Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Комплектування будівництв обладнанням

Виробничо-технологічна комплектація як метод матеріально-технічного забезпечення будівництва являє собою сучасне і чітке постачання комплекту біологічного обладнання і необхідних для нього

можливе попереднє випробування обладнання Попереднє випробування здійснюється відповідно до вимог двох принципів: конструктивності і технологічності. До складу комплекту повинні входити конструктивні елементи, що забезпечують просторову жорсткість і стійкість технологічного комплекту, а також можливість послідовного виконання будівельно-монтажних робіт в стислі терміни, а при реконструкції і техпереозброєнні - без зупинки основного виробництва.

Складність комплектації полягає в тому, що в умовах України до технологічного комплеку входять окремі види технологічного обладнання, конструкцій і матеріалів, що виробляються і поставляються різними постачальниками, організаційно не пов’язаними між собою. Тому доцільно технологічні комплекти поділяти на декілька поставочних комплектів.

Розпізнавальним принципом поставочного комплекту є відповідальність за його організацію од-

ного постачальника - заводу-виготівника або оптового посередника (бази комплектації). В умовах будівельно-монтажного виробництва України традиційними функціями замовника, відповідно до договорів (контрактів), є формування технологічних (поставочних) комплектів і забезпечення ними будівництв.Звичайно ці функції виконує дирекція підприємства, що будується, або відділ капітального будівника при виконанні робіт госпспособом. Ці органи можуть формувати технологічні (поставочні) комплекти тільки в тісній взаємодії з будівельними організаціями в процесі моніторинга інвестиційних проектів.

Комплектація будівництв обладнанням вимагає розробки відповідної планової документації, тісно взаємопов’язаної з проектом організації будівництва і проектами проведення робіт, календарними планами будівництва, сітьовими графіками.

Технологічні і комплекти, що поставляються, повинні узгоджуватися за часом і об’єктами, з програмою будівельно-монтажних робіт, що виконуються генпідрядником і субпідрядними організаціями.

При комплектації обладнанням великих будівництв не вдається організувати технологічне комплектне постачання одним постачальником і доводиться організовувати цілий ряд поставочних комплектів. У цих умовах можлива угода про кооперацію між декількома постачальниками обладнання, інвестором і генеральним підрядчиком. При цьому, як правило, на останнього покладаються функції з встановлення кооперованих зв’язків, ко

Обладнання, що поставляється на 6удівництво інвестором, класифікується за наступними ознаками

- виробниче призначення;

- особливості конструювання;

- умови виготовлення;

- умови постачання і зберігання;

- умови монтажу;

у умови експлуатації;

- умови виведення з виробництва (ліквідації)

За призначенням обладнання може бути для

основних виробничих процесів, допоміжне обладнання, загальнозаводське і т. ін.

За особливостями конструювання обладнання може поділятися на:

- вбудоване (закріплене в складі основного як допоміжне), нестандартизоване, або таке, що не має галузевої приналежності з конструювання і виготовлення (звичайно це великогабаритне обладнання, що виготовляється в індивідуальному по рядку);

- модернізоване, або виготовлене за вдосконаленим зразком;

- нетипове - дрібносерійне, виготовлене промисловістю на окреме замовлення зі спеціальними комплектуючими і оснащенням;

- унікальне - єдине за своїми конструктивними особливостями, що не має аналогів.

За умовами постачання і зберігання обладнання буває комплектним (що поставляється з усіма деталями, вузлами, агрегатами, запасними частинами, зумовленими гарантійним терміном експлуатації) і комплектуюче-забезпечуючим функціонування основного.

Ця група обладнання, як правило, відразу не доступає в монтаж і вимагає особливих умов зберігання і підготовки до монтажу. За умовами монтажу обладнання може бути таким, що монтується і що не вимагає монтажу.

За умовами експлуатації - працюючим в безперервному режимі або таким, що вимагає технологічних перерв, що має або що не має захисту від агресивного середовища, і т. ін.

За умовами виведення з виробництва - таке, що вимагає або що не вимагає великих витрат з демонтажу, консервації, передислокації або ліквідації.

Комплектне постачання обладнання в поєднанні з необхідними збірними конструкціями, вузлами і деталями, здійснюване багатьма спеціалізованими підприємствами і фірмами, зумовлює необхідність кооперування і маркетингового моніторингу

з боку інвестора (замовника).

Світовий і вітчизняний досвід має в своєму розпорядженні декілька форм комплектації будівництв.

В умовах ринку Правила про договори підряду носять рекомендаційний характер, а номенклатура продукції, що поставляється на будівництво тим або іншим суб’єктом інвестиційної діяльності, зумовлюється в договорі (контракті). Замовник (інвестор) повинен завчасно укласти договір на виготовлення і постачання обладнання до початку будівництва. В окремих випадках це можуть бути ф’ючерсні контракти,

Звичайно в договорі на постачання обладнання відбивається найменування, кількість, асортимент, сортність, габарити, комплектність продукції, що поставляєтьсяNtvf базисна кошторисна вартість, дочірна ціна, період постачання, порядок і форми розрахунків, реквізити сторін, термін дії договору, умови його розірвання, економічні санкції за порушення умов договору.

Традиційна схема комплектації наступна: замовник отримує обладнання за договором постачання, забезпечує його зберігання на власних складах, комплектує його і передає підрядчику згідно актів у терміни, передбачені договорами підряду. При цьому розрахунки між ними здійснюються за комплект взагалі за договірними цінами, що враховують витрати замовника на заготівлю, зберігання, комплектацію і транспортування.

У сучасних умовах можлива і інша форма комплектації обладнання. Інвестор і генпідрядник можуть домовитися в підрядному контракті про те, що постачання обладнання виконують будівельні організації. У цьому випадку підрядний контракт

Комплектування будівництв імпортним обладнанням може здійснюватися в декількох формах Постачання може здійснюватися відповідно до контрактів: купівля-продаж (постачання), підрядним комплектації обладнання, що закутається. Можливе також укладення угоди про кооперацію або через створення спільного підприємства.

Порядок укладання договорів з іноземними контрагентами регулюється Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності можуть укладати нові види зовнішньоекономічних договорів, крім тих, які прямо заборонені законодавством України.

Обладнання, машини, механізми і таке інше на зовнішньому ринку купується в готовому вигляді, в розібраному стані, а також у вигляді окремих частин. Готові до експлуатації вироби - це продукція загального машинобудування, транспортні засоби. У розібраному вигляді постачаються комплекті технологічного обладнання, що вимагає монтажу.

Найбільш зручними формами торгівлі в рамка: коопераційних угод вважається постачання ком

плктних об’єктів у вигляді дільниць цехів закінчених виробництв (підприємств). Ця форма, крім постачання обладнання, передове також передінвестиційні дослідження, проектування, будівельно-монтажне виробництво, навчання персоналу, подальше гарантійне обслуговування.

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.