Буричка З.О. (ру) Митне законодавство зарубіжних країн (2002)

II. Порядок пропуску валюти та валютних цінностей та виробів з дорогоцінних металів і коштовного каміння

(Закон РФ «Про валютне регулювання і валютний контроль» від 09.10.92 № 3615-1 зі змінами і доповненнями, інструкція «Про порядок оформлення квитанції ТС-21, ТС-22, посвідчення форми ТС-28» - затверджена наказом ДМК РФ від 03.06.97 № 316, Постанови Уряду РФ від 10 липня 1999 p. N 783 «Про затвердження положення про порядок переміщення товарів фізичними особами через митний кордон Російської Федерації», наказу ДМК РФ від 24.11.99 № 815 «Про затвердження порядку переміщення у спрощеному, пільговому режимі товарів фізичними особами через митний кордон Російської Федерації», розпорядження ДМК РФ від 25.10.99 № 01-14/1184, положення ДМК РФ від 12.01.2000року № 01-100/1 «Про порядок вивезення фізичними особами h РФ готівкової іноземної валюти» та інші)

Переміщення через митний кордон російської Федерації готівкової іноземної валюти. Іноземна валюта ( термін, визначення )

- грошові знаки, які знаходяться в обігу і є законним засобом платежу на території відповідної іноземної держави або групи держав у вигляді:

- банкнот;.

- казначейських білетів;

- монет.

- кошти на рахунках у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних грошових чи розрахункових одиницях.

Примітка: До іноземної валюти також відносяться вилучені з обігу, але підлягають обміну грошові знаки.

Ввезення

Умови пропуску готівкової іноземної валюти:

- фізичні особи (резиденти або нерезиденти) ввозять готівкою іноземну валюту без обмежень при умові обов'язкового декларування валюти в митній декларації форми Т-6.

Примітки:

1. При ввезенні суми в еквіваленті більше 10000 (десять тисяч) доларів США включно митним

органом в обов'язковому порядку видається посвідчення форми ТС-28.

2. По посвідченню форми ТС-28 або митній декларації форми 1-6 дозволяється вивезення іно-

земної валюти протягом двох років з моменту ввезення.

Вивезення

Умови пропуску готівкової іноземної валюти.

Фізичні особи - резиденти можуть одночасно вивозити із РФ при дотриманні митних правил готівкову валюту в розмірі, який не перевищує суми еквівалентної 10000 дол. США на підставі дозвільних документів, а також раніше невивезені, ввезенні або переслані в РФ валютні цінності при дотриманні митних правил в межах, вказаних в декларації або іншому документі, який підтверджує їх переказ, ввезення або пересилання в РФ.

Одночасно вивезення готівкової іноземної валюти із РФ фізичними особами резидентами в розмірі, який перевищує суму, еквівалентну 10000 дол. США здійснюється тільки при наявності дозволу Центрального банку РФ, який видається згідно порядку, який встановлюється Центральним банком РФ по узгодженню з Урядом РФ (виключаючи іноземну валюту, яка була переказана, ввезена та переслана в РФ).

Фізичні особи - нерезиденти можуть вивозити з РФ при дотриманні митних правил готівкову іноземну валюту в розмірі, який не перевищує суми іноземної валюти попередньо ввезеної, переказаної або пересланої в РФ з представленням документів, які підтверджують її ввезення, переказ або пересилання. Примітки:

Резиденти - фізичні особи, які мають постійне місце проживання в РФ.

Нерезиденти - фізичні особи, які мають постійне місце проживання за межами РФ.

Для митних органів документами на пропуск готівкової іноземної валюти є:

- Митна декларація, яка підтверджує ввезення іноземної валюти у РФ,

- Посвідчення форми ТС-28,

- Довідка ф. № 0406007, заповнена із зазначенням реквізитів документа, який засвідчує особу;

- Інші документи, що підтверджують: переказ, ввезення, пересилання іноземної валюти в РФ. Роз'яснення:

1. Посвідчення форми ТС-28 видається митним органом при ввезенні іноземної валюти на територію РФ.

2. Довідка ф. № 0406007 видається:

- обмінним пунктом (банком) при обміні рублів на іноземну валюту;

- банком при знятті іноземної валюти з рахунку.

3. Всі документи на вивезення іноземної валюти дійсні тільки для осіб, на чиє їм 'я вони виписані.

Переміщення через митний кордон РФ готівкової валюти РФ Валюта РФ (термін, визначення)

Рублі, які знаходяться в обігу у вигляді:

- банківських білетів (банкнот);

- монет Центрального банку РФ.

Кошти на рахунках в рублях в банках і інших кредитних закладах РФ за її межами. Примітки:

- до валюти РФ також: відноситься вилучені з обігу, які підлягають обміну рублі.

- при наявності угоди, яку укладено Урядом РФ і Центральним банком РФ з відповідними органами іноземних держав про використання на території даної держави валюти РФ в якості законного платіжного засобу.

Ввезення

Умови пропуску валюти РФ.

Ввезення валюти Російської Федерації дозволяється:

- фізичним особам (резидентам і нерезидентам) в сумі, що не перевищує 500 (п'ятсот) мінімальних розмірів заробітної плати, яка встановлена в РФ без підтверджуючих документів;

- військовослужбовцям, працівникам і службовцям російських військ, які дислокуються на територіях іноземних держав і прибувають на територію РФ у відпустку або на нове місце проходження служби (роботи, постійного місця проживання) в сумах, що вказані в довідках польових установ Центрального банку РФ або військових частин;

- військовослужбовцям, які звільненні у запас з лав російських військ, що дислокуються на територіях іноземних держав і прибувають на територію Російської Федерації, в сумах, що вказані в довідках польових установ Центрального банку РФ або військових частин;

- вимушеним переселенцям або біженцям (громадянам РФ і іноземних держав), що прибувають на територію РФ:

- в межах суми, що не перевищує 500 (п'ятсот) мінімальних розмірів заробітної плати, яка встановлена в РФ без будь-яких підтверджуючих документів,

- суми, що перевищує 500 (п'ятсот) мінімальних розмірів заробітної плати, яка встановлена в РФ, в межах підтверджених документами про джерела походження цієї суми, що завірені консульською службою МЗС Росії в іноземних державах.

В інших випадках ввезення валюти РФ фізичними особами забороняється.

Вивезення

Умови пропуску валюти РФ.

Вивезення валюти РФ фізичним особам (резидентам і нерезидентам) дозволено в межах суми, яка не перевищує 500 мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої в РФ без пред'явлення митним органам підтверджуючих документів.

Заборонено вивезення сум, які становлять більше 500 мінімальних розмірів заробітної плати.

Вивезення із РФ пам'ятних монет, які знаходяться в обігу і являються законним платіжним засобом дозволяється у випадках:

- вивезення пам'ятних монет із недорогоцінних металів фізичним особам (резидентам і нерезидентам) в кількості не більше 10 штук на особу за одну поїздку. Вивіз пам'ятних монет із дорогоцінних металів фізичним особам (резидентам і нерезидентам) на основі спеціального дозволу ЦБ РФ.

В інших випадках вивіз і пересилка із РФ пам'ятних монет фізичним особам заборонено.

Переміщення через митний кордон Російської Федерації валютних цінностей. Валютні цінності (термін, визначення).

До валютних цінностей відносяться:

1. іноземна валюта;

2. цінні папери в іноземній валюті:

- платіжні документи ( чеки, векселі, акредитиви та ін.);

- фондові цінності (акції, облігації);

- інші боргові зобов'язання, що виражені в іноземній валюті;

3. дорогоцінні метали:

- золото;

- срібло;

- платина і метали платинової групи (паладій, іридій, родій, "рутеній та осмій) у любому вигляді та стані.

Роз'яснення:

За виключенням ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, а також брухту таких виробів.

4. природне коштовне каміння:

- алмази;

- рубіни;

- смарагди;

- сапфіри;

- олександрити в сирому і обробленому вигляді;

- перли.

За виключенням ювелірних та інших побутових виробів з природнім коштовним камінням, а також брухту таких виробів.

До валютних цінностей не відносяться:

- ювелірні та інші побутові вироби з дорогоцінних металів та коштовного каміння;

- брухт ювелірних та побутових виробів; - кредитні картки.

Ввезення

Умови пропуску валютних цінностей.

Фізичні особи (резиденти і нерезиденти) ввозять валютні цінності без обмежень при умові обов'язкового декларування цінностей в митній декларації. Примітки:

1. При ввезенні суми в еквіваленті 10000 (десять тисяч) доларів США і більше, митним органом в обов'язковому порядку видається посвідчення форми ТС-28.

2. При ввезенні валютних цінностей (крім готівкової іноземної валюти) в еквіваленті більше 10000 доларів США митним органом, на прохання особи, що ввозить, видається посвідчення форми ТС-28.

3. По посвідченню форми ТС-28 дозволено вивезення ввезених валютних цінностей, (крім готівкової іноземної валюти) без обмеження терміну.

Вивезення

Умови пропуску валютних цінностей.

Валютні цінності, які вивозяться фізичними особами (резидентами і нерезидентами) пропускаються митними органами при дотриманні наступних вимог.

1. Іноземна валюта - на умовах приведених вище, у пункті вивезення іноземної готівкової валюти;

2. Цінні папери в іноземній валюті, дорогоцінні метали, природне коштовне каміння — за умови

пред'явлення одного з наступних документів:

- митної декларації, яка підтверджує ввезення в РФ цінностей які вивозяться;

- посвідчення форми ТС-28;

- довідка форми № 0406007, заповнена із в казанням реквізитів документу, який засвідчує особу.

Роз'яснення:

1. Посвідчення форми ТС-28 видається митними органами РФ при ввезенні валютних цінностей.

2. Довідка форми № 0406007 видається банком при купівлі цінних паперів та іноземної валюти.

3. Всі документи на вивезення іноземної валюти дійсні для тих осіб на яких вони оформленні в

інших випадках вивезення із РФ валютних цінностей фізичними особами заборонено. Переміщення через митний кордон РФ виробів з дорогоцінних металів та коштовного каміння Вироби з дорогоцінних металів та коштовного каміння (термін, визначення). До виробів з дорогоцінних металів та коштовного каміння відносяться:

- ювелірні вироби з дорогоцінних металів або металів плакованих дорогоцінними металами,

- інші вироби з дорогоцінних металів або металів плакованих дорогоцінними металами,

- частини ювелірних чи інших виробів з дорогоцінних металів або металів плакованих дорогоцінними металами,

- вироби з природних чи культивованих перлів, коштовного чи напівкоштовного каміння (природного, штучного, чи реконструйованого)

Примітка: Вказані вироби відносяться до позицій 7113, 7114, 7116 ТН ЗЕД СНД.

Ввезення

Умови пропуску виробів з дорогоцінних металів та коштовного каміння.

Фізичні особи (резиденти та нерезиденти) ввозять вироби з дорогоцінних металів та коштовного каміння в любому стані без обмежень в кількості при дотриманні таких умов:

- декларування всіх виробів, що ввозяться, в митній декларації,

- вироби що ввозяться не призначені для виробничої чи іншої комерційної діяльності,

- сплаті всіх митних платежів у випадках, передбачених митними правилами.

Примітки:

1. При ввезенні виробів з дорогоцінних металів та коштовного каміння митним органом на вимогу особи, що ввозить ці вироби видається посвідчення форми ТС-28.

2. Згідно посвідчення форми ТС-28 дозволяється ввезення виробів з дорогоцінних металів та коштовного каміння без обмеження терміну ввезення.

Випадки безмитного ввезення виробів з дорогоцінних металів та коштовного каміння.

Фізичним особам дозволяється ввозити вироби з дорогоцінних металів та коштовного каміння без сплати податків у випадках:

1. Ввезення виробів, які були раніше тимчасово вивезенні з території РФ.

При умові:

Пред'явлення митному органу митної декларації, заповненої при тимчасовому вивезенні з РФ в яку внесені вироби, що ввозяться.

Примітка: Тимчасово вивозити товари мають право тільки особи, які постійно проживають на території РФ.

2. Тимчасового ввезення виробів особами, які мають постійне місце проживання за межами території РФ.

Примітка: При наявності підозри, що тимчасово ввезені товари можуть бути не вивезені, митний орган надає дозвіл на тимчасове ввезення товарів тільки при умові забезпечення сплати митних платежів.

Сплата митних платежів при ввезенні виробів з дорогоцінних металів та коштовного каміння здійснюється на загальних підставах в порядку визначеному постановою Уряду РФ від 10 липня 1999 р. № 783 «Про затвердження положення про порядок переміщення товарів фізичними особами через митний кордон Російської Федерації», наказом ДМК РФ від 24.11.99 № 815 «Про затвердження порядку переміщення у спрощеному, пільговому режимі товарів фізичними особами через митний кордон Російської Федерації» (викладено в розділі І . «Правові основи переміщення товарів фізичними особами через митний кордон Російської Федерації».

Вивезення

Умови пропуску виробів з дорогоцінних металів та коштовного каміння.

Вивезення з РФ виробів з дорогоцінних металів та коштовного каміння, а також брухту таких виробів, здійснюється фізичними особами (резидентами та нерезидентами) без обмежень при дотримані наступних умов:

- декларуванні всіх виробів, які вивозяться - в митній декларації;

- вироби, які вивозяться та не призначені для виробничої чи іншої комерційної діяльності;

- сплаті митних платежів при вивезенні товарів на суму, яка перевищує 10 000 доларів США. Примітки:

1. При вивезенні виробів з дорогоцінних металів та коштовного каміння, які є культурними цінностями, необхідно дозвіл органів Міністерства культури РФ.

2. При вивезенні виробів з дорогоцінних металів та коштовного каміння, які є зброєю необхідно

дозвіл органів МВС РФ.

3. Призначення виробів, які вивозяться (для комерційної діяльності або ні) може визначатись митним органом.

4. Розміри та порядок сплати митних платежів при вивезенні товарів на суму, яка перевищує

10000 доларів США, встановлюються згідно ставок для суб'єктів ЗЕД.

5. Порядок та умови пропуску виробів, що переміщуються з комерційною або іншою виробничою метою визначається окремо — порядком пропуску товарів, які переміщуються фізичними особами в комерційних цілях.