Сандровський К.К. Митне право Україні (2000)

Глава IX. Система митних привілеїв і преференцій в міжнародному праві

На відміну від минулих часів, коли деякі митні пільги надавалися лише на підставі норм між народною ввічливості, в даний час існує досить розгалужена система пільг, прав і переваг, що надаються як тим чи іншим суб'єктам міжнародного права і їх офіційним представникам, так і окремим категоріям фізичних та юридичних осіб, товарів, предметів, транс кравців коштів і т.д. на підставі відповідних між народних договорів і звичайних правових норм.

Найчастіше мова йде про митні привілеї, що надаються іноземним дипломатичним і консульським представництвам, спеціальним місіям, постійним представництвам держав при міжнародних організаціях і місіям постійних спостерігачів при них, делегаціям держав на сесії і в органів міжнародних меж урядових організацій, делегаціям на міжнародні міжурядові конференції, а також деяким іншим, становлять суб'єкти міжнародного права, органам зовнішніх зносин. Такими ж привілеями в області митних питань користуються (при дотриманні передбачених міжнародним правом умов) та члени дипломатичного персоналу вищезазначених органів зовнішніх зносин, члени сімей цих осіб.

Митні привілеї - це неодмінна составляящая всього комплексу особливих прав, переваг та вилучення та сфери дії місцевої юрисдикції, які утворюють, разом узяті, один з важливих інститутів міжнародного приватного права - Дипломатичні привілеї і імунітети. Митні привілеї найкраще розглянути на прикладі ст. 36 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 м. На момент прийняття Конвенції 1961 р. нор ми, що стосуються митних привілеїв, певною мірою були новелою в міжнародному праві. Справа в тому, що до цього, як уже згадувалося, іноземні представництва хоча і звільнялися від сплати митних зборів за ввезення з-за кордону предметів, призначених для потреб представництва, але робилося це не в порядку правового обов'язку держави перебування, а лише виходячи з норм міжнародної ввічливості.

Правда, практика держав з цього приводу була досить стійкою. Відомо, наприклад, що і в Західній Європі, і в Російській державі ще в XVI-XVII вв. іноземні представництва (і тимчасові, спеціальні місії, і починали вже подекуди створюватися постійні посольства і місії) цілком виразно розглядалися як підлягають вилученню з обкладення митом і звільняються, як правило, від митного огляду належать посольству вантажів.

Саме тому так бурхливо реагувала, висловлюючи своє обурення, спеціальна місія стольника П.І. Потьомкіна і дяка С. Румянцева, спрямована російським царем Олексієм Михайловичем до Людовика XIV в 1667 р., коли на французькому кордоні, в Байонна, митні влади змусили їх сплатити мито. Але на вимогу оглянути багаж посли відповіли категоричною відмовою. І тільки в Парижі король розпорядився як виняток відшкодувати витрати російської місії.

І все ж тверді гарантії щодо цього дала тільки трансформація склалася тут практики в обов'язкові для виконання державами договірні норми міжнародного права.

Прийнята за результатами кодифікації і прогресивного розвитку норм міжнародного права в цій галузі формулювання п. 1 ст. 36 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р. говорить, що держава перебування в Відповідно до прийнятих ним законів і правил дозволяє ввозити і звільняє від усіх митних зборів предмети, призначені для офіційного користування представництва.

Як бачимо, міжнародний договір, встановлюючи загальний принцип звільнення іноземних посольств від митних формальностей, відсилає тут до внутрішнього праву держав при визначенні конкретного обсягу прав і обов'язків дипломатичних представництв, які користуються митними привілеями.

Так, в Україну, яка є учасницею Віденської конвенції 1961 р. про дипломатичні зносини, і в порядку виконання випливають з неї зобов'язань. Митний кодекс містить таку основну в цій частині норму: "Дипломатичні представництва іноземних держав на території України за умови дотримання встановленого порядку переміщення через митний кордон України можуть ввозити в Україну та вивозити з її території призначені для офіційного (службового) користування представництв предмети з визволення ем від митного огляду та всіх видів платежів, за винятком зборів за зберігання та митне оформлення таких предметів поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів ".

Крім того, митні привілеї (в законодавстві Україні застосовується в цих випадках термін "митні пільги") надаються, звичайно, і членам дипломатичного персоналу (і прирівняним до них особам, наприклад, консульським посадовим особам) названих вище органів зовнішніх зносин держави за кордоном. В якості базового документа візьмемо ту ж Конвенції 1961 р. Вона встановлює як свободу ввезення та звільнення від митних зборів предметів, призначених для особистого користування дипломатичного агента, включаючи предмети, призначені для його облаштування, так і звільнення особистого багажу дипломатичного агента від митного огляду (п. 1 "б" і п. 2 ст. 36).

Звільнення від сплати митних зборів при ввезенні особистого багажу дипломатичного агента має надаватися державою перебування практично у всіх випадках, якщо тільки мова йде про предмети, дійсно перед призначених для особистого користування дипломата і його сім'ї. З урахуванням цього принципу кожна держава своїм законодавством визначає порядок пропуску багажу і окремо наступних предметів, що належать іноземним дипломатам і іншим особам, які користуються митними привілеями.

Митний кодекс України встановлює наступні митні пільги для глави дипломатичного представництва іноземної держави та членів дипломатичного персоналу представництва:

- Вони можуть ввозити в Україну предмети, призначені для особистого користування, включаючи предмети початкового облаштування, та вивозити з України предмети особистого користування, включаючи придбані на території України, з дотриманням порядку їх переміщення через митний кордон України та із звільненням від всіх видів платежів, за винятком зборів за зберігання та митне оформлення предметів поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, встановленого

для них;

- Особистий багаж глави диппредставництва іноземної держави, членів його дипломатичного персоналу, членів їх сімей, які проживають разом з ними, звільняється від митного огляду, якщо немає серйозних підстав припускати, що він містить предмети, ввезення (вивезення) яких заборонений законодавством України або регулюється карантинними та іншими спеціальними правилами. Такий огляд повинен здійснюватися тільки в присутності названих у цій статті осіб або їх уповноважених представників. Вдаватися до нього як Принаймні слід лише при наявності дійсно серйозних і обгрунтованих даних. Ніякі суб'єктивні оцінки і довільні дії митних властей при цьому неприпустимі. Окремо слід розглядати і оцінювати викликаються об'єктивно складається обстановкою випадки боротьби з тероризмом і тому вимушено виправдані в таких випадках дії авіакомпаній більшості країн світу: електронне просвічування (поряд з іншим) багажу дипломатів зважаючи необхідності забезпечення безпеки пасажирів і цивільної авіації в цілому.

Переконливим прикладом значимості такого привілею, як звільнення від митного огляду, особливої її ролі в загальному ряду дипломатичних привілеїв та імунітетів служить такий примітний факт: це єдина привілей, яка не надається автоматично адміністративно-технічного персоналу посольств і місій. В іншому ж, як відомо, цей персонал згідно зі ст. 37 Конвенції 1961 р. може отримати всі дипломатичні привілеї і імунітети, крім звільнення від митного огляду. З передбачених ст. 36 Конвенції 1961 митних пільг члени адміністративно-технічного персоналу можуть користуватися тільки безмитним ввезенням предметів початкового облаштування.

На основі двосторонніх угод, виходячи принципу взаємності, що враховує і митне законодавство України, на співробітників адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу посольств і місій можуть бути поширені митні пільги, що надаються членам дипломатичного персоналу.

Взагалі слід мати на увазі, що дипломатичні привілеї і імунітети в Нині поширюються на досить широке коло осіб, що об'єднуються одним загальним поняттям: "особи, які перебувають під захистом міжнародного права". Зараз це питання врегульоване в міжнародному праві в конвенційному порядку. Ст. 1 Конвенції про запобігання та покарання злочинів проти осіб, користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів (Нью-Йорк, 14 грудня 1973 р.) дає таке визначення: "Особа, яка користується міжнародним захистом, є:

а) глава держави, у тому числі кожен член колегіального органу, виконує функції глави держави згідно з конституцією відповідного держави, або глава уряду, або міністр закордонних справ, що знаходяться в іноземній державі, а також супроводжуючі члени його сім'ї;

б) будь-який представник або посадова особа держави, чи будь-яка посадова особа, чи інший агент міжурядової міжнародної організації, який під час, коли проти нього, його офіційних приміщень, його житлового приміщення або його транспортних засобів було скоєно злочин, і в місці вчинення такого злочину має Паво відповідно до міжнародного права на спеціальний захист від будь-якого нападу на його особу, свободу і гідність, а також проживають з ним члени його сім'ї ".

Невід'ємним елементом такого захисту з боку міжнародного права є, Зокрема, і розглядаються тут митні привілеї. Вони, в принципі, співпадають у перерахованих вище осіб, хоча по ряду інших видів привілеїв та імунітетів до вступу в силу Віденської конвенції про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характе-ра 1975 існують часом істотні відмінності в підходах про природу привілеїв та імунітетів і щодо обсягу наданих пільг, переваг і вилучень.

Тут, втім, не розглядається питання про міжнародний захист названих осіб та органів в цілому, відзначається лише те, що стосується митних пільг, якими користуються за міжнародним правом (причому в рівній мірі) і згадані представники держав, і міжнародні посадові особи, які перебувають на міжнародну цивільну службу в тій чи іншій міжурядової міжнародної організації і відповідальні лише перед нею.

Слід підкреслити, що і в першому, і в другому випадках мова йде про осіб, виступаючих у сфері офіційних відносин між державами і міжнародними організаціями, тобто у сфері зовнішніх зносин. Саме тому митні привілеї надаються їм лише як частина всього комплексу дипломатичних привілеїв та імунітетів, загальновизнаних у міжнародному праві та практиці спочатку у формі звичайних, а зараз вже і конвенційних норм (крім вже називалася Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р. це також Віденська конвенція про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру 1975 р.,

в яких норми, що стосуються митних привілеїв, по суті, нічим не відрізняються один від одного).

Митні привілеї не мають самостійної цінності і значення, а складають лише частинку всього комплексу особливих пільг, переваг і тоді, коли мова йде про привілеї та імунітети, якими користуються самі міжнародні організації, а не тільки названі вище міжнародні посадові особи. Як приклад можна послатися на Конвенцію про привілеї та імунітети спеціалізованих установ, затвердженої Генеральною Асамблеєю ООН 21 листопада 1947 р. У розд. 9 ст. ІІІ цієї Конвенції говориться: "Спеціалізовані установи, з активи, доходи та інша власність:

в) звільняються від митних зборів, імпортних та експортних заборон і обмежень при ввезенні або вивезенні спеціалізованими установами предметів для службового користування. Однак передбачається, що предмети ввозяться згідно таким вилученням, не будуть продаватися в країні, до якої вони ввезені, інакше як на умовах, вироблених з урядом цієї країни;

с) звільняються від митних зборів та імпортних та експортних заборон і обмежень при ввезенні та вивезенні власних видань ".

Зовсім інший характер, цього разу вже не в сфері офіційних міждержавних відносин, мають митні пільги, що надаються небудь національним організаціям (фірмам, компаніям і т.п.), провідним роботи в області технічного або гуманітарного співробітництва на території іншої Договірної держави. Це стосується, як правило, звільнення таких організацій та їх фахівців від сплати митних зборів за ввезені предмети, обладнання, матеріали та ін у зв'язку з виконанням обумовлених робіт.

Подібного роду пільги, що стимулюють подальшу співпрацю, мають вже самостійне значення; надаються вони на основі спеціальних угод. Примі ром останніх може служити Угода між Урядом України та Урядом США про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 р., відповідно до якого організація USAID (Агентство Сполучених Штатів з Промислового Розвитку), точніше: Регіональна місія USAID для Україна, Білорусі та Молдови виступає як координатор програм гуманітарної допомоги Україні від імені США, своїми листами начальникам українських митниць дає підтвердження надходження в Україну вантажів в рамках названого Угоди та координує їх розподіл. Суть пільг в тому, що згідно п. "а" ст. 1 названого Угоди "... товари, поставки та інше майно, що надається або використовується у зв'язку з програмами допомоги США, можуть імпортуватися, експортуватися або використовуватися в Україну із звільненням від будь-яких тарифів, зборів мит, податків на імпорт та інших аналогічних зборів, накладених України або будь-якої її організацією ".

Від розглянутих вище митних привілеїв для іноземних офіційних представництв та їх персоналу, а також митних пільг, що надаються за угодами деяким іноземним організаціям, що діють на території держави-контрагента, слід відрізняти тарифні пільги (тарифні преференції). Останні надаються також в силу відповідних принципів і норм міжнародного права, інкорпорованих потім національним правом, але зводяться вони лише до пільг в області митного оподаткування при ввезенні певних видів товарів або з певних країн і при цьому не припускають звільнення від митного огляду та інших митних процедур.

Порядок надання тарифних преференцій допускає при здійсненні торгово-політичних відносин з іноземними державами або звільнення від оплати

мита за чинним в країні митному тарифу, або зниження ставок митних зборів, або встановлення тарифних квот на преференційний ввезення (вивезення) товарів:

а) походять з держав, що утворюють між собою митний союз або зону вільної торгівлі;

б) походять з країн, що розвиваються, які користуються прийнятої щодо них загальної системою преференцій.

У гл. V вже говорилося про те, що митні союзи та зони вільної торгівлі в своєї завершальної стадії требу ют повного звільнення від справляння митних мит в обмінах всередині створеної ними (договірними державами) єдиної митної території. Правда, за умовами угод про вільну торгівлю (Зазвичай - в протоколах до них) можуть передбачатися винятки з ре жиму безмитної торгівлі за певними видами товарів або може бути обумовлена квота на безмитний ввіз певної кількості такого товару.

Узагальнена інформація щодо застосування положень угод про вільну торгівлі в рамках СНД і країн Балтії міститься в інструктивному листі з цього приводу Державної митної служби України № 11/2 - 2782 від 20.03.98. В Як приклад наведемо з названого документа фрагмент, що стосується угоди з Російською Федерацією.

"Відповідно до статті 1 Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю (набрала чинності з 29.03.94) Договірні Сторони не будуть застосовувати мита, податки і збори, які надають еквівалентну вплив на експорт та / або імпорт товарів, походять з митної території однієї з Договірних Сторін і призначених для митної території іншої Договірної Сторони ".

Товари, призначені для митної території України та походять з Російської Федерації, не обкладаються ввізним митом і податком на додану вартість за умови:

1) підтвердження походження товарів шляхом подання сертифіката форми СТ-1;

2) дотримання правила "безпосередньої закупівлі".

3) дотримання правила "прямого відвантаження".

Відповідно до протоколу до Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації вільної торгівлі від 24.06.93 (лист ДМСУ від 06.11.97 № 11/3-11251) цукор білий (код за ТН ЗЕД-1701 99 100) виключений з режиму вільної торгівлі.

Країна походження товарів визначається відповідно до Правил визначення країни походження, затверджених Рішенням Ради глав уряду Співдружності Незалежних Держав від 24.09.93-.

Зміст названого джерела свідчить про те, що виключення з режиму вільної торгівлі передбачені і в деяких інших подібного роду договорах. Так, Протоколом до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про вільну торгівлю від 29 грудня 1994 р. (набрав чинності 01.01.96) встановлені переліки продукції, на які поширюються кількісні обмеження (квотування, ліцензування) у взаємній торгівлі Україна з Республікою Узбекистан. Проте наголошується, що названий Протокол не обмежує застосування тарифних преференцій у вигляді звільнення товарів від оплати ввізного та вивізного мита у взаємній торгівлі України з Республікою Узбекистан.

Що стосується порядку пропуску через митний кордон України товарів, підпадають під режим найбільшого сприяння або користуються національним режимом, передбачених торгово-економічними угодами Україна з країнами як близького, так і далекого зарубіжжя (усього таких угод на 01.06.97 було 61), то Законом України від 3 квітня 1997 р. № 170/97-ВС встановлено, що при ввезенні на митну територію України товарів та інших предметів, що походять з країн-контр-агентів Україні за такими угодами, застосовуються пільгові ставки ввізного мита за Єдиним митним тарифом України. Це означає, що за цукор, наприклад, пільгова ставка мита складає вже 10% вартості. У всіх інших, не охоплених такими угодами випадках, повна ставка мита по цій групі товарів становить 20% ціни товару.

Митними преференціями користуються і в торгівлі з промислово розвиненими країнами при ввезенні на митну територію останніх товарів, що походять або ввозяться з держав, що розвиваються. Такі преференції представляють собою особливу вилучення з режиму найбільшого сприяння зазвичай у вигляді знижок з митного тарифу на невзаимной основі і не поширюються на треті країни.

Суть цього явища викладена в такому відомому документі, як Принципи Женевської Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) 1964 р. У Загальних принципі 8 там, зокрема, говориться: "Міжнародна торгівля повинна бути взаємовигідній і проводитися на основі режим найбільшого сприяння. В рамках цієї торгівлі не повинні вживатися дії, що завдають шкоди торговим інтересам інших країн. Однак розвинені країни повинні надавати поступки всім країнам, що розвиваються і поширювати на них всі ті поступки, які надають один одному, при цьому вони не повинні вимагати натомість від країн, що розвиваються яких би то не було поступок ".

Рекомендації ЮНКТАД на цей рахунок були сприйняті розвиненими державами з метою створення сприятливих торгово-політичних умов для економічного підйому країн, що розвиваються. Так, Союз РСР вже з 1 січня наступного (1965) року скасував при ввезенні на його територію мита "на товари, що ввозяться і походять з країн Азії, Африки та Латинської Америки ".

В даний час в рамках застосування названих принципів, ЮНКТАД розроблена система так званих узагальнених преференцій. Оскільки ці принципи відходять від звичайних правил міжнародної торгівлі, уста нов лених ГАТТ (насамперед це Щодо режиму найбільшого сприяння), треба було їх схвалення з сторони ГАТТ допомогою введення спеціальної застереження, що отримала назву "Положення про наділення прав здатністю". Ця обмовка була вперше прийнята 25 Червень

1971 р. і потім приблизно через кожні 10 років поновлювалася; на основі директив, запропонованих Комісією ЄС і потім одноголосно схвалених 19 грудня 1994 Радою Євросоюзу, і склалася названа вище система. Схема узагальнених преференцій будується на використанні такого випробуваного засобу торгової політики, як тариф. Її мета - надати країнам, що розвиваються митний тариф, що наділяє їх перевагами в порівнянні з розвиненими країнами, забезпечуючи для експортованих ними товарів кращий доступ на ринок Співтовариств, а значить, збільшення доходів від експорту. На перших порах тільки знижки з митних тарифів країн ввезення і дозволяли розраховувати розвиваються країнам на подібні сприятливі перспективи. Але надалі надання преференцій стало переслідувати завдання більш високого порядку, а саме: забезпечення стабільного економічного і соціального розвитку спочатку бідних країн, поступове і гармонійне їх включення в світову економіку. До того ж розширилося коло країн, які користуються такими преференціями. Тепер країнами-бенефіціаріями стали Південно-Африканська Республіка, країни, утворилися після розпаду Радянського Союзу, а також Албанія.

Нова схема, прийнята в грудні 1994 р. Радою Європейського Союзу, враховує ці нові умови і тенденцію їх розвитку. Документ, прийнятий Радою, ввів схему узагальнених тарифних преференцій, розраховану на чотирирічний період (1995 - 1998) щодо деяких продуктів промислового виробництва, походять з країн, що розвиваються. Тоді ж, 19 грудня 1994 р., окремим документом було передбачено узагальнені тарифні преференції щодо продуктів сільськогосподарського виробництва, що походять з тих же країн.

У Додатку III до першого зі згаданих документів міститься список 145 країн-бенефіціарів та деяких ще не досягли незалежності територій, користуються тими ж узагальненими тарифними преференціями. У цьому загальному списку і всі 12 країн - учасниць СНД, або, як їх офіційно називають на Заході, "нових незалежних держав ".

Розглянутий префенціальний режим підкоряється строгим умовам, пов'язаним з походженням продукції це, з одного боку, саме визначення походження продукції, а з іншого - методи здійснення контролю за її походженням.

Визначення походження продукції особливо важливо у випадку, коли в виробництві даного виробу беруть участь дві або більше країн. У такій ситуації країна, яка є останньою ланкою в експорті товару, може скористатися системою узагальнених преференцій тільки в тому випадку, якщо ступінь переробки продукції, виробленої в цій країні, достатня для того, щоб їй було присвоєно походження. В цілому переробка визнається достатньою, якщо вона призводить до зміни позиції в номенклатурі (Гармонізованої Системі) між імпортованим сировиною та кінцевою продукцією. До цього додамо наступне: в 1995 р. були введені нові положення, що дозволяють розглядати матеріали або складові частини, що походять з країн Євросоюзу, як якщо б вони відбувалися з користуються преференціями країн, які їх перетворять. Це правило відоме під назвою "елемент країни-донора". Це нововведення для преференційної системи дозволяє стимулювати промислове співпраця між підприємствами Євросоюзу і країн-бенефіціарів, зокрема для створення спільних підприємств, постачає за рахунок імпорту з країн Євросоюзу.

Що стосується методів контролю за походженням продукції, прийнятих в тому ж Європі позовом союзі, то вони повністю залежать від того, як здійснюється адміністративне співробітництво між митними властями країн, що розвиваються і Євросоюзу і припускають високу ступінь довіри між сторонами. При цьому враховується, що вихідна відповідальність за контроль лежить на країні, експортує дану продукцію. Видана нею формула "А" сертифікату про сходження буде розглядатися службами Єврокомісії, що відповідають за імпорт, як свого роду чек на певну суму, що підлягає виплаті з бюджету Співтовариства, оскільки супроводжувані цим сертифікатом товари не будуть обкладатися митом, які є джерелом доходу для самого Співтовариства.

Звідси важливість співробітництва між митними властями і гострота тих проблем, до яких може привести не виконання зобов'язань, прийнятих тими країнами, які користуються пільгами, при видачі згаданих сертифікатів. З цією метою там створена процедура перевірки "апостеріорі" сертифікатів про походження, дозволяє, як зазначається в тому ж джерелі, службам Співтовариства звертатися до країнам-бенефіціарам з проханням підтвердити або скасувати дані первинного контролю - аж до можливості вдатися до санкцій у формі вилучення преференцій в разі шахрайства. Це, втім, виходить за рамки теми власне преференцій і буде предметом більш широкого розгляду в заключній главі роботи, що стосується проблем співробітництва та взаємодопомоги держав в митних відносинах.

Тут же залишається сказати ще про один аспект теми митних пільг і преференцій - про так званих конвенційних тарифах.

Митний тариф - це звід ставок митних мит, систематизованих в Відповідно до товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності та застосовуваних до товарів, що переміщуються через митний кордон відповідного держави. Митні тарифи встановлюються кожною державою самостійно, виходячи з основних почав його зовнішньоторговельної політики та державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності взагалі. Такі тарифи називають ще автономними, прийнятими виключно на основі внутрішнього права відповідної держави.

На відміну від них конвенційні митні тарифи - це результат угоди між зацікавленими державами, тобто акти міжнародного права. Такі міждержавні угоди, іменовані зазвичай митними конвенціями (вони бувають як двосторонні, так і багатосторонні), встановлюють той самий конвенційний митний тариф, за яким рівень митного оподаткування нижче, ніж за тарифом автономному. Нижче - за рахунок введення пільгових ставок митних мит на імпортні товари, що походять з держав - учасниць угоди, в порівнянні зі ставками оподаткування товарів третіх країн за загальним (автономного) тарифом.

У практиці міждержавних торгових відносин загальні положення, що стосуються більш пільгового оподаткування імпортних товарів договірних сторін, та інші умови митного режиму між ними містяться, як правило, в самих договорах на цей рахунок, а узгоджені ставки конвенційних митних тарифів - в додатках до таких договорів, де є списки товарів, оподатковуваних ™ зниженим ставками тарифу. При цьому додаються до договорів списки мають по загальним правилом тієї ж юридичну силу, що й самі договори між сторонами.

Нерідко зустрічаються комбіновані, автономно-конвенційні митні тарифи, в яких поряд з повними (загальними) ставками, які звичайно застосовуються в рамках автономного тарифу, передбачені преференційні ставки (включаючи повне звільнення від сплати мита) у відносинах між членами митного союзу і країнами зони вільної торгівлі або пільгові ставки - у відносинах з партнерами по торгово-економічним угодам про надання режиму найбільшого сприяння або національного режиму, як це було показано вище на прикладі Україну.

Іноді предметом таких митних конвенцій для од но зі сторін є прагнення отримати якусь матеріальну вигоду (уникнути втрат від сплати мита, наприклад), тоді як для іншого - витягти блага нематеріальні, наприклад, політичного характеру. Серед такого угод в радянський період вітчизняної історії можна назвати Митну конвенцію між СРСР і Італією 7 лютого 1924 З цієї Конвенції особливі тарифні ставки не фіксувалися, і митні тарифи обох країн залишалися, таким чином, внутрішніми, автономними. Але радянською стороною було встановлено список товарів з 31 позиції, за яким італійській стороні надавалися значні пільги у вигляді знижок з радянського митного тарифу 1924 р. у розмірі від 2 до 75, а під багатьох випадках і до 100%, тобто преференційні мита аж до повного звільнення від сплати таких. Крім того, по 74 статтям Митного тарифу СРСР 1924 р. був встановлений режим найбільшого сприяння.

12 березня 1926 СРСР уклав договір з Німеччиною, в якому були передбачені ті ж відсоткові знижки, що і відносно італійських товарів. Приблизно так само вирішувалося питання і щодо Греції: за договором їй надавалися знижки при ввезенні в СРСР родзинок в розмірі до 88% (1926 р.).

Надалі такі знижки поширювалися в договірному порядку (на основі принципу найбільшого сприяння) також на Латвію і Литву.

Надання радянською стороною настільки широких поступок легко зрозуміти і пояснити, бо тоді ж, 7 лютого 1924 р., одночасно з Митною конвенцією між СРСР і Італією був укладений Договір про торгівлю і мореплавання, у ст. 3 якого вперше в міжнародно-правовій практиці фіксується визнання іноземною державою монополії зовнішньої торгівлі в СРСР, що знайшло своє конкретне вираження в закріпленні відповідних прав торгового представництва СРСР в Італії, визнання за ним, по суті, дипломатичного статусу.

Таким чином, конвенційні ставки митних зборів можуть виступати важливим інструментом дипломатії при досягненні тих чи інших зовнішньополітичних цілей.

Втім, знижки з митного тарифу надавалися в історії колишнього Союзу РСР і безвідносно до завдань зовнішньої політики, а виходячи з внутрішніх потреб країни, і оформлялося це, природно, актами внутрішнього права. Так, з метою пожвавлення економічного життя радянського Далекого Сходу і забезпечення його необхідними вантажами Постановою Ради Народних Комісарів СРСР від 14 липня 1923 р. був введений диференціальний митний тариф для товарів, що провозяться через порти тихоокеанського узбережжя СРСР і сухопутну кордон з Північним Китаєм. Потрібно було стимулювати таким чином зростання завезення іноземної продукції, щоб уникнути економічно непомірно високих витрат з доставки необхідних запасів продовольства для населення та інших вантажів з центру країни на Далекий Схід і в райони Крайньої Півночі.

Але сьогодні в таких випадках мова йде все-таки про пільги тобто про те, що досить великий перелік товарів, предметів, устаткування та ін при ввезенні на митну територію країни звільняється від сплати мита не в порядку надання митних привілеїв, преференцій або пільг, а в силу самої логіки речей. Звільнення від сплати мита є не який-небудь поступкою імпортеру, а являє собою природне і об'єктивно необхідну дію. Це стосується звільнення від сплати мита, зокрема:

- Транспортних засобів, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення вантажів, багажу та пасажирів, а також тих предметів матеріально-технічного постачання і спорядження, палива, продовольства та іншого майна, які необхідні для їх нормальної експлуатації на час перебування в дорозі, в пунктах проміжної зупинки або придбаних за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії (поломки) цих транспортних засобів;

- Валюта країни, іноземна валюта та цінні папери:

- Товари та інші предмети, що стали в результаті пошкодження до пропуску їх через митний кордон держави непридатними для використання як вироби або матеріали;

- Товари та інші предмети, що походять з митної території держави і ввезені назад на цю територію без обробки або переробки;

- Ввезення на митну територію держави кошти рослин і тварин, калійних і фосфатних добрив;

Allow phonetic typing - Товари та інші предмети, що тимчасово ввозяться на митну територію держави і призначені для зворотного вивезення за її межі у встановлені строки в незмінному стані або у відремонтованому вигляді;

- Вантажі з гуманітарною допомогою, що надходять на митну територію держави від іноземних юридичних і фізичних осіб за умови подання відповідного підтвердження Комісії з питань координації приймання, транспортування, охорони та розподілу гуманітарної допомоги, що надходить з зарубіжних країн, при уряді країни.

- Насіння, що ввозяться для проведення наукових досліджень і для державних сортовипробування, а також ряд інших предметів.

Подібним чином вирішуються ці питання і в Україну. Аналогічні перераховані вище товари, предмети, майно входять, в числі інших, до Класифікатора звільнень від обкладення ввізним митом, який приводиться в Як Додатки № 4 до Наказу Держмитслужби України від 30.01.98 № 4010.

Згаданий документ поряд з тим, що в кожному з трьох його розділів використовуються терміни "звільнення від митного оподаткування", "тарифні пільги і преференції ", має одне загальне найменування:" Класифікатор звільнень від обкладення ввізним митом ". Між тим варто було б розмежувати ці поняття, враховуючи, що митні привілеї грунтуються зараз на загальноприйнятих на цей рахунок нормах і принципах міжнародного права (митні привілеї дипломатів, наприклад), а митні пільги та преференції є результатом узгодження позицій держав з імпорту певних видів товар ної продукції і з певної категорії країн. Що ж стосується всього іншого, то це саме звільнення від обкладення ввізним митом товарів, предметів та ін за іншим, ніж міжнародні домовленості, підстав, а саме: з міркувань чисто внутрішнього порядку (наприклад, товари українського походження, які повертаються на митну територію Україну з-за кордону без обробки або переробки там).

На закінчення теми про митні пільги важливо звернути увагу на наступний момент: у відповідності зі сформованою міжнародною практикою при визначенні нормами міжнародного права пільг, привілеїв та імунітетів об'єктом домовленості можуть бути податки і прирівнювані до них платежі (у тому числі і митні збори), що стягуються державою, але не збори, оплачувані за надання послуг. Митні збори, які нараховуються при митному оформленні, не є, таким чином, предметом міжнародних угод і не можуть цими угодами ні встановлюватися, ні ліквідуватися. Чинне законодавство України передбачає, що митні збори справляються, як правило, на загальних підставах і тоді, коли мито не стягується. Однак митні збори за митне оформлення предметів офіційного користування посольств і консульств, наприклад, не стягуються.