Гончаров А.Б. Інвестування (2003)

Участь інвестора в пусково-налагоджувальних роботах

У вітчизняній практиці освоєння реаль інвестицій пусково-налагоджувальні роботи ЗДІЙ* нюються, як правило, в процесі і після введення експлуатацію виробничих потужностей і об’єктів У цей час в Україні мало будівельно-монтажних фірм, які вводять об’єкти в експлуатацію і здають їх інвесторові (замовникові) здатними випускати продукцію відповідно до проектної потужності. Нарівні з цим, збереглося безліч пусково-налагоджувальних управлінь галузевого і міжгалузевого профілю, які виконують за контрактами різні роботи по доведенню виробництв, що вводяться в експлуатацію, до проектної потужності. Чимало з цих організацій приватизовано.

Розрізняють роботи налагоджувального періоду, пусково-налагоджувальні роботи і комплексне випробування обладнання.

Налагоджувальний період починається після закінчення монтажу обладнання і закінчується прийманням об’єкта в експлуатацію. У цей час можуть виконуватися різні роботи з наладці технологічного і енергетичного обладнання, пристроїв автоматичного і дистанційного управління, регулюванню технологічних ліній. На цьому етапі може і комплексне випробування обладнаная здійснюються витрати на підготовку фахівців (для виробництв, що вводяться па діючих підприємствах), оплачуються послуги проектних, консалтингових, інжинірінгових і інших організацій з технічного нагляду.

Виконання цих робіт контролюється інвестором або за його дорученням, керуючим проектом, фірмою-девелопером. Оплата таких робіт проводиться за рахунок основної діяльності за окремим кошторисом, якщо їх виконання не передбачене генеральнім підрядним прямим договором і вони не відображені в зведеному кошторисному розрахунку.

Пусково-налагоджувальні роботи можуть проводитися на різних стадіях освоєння потужностей:

- після завершення монтажу обладнання і закінчення його індивідуальних випробувань, перед комплексним випробуванням обладнання;

- в період комплексного випробування;

- при освоєнні проектної потужності підприємства;

- в процесі експлуатації обладнання діючого підприємства.Звичайно ці роботи включають випробування на санітарно-гігієнічний ефект і наладку вентиляційного обладнання, очисних споруд, визначається їх відповідність допустимим нормам. Потім проводиться дослідно-налагоджувальна експлуатація машин, цілодобове або позмінне обслуговування обладнання, що вводиться в експлуатацію.

Якщо ж у процесі експлуатації об’єкта у замовника виникає необхідність у зміні технологічного процесу, то такі зміни відносяться до технологічної частини проекту, і замовник видає пусково-налагоджувальній організації нову програму проведення пусково-налагоджувальних робіт і новий кошторис, у якому кошторисна вартість визначених за цінником робіт звичайно оплачується в межах 70%.

Комплексне випробування обладнання - це випробування основних установок, агрегатів і додаткового обладнання, створюючого з основним комплекс, що забезпечує випуск готової продукції і охорону навколишнього середовища. Комплексне випробування обладнання проводиться після його індивідуальних випробувань і виконання пусково-налагоджувальних робіт.

- обробка матеріалів з наладки і комплексної експлуатації обладнання, складання акта про закінчення робіт і технічного звіту про зроблену роботу.

Усі роботи і витрати, пов’язані з проведенням комплексного випробування, оплачуються інвестором за особливим, їм же затвердженим кошторисом на введення об’єкта в експлуатацію, що розробляється проектною організацією відповідно до договору на виконання проектно-пошукових робіт.

Інвестор зобов’язаний надати всі необхідні для випробувань матеріально-технічні ресурси (сировину, основні і допоміжні матеріали і ін.), він залучає, згідно з договором, до комплексного випробування обладнання інших учасників інвестиційного процесу, представників генерального підрядчика, субпідрядних, монтажних і спеціалізованих організацій, представників заводу

Інвестор має право виключити із загальної вартості витрат вартість продукції, отриманої при комплексному випробуванні обладнання (за умови її відповідності необхідним стандартам).

Витрати з комплексного випробування обладнання на діючих підприємствах, в процесі їх реконструкції і технічного переозброєння, плануються і враховуються в складі витрат майбутніх періодів. Результати комплексного випробування обладнання відбиваються в акті приймання робочою комісією.

Використана література: Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.