювання організаційно-економічних і правових відносин між суб’єктами інвестиційної діяльності. Договір укладається для організаційно- технологічного розподілу і юридичного закріплення зобов’язань і визначення відповідальності учасників угоди.

В залежності від мети господарського договір підряду укладається: -

- на капітальне будівництво;

- на провадження проектних і дослідницьких робіт;

- на виконання науково-дослідних і дослідно- конструкторських робіт.

За договором підряду на будівництво встановлюються обов’язки підрядника - здійснення будівництва і здача замовнику в певний термін готового будівельного об’єкта або завершення будівельно- монтажних робіт, і обов’язки замовника - виділення будівельного майданчика, надання фронту робіт, їх приймання і оплата. Такий договір укладається як при будівництві нових об’єктів, так і при реконструкції, капітальному ремонті функціонуючих будівель і споруд, а також проведенні монтажних, пусково-налагоджувальних і інших робіт безпосередньо на місці фактичного розташування інвестиційного об’єкта.Договірна документація, як правило, складається з договору і додатків, у яких приводяться.

Податкові умови передбачають предмет конкретного договору, практику договірних відносин, що далася, конкретного замовника і підрядника. Додаткові умови не можуть суперечити загальним.

Особливі умови відображають спеціальні вимоги що зумовлюються в конкретному договорі. Звичайно особливими умовами обумовлюються гаранті розподілу ризику при непередбачених обставинах, процедури вирішення можливих суперечок. Особливі умови це також умови про створення консорціуму між інвестором і підрядником.

Підрядник має право сам встановлювати тип договору підряду - на конкурсній основі, на основі переговорів із замовником. Тип договору визначає метод встановлення ціни на спорудження інвестиційного об’єкта.

За умовами конкурсу, замовник з багатьох пропозицій вибирає найбільш вигідну за двома критеріями - вартістю будівництва і його тривалістю (при умові забезпечення якості).

Такий традиційний підхід до укладення договору найбільш прийнятний для замовника. Конкурс оголошується за умови повного розв’язання питань, пов’язаних з фінансуванням будівництва. Особливість договору, укладеного на конкурсній основі,

полягає в тому, що він встановлює вартість ництва по закінченому проекту, який має тверду ціну. Прибуток підрядника включенийякий має ЗГІДНО 3 договором, тому ВІН В процесі будівництва прагне до зниження поточних витрат. При укладенні договору підряду на основі переговорів замовника і підрядника договірна ціна встановлюється різними шляхами. У разі тривалого будівництва складних об’єктів важко визначити вартість будівництва. В умовах зростання ризику через економічний спад, інфляцію витрати генерального підрядника відшкодовуються в мірі кошторисної вартості з оплатою необхідної даткової перевитрати і гарантованого прибутку або по суті, підрядчик застрахований від ризику зростання цін на ресурси.

При укладанні договорів «під ключ», як правило, реалізується інший спосіб відшкодування витрат, найбільш вигідний підрядчику - в розмірі фактичної вартості будівництва з оплатою гарантованого прибутку.

У процесі проведення переговорів відносно типу договору підряду, що укладається, і порядку визначення договірної ціни будівництва підрядчик, за бажанням замовника, представляє список субпідрядників, що залучаються до будівництва, причому замовник має право без пояснень виключити з цього списку будь-якого або провести додаткові переговори Договір або контракт визначає:

- сторони операції з вказівкою реквізитів, предмет договору - об’єкт і його місцезнаходження;

у конкретні зобов язання з підготовки вибраного

майданчика для будівництва, енергопостачанню, організації і здійсненню будівельно-монтажних робіт створенню певних умов для будівників;

право інвестора на технічний нагляд за відповідністю робіт, що виконуються, вимогам проекту;

у умови розірвання договору, відповідальність за невиконання зобов’язань.

Предметом договору підряду є збудований і готовий до експлуатації об’єкт або виконаний комплекс робіт по споруді об’єкта, а також його реконструкція, технічне переозброєння, ремонт.

Як умови розірвання договору, розглядаються можливості консервації (припинення будівництва) за рішенням інвестора або державних органів, низька якість робіт, порушення термінів будівництва, неплатоспроможність замовника по оголошенню банком і т. ін. Збитки, що виникли у однієї з сторін при розірванні договору, відшкодовує інша сторона, винна в спричиненні збитку. На

випадок ризику невиконання зобовязань передбачається майнова відповідальність винуватця у вигляді неустойки, відшкодування фактичних збитків і упущеної вигоди додатково до відповідальності згідно з чинним законодавством. При умові відшкодування збитків і сплати штрафів за порушення зобов'язань за договором винна сторона не звільняється від подальшого виконання робіт. Позов замовника з приводу погіршення робіт через недотримання підрядчиком умов договору може пред’являтися протягом 6 МІСЯЦІВ від дня приймання робіт, а в разі неможливості встановлення недоліків при звичайному способі приймання робіт - протягом 1 року. У разі домовленості про гарантійний термін і виявлення недоліків у цьому періоді термін позовної давності починається від дня встановлення цих недоліків.

В умовах ринкової економіки зростає значення підрядних договорів на надання інформаційних послуг інвестору, предметом яких може бути підбір ділового партнера, отримання інформації про учасників угоди і ін.

Оплата інформаційних послуг здійснюється замовником на основі акцепту платіжної вимоги.

Суб’єкти інвестиційної діяльності виконують безготівкові розрахунки через банки. Взаємовідносини їх з банками регулюються фінансово-кредитними договорами. Згідно з кредитним договором, банк, наприклад, надає інвесторові гроші за умови зобов’язання інвестора повернути їх у встановлений термін зі сплатою відсотка. Кредит може

у попередньому договорі зумовлюються, наприклад, склад, обсяг і терміни передачі проектно-кошторисної документації і документації, необхідної для укладення договору підряду, готовить майданчика під будівництво, терміни і умови його звільнення; порядок і терміни укладення договору підряду; заходи відповідальності сторін за порушення лереддоговірної угоди і відмову без достатньої основи однієї з сторін від укладення договору підряду.

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.