Голомовзий В.Г. Митне регулювання (2004)

Суть митної вартості та її функції

Нарахування мита на товари та інші предмети, що підлягають митному обкладенню, проводиться на базі митної вартості, заявленої декларантом або визначеної митними органами на момент перетину товарами митного кордону України.

Митна вартість - це та вартість товару, яка використовується як вихідна розрахункова база для обчислення митних платежів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.98 р. № 1598 затверджений «Порядок визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон

України».

Функції митної вартості:

1) фіскальна - митна вартість є основою для нарахування митних платежів;

2) правоохоронна - митна вартість є основою для застосування санкцій за порушення митних правил;

3) статистична функція призначена для:

- забезпечення повного і достовірного обліку даних про експорт та імпорт держави;

- аналізу основних тенденцій, структури і динаміки зовнішньоторговельних товаропотоків держави разом з аналізом її макроекономічної ситуації;

- інформаційного забезпечення вищих органів державної влади та управління при прийнятті ними рішень у галузі митної політики та державного регулювання зовнішньої торгівлі;

- аналізу кон'юнктури ринку держави;

- контролю за нарахуванням митних платежів;

- здійснення валютного контролю в межах компетенції митних органів;

- представлення даних митної статистики для складання торгового та окремих статей платіжного балансів держави;

- сприяння в здійсненні державами взаємного обміну інформацією з митної статистики зовнішньої торгівлі;

- розв'язання інших завдань, обумовлених національною митною політикою.

4) перевірка обґрунтованості ціни товару при бартерних угодах:

- контроль за еквівалентністю зустрічних товарних відправлень;

- валютний контроль при проведенні експортно-імпортних операцій;

- контроль за дотриманням встановлених вартісних квот. У зв'язку з тим, що процедура визначення і контролю митної вартості пов'язана із зовнішньоторговельною діяльністю, особливого значення набуває уніфікація митного законодавства торгуючих сторін, трансформація національних законодавств щодо визначення митної вартості та організації її контролю на основі міжнародних принципів. Все це уможливлює значною мірою полегшити учасникам ЗЕД організацію експортно-імпортних операцій та спростити митне оформлення товарів.Наявність загальнодоступної методики і встановлених правил визначення митної вартості ставить усіх учасників ЗЕД у рівні умови і дає змогу істотно підвищити ступінь визначеності при організації зовнішньоторговельних операцій, заздалегідь прорахувати всі необхідні економічні параметри укладених угод. Схема процедури декларування митної вартості зображена на рис 3.1.

Використана література: Голомовзий, В.Г. Митне регулювання: Навч. посібник. / В.Г. Голомовзий, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв. — Львів: В-во Національного університету ’Львівська політехніка’, 2004.