Науменко В.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2004)

5.9. Магазин безмитної торгівлі

Магазин безмитної торгівлі — митний режим, відповідно до якого товари, а також супутні товарам роботи, не призначені для споживання на митній території України, перебувають та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску через державний кордон України, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, податків,

установлених на експорт та імпорт таких товарів, і без застосування заходів нетарифного регулювання (стаття 225 Митного кодексу України).

Товари, а також супутні товарам роботи, у митному режимі магазину безмитної торгівлі реалізуються лише в спеціальних торговельних закладах — магазинах безмитної торгівлі. При цьому розташування магазинів безмитної торгівлі та умови реалізації в них товарів повинні виключати можливість безпосереднього ввезення цих товарів для споживання на митну територію України. Приміщення магазину безмитної торгівлі може мати:

1) торговельний зал (зали), у тому числі бари та пункти громадського харчування;

2) допоміжні приміщення;

3) склад магазину.

Строк перебування товарів у митному режимі магазину безмитної торгівлі не може перевищувати трьох років з дня їх поміщення в цей режим. Після закінчення або впродовж цього строку товари можуть бути заявлені митному органу:

• для вільного обігу на митній території України;

• для вільного обігу за межами митної території України;

• для поміщення в митний режим митного складу;

• для знищення під митним контролем.

Власники магазинів безмитної торгівлі можуть мати митні склади для зберігання та наступного постачання у магазини всіх видів товарів, у тому числі підакцизних.

Магазини безмитної торгівлі здійснюють торгівлю всіма видами продовольчих і непродовольчих товарів вітчизняного (на умовах експорту) та іноземного походження, крім товарів, які заборонені відповідно до законодавства до ввезення в Україну, вивезення за її межі та транзиту через територію України.

Власником магазину безмитної торгівлі може бути лише підприємство — резидент України, яке зобов'язано:

1) своєчасно декларувати митному органу товари, що надходять до магазину чи вибувають з магазину, і подавати всі документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення;

2) виключити можливість надходження до магазину та вилучення з магазину товарів поза митним контролем;

3) дотримувати положень Митного кодексу України та інших законодавчих актів України щодо умов діяльності магазинів безмитної торгівлі;

4) вести облік товарів, що надходять до магазину безмитної торгівлі та реалізуються ним, і подавати митному органу, у зоні діяльності якого розташовано магазин безмитної торгівлі, звіт про рух товарів у магазині за формою, установленою Держмитслужбою України.

У разі набрання чинності рішенням про ліквідацію магазину безмитної торгівлі розміщення нових партій товарів, а також реалізація товарів у магазині не дозволяються. Товари, що перебувають у магазині безмитної торгівлі, підлягають негайному переміщенню на склад магазину та декларуванню власником магазину в інший митний режим.

Порядок відкриття й ліквідації магазинів безмитної торгівлі та Правила продажу товарів магазинами безмитної торгівлі затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1089. Цим порядком установлено, що магазин безмитної торгівлі відкривається на підставі дозволу, який видається відповідно до Порядку суб'єктові підприємницької діяльності — власникові чи орендареві приміщення, призначеного для магазину або суб'єктові, що має намір спорудити відповідне приміщення в пункті пропуску через державний кордон України, в інших зонах митного контролю, визначених митним органом.

Робота магазину безмитної торгівлі організується таким чином, щоб забезпечити надходження, зберігання та продаж товарів відповідно до вимог Митного кодексу України, законодавства з питань оподаткування й митного оформлення, інших нормативно-правових актів. Магазин безмитної торгівлі здійснює реалізацію товарів за готівку в національній або іноземній валюті, кредитними картками та чеками фізичним особам, а також у безготівковій формі — юридичним особам, які обслуговують пасажирів міжнародних рейсів після проходження ними паспортного й митного контролю.

Магазини безмитної торгівлі мають право реалізовувати в установленому порядку продовольчі й непродовольчі товари всіх видів вітчизняного та іноземного виробництва, крім товарів, зазначених у пункті 8 цих Правил, та проводити підготовку товарів до продажу, їх пакування, демонстрацію, перепакування.

Магазинами безмитної торгівлі реалізуються товари в пунктах пропуску через державний кордон України або на транспортних засобах, що виконують міжнародні рейси, фізичним особам, які від'їжджають за кордон, за умови пред'явлення останніми документа, що посвідчує особу, з відміткою про проходження паспортного й митного контролю або належного їм проїзного документа на транспортний засіб, який прямує за межі України.

Факт продажу товару підтверджується касовим або товарним чеком з послідовною нумерацією (у двох примірниках), у якому повинні бути зазначені номер рейсу або реквізити документа, який посвідчує особу, з відміткою про проходження паспортного й митного контролю, ідентифікаційний код товару та його вартість. Оригінал чека видається пасажирові, який придбав товар, а копія зберігається в магазині безмитної торгівлі протягом не менш як трьох років. Заміна та обмін товарів, придбаних фізичною особою в магазині безмитної торгівлі, здійснюються згідно із законодавством.

Магазинам безмитної торгівлі забороняється реалізовувати:

• товари, заборонені законодавством до ввезення в Україну, вивезення за межі України та транзиту через території0 України;

• товари за кодами 2701—2716 згідно з УКТЗЕД.

Власник (керівник) магазину безмитної торгівлі завчасно інформує відповідну посадову особу митного органу про запланований час надходження товарів.

Якщо між переліком товарів, наведеним у документах, що подаються митному органу при декларуванні, і кількістю товарів, Що фактично надійшли на склад магазину безмитної торгівлі, виявлено розбіжність, то власник (керівник) магазину безмитної торгівлі:

• разом з посадовою особою митного органу проводить опис товарів, яких не вистачає або кількість яких виявилася більшою, ніж зазначено в документах;

• складає відповідний акт, який підписується власником (керівником) магазину та посадовою особою митного органу;

• виконує інші дії, передбачені митним законодавством.

Товари, що реалізуються магазином безмитної торгівлі, повинні мати відповідне маркування, яке дає змогу їх легко ідентифікувати. Вид і метод маркування товарів затверджуються керівником митного органу, у зоні діяльності якого відкрито магазин. Посадові особи митного органу під час виконання службових обов'язків мають право доступу до приміщень магазину безмитної торгівлі в будь-який час.

Маркування товарів проводиться на складі магазину безмитної торгівлі у триденний строк після їх надходження та митного оформлення. На складі магазину безмитної торгівлі дозволяється здійснювати розпакування, пакування, перепакування товарів та проводити операції, пов'язані із забезпеченням їх зберігання й підготовкою до продажу.

Товари повинні зберігатися на складі магазину безмитної торгівлі таким чином, щоб посадова особа митного органу могла провести їх перевірку. Продаж товарів з допоміжних приміщень та зі складу, за зразками, попереднім замовленням і в розстрочку, а також використання приміщень магазину безмитної торгівлі для зберігання та реалізації товарів, що не пройшли митного оформлення, не дозволяється.

Усі надходження товарів зі складу до торговельного залу магазину безмитної торгівлі реєструються за формою, погодженою з митним органом.

Приміщення магазину безмитної торгівлі повинно відповідати вимогам, установленим статтею 226 Митного кодексу України та іншими нормативно-правовими актами щодо регулювання питань роздрібної торгівлі, а також бути обладнане засобами, які дають змогу забезпечити:

• накладення митного забезпечення на всі місця доступу в приміщення магазину:

• неможливість надходження або продажу товарів поза митним контролем;

• надійне функціонування охоронної та пожежної сигналізації;

• телефонний зв'язок посадовій особі митного органу, яка здійснює митний контроль у магазині.

У неробочий час магазину безмитної торгівлі товари зберігаються в приміщенні магазину з обов'язковим накладенням митного забезпечення на двері та інші місця доступу. При цьому наявність в місцях доступу в магазин пломб, печаток та інших видів забезпечень з реквізитами власника є обов'язковою поряд із забезпеченнями митного органу. Магазин безмитної торгівлі відчиняється та зачиняється в присутності посадової особи митного органу.

Власник (керівник) магазину безмитної торгівлі зобов'язаний щомісяця проводити декларування товарів, реалізованих у магазині, шляхом заповнення ВМД, порядок заповнення якої встановлюється Держмитслужбою України.

У магазинах безмитної торгівлі повинні розміщуватися на видному місці оголошення (рекламні листки) про те, що:

• продаж товарів здійснюється лише за умови подання громадянами встановлених документів;

• заборонено продаж алкогольних напоїв пасажирам віком до 21 року та тютюнових виробів — пасажирам віком до 18 років;

• касові чеки на товари повинні обов'язково зберігатися разом з проїзним документом до відправлення транспортного засобу в рейс або до виїзду з пункту пропуску через державний кордон України.

Власником (керівником) магазину безмитної торгівлі один раз на квартал проводиться інвентаризація. Митний орган у разі потреби має право проводити інвентаризацію товарів у приміщенні магазину в будь-який час його роботи.

Рахунки (бухгалтерські книги) магазину безмитної торгівлі повинні бути доступними для ревізії в будь-який час роботи бухгалтерії магазину. Власник (керівник) магазину безмитної торгівлі забезпечує ведення бухгалтерського обліку й звітності відповідно до законодавства.

Форму дозволу на відкриття магазину безмитної торгівлі, форму заяви про надання такого дозволу та рішення про зупинення дії дозволу затверджено наказом Держмитслужби України та Адміністрації державної прикордонної служби України від 22.01.2004 № 35/68.

Особливості застосування митного режиму магазину безмитної торгівлі показано на рис. 5.2.