Науменко В.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2004)

3.1. Повноваження на декларування товарів. Обов'язки декларанта

При здійсненні зовнішньоекономічних операцій підприємство, яке переміщує товари через митний кордон України, може самостійно без будь-яких обмежень декларувати ці товари митним органам України. Під час вибору способу декларування підприємство оцінює свої потенційні можливості й визначає готовність своїх співробітників до проведення процедури декларування товарів.

У відносинах з митними органами інтереси підприємств можуть представляти також митні брокери та інші особи на підставі відповідного договору, укладеного з цим підприємством (стаття 26 Митного кодексу України).

Митний брокер (посередник) — це підприємство, що здійснює декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, і має ліцензію провадження діяльності митного брокера.

Митним брокером може бути тільки підприємство — резидент України, а від його імені декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, може здійснювати його відокремлений структурний підрозділ (філія, представництво тощо) (стаття 176 Митного кодексу України).

Безпосередньо декларування товарів і транспортних засобі здійснює декларант. Статтею 87 Митного кодексу України визначено, що декларантом, є особа, яка здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Декларантами можуть бути і підприємства, і громадяни, яким належать товари й транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, або вповноважені ними митні брокери (посередники).

Декларант виконує всі обов'язки з декларування й несе в повному обсязі відповідальність за це, передбачену Митним кодексом України, незалежно від того, чи він є власником товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митним кордон України, чи митним брокером, чи іншою вповноваженою особою. При цьому декларант зобов'язаний:

• здійснити декларування товарів й транспортних засобів відповідно до порядку, установленого Митним кодексом України;

• на вимогу митного органу пред'явити товари й транспортні засоби для митного контролю та митного оформлення;

• надати митному органу передбачені законодавством документи й відомості, потрібні для виконання митних процедури;

• сплатити податки та збори.