Буричка З.О. (ру) Митне законодавство зарубіжних країн (2002)

III. Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців РФ при здійсненні ними ЗЕД

1. Місце і час здійснення митного оформлення (спи 127МКРФ) .

Митне оформлення проводиться у визначених для цього місцях в регіоні діяльності митного органу РФ, у якому знаходиться відправник або одержувач товарів, чи їх структурний підрозділ, та під час роботи митного органу РФ, що встановлений ДМК РФ.

На прохання зацікавленої особи, за її рахунок та за згодою митного органу РФ митне оформлення може проводитися в інших місцях і поза часом роботи митного органу РФ.

ДМК РФ вправі встановлювати, що митне оформлення окремих категорій товарів і транспортних засобів може провадитися тільки визначеними митними органами РФ.

2. Митне оформлення та контроль інших державних органів (cm, 130 МК РФ).

У визначених законодавством РФ випадках, митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон РФ, може бути завершене тільки після здійснення ветеринарного, фітосанітарного, екологічного та інших видів державного контролю.

3. Декларування (Глава 26 МК РФ).

... Товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон РФ, товари і транспортні засоби, митний режим яких змінюється, а також інші товари і транспортні засоби у випадках, обумовлених актами законодавства РФ, підлягають декларуванню митному органу РФ.

... Товари декларуються митному органу РФ, в якому проводиться митне оформлення товарів... Морські, річкові і повітряні судна декларуються в порту або аеропорту прибуття на митну територію Російської Федерації або в порту чи аеропорту відправлення з митної території РФ.

... Декларантом може бути особа, що переміщує товари і транспортні засоби або митний брокер. Декларантом може бути тільки російська особа... Особливості:

- При ввезенні товарів і транспортних засобів на митну територію РФ, а також при їх ввезенні з території вільних митних зон і з вільних складів на іншу частину митної території РФ, вивезенні товарів з митної території РФ, переміщення товарів між складами та ін. -- митними органами застосовується документ контролю доставки (ДКД) товарів в митницю призначення (наказ ДМК РФ від 20.05.96р. N304);

- з 21.01.94 митне оформлення товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон РФ в режимі імпорту можливо тільки при умові їх розміщення на склади тимчасового зберігання митницях призначення. (Наказ ДМК РФ від 07.10.93 № 388).

Витяг з наказу ДМК РФ від 20.05.96 p. N 304 «Про доставку товарів під митним контролем», яким затверджено Правила доставки товарів під митним контролем:

1.1. ...При ввезенні товарів і транспортних засобів на митну територію РФ, а також при їх ввезенні з території вільних митних зон і з вільних складів на іншу частину митної території РФ (далі - товари, що ввозяться) оформлення доставки товарів, що ввозяться, їх доставка й оформлення завершення доставки проводиться після подачі митному органу повідомлення, вказаного в статті 139 Митного кодексу Російської Федерації, і є попередніми операціями, що передують головному митному оформленню ввезених товарів і розміщенню їх під певний митний режим. ... Доставка поділяється на два види:

- ДТ1 - доставка товарів, що підлягають обкладенню митом і (або) податками при їхньому розміщенні під митний режим випуску для вільного обігу;

- ДТ2 - доставка товарів, що не підлягають обкладенню митом і податками при їхньому розміщенні під митний режим випуску для вільного обігу. ...

3.2. Митний орган дає дозвіл на доставку товарів при дотриманні таких умов:

- товари не заборонені до ввезення в РФ і вивезення з РФ, за винятком випадку доставки у відповідності зі статтею 20 Митного кодексу РФ вказаних товарів на склади тимчасового зберігання, власниками яких є митні органи;

- по відношенню до товарів що ввозяться проведено ветеринарний, або фітосанітарний контроль, якщо товари підлягають такому контролю чи поданий дозвіл органів ветеринарного або фітосанітарного контролю на проведення такого контролю в місці призначення;

- є дозвіл (ліцензія) на ввезення товарів в РФ, якщо таке ввезення здійснюється відповідно до законодавства РФ по дозволах (ліцензіях);

- виконані вимоги митних органів по дотриманню законодавства про митну справу при доставці товарів (належне устаткування транспортних засобів, митний супровід, перевезення товарів митним перевізником або забезпечення сплати митних платежів);

- забезпечена можливість ідентифікації товарів, що доставляються;

- поданий документ контролю за доставкою товарів, а також інші документи, необхідні для митних цілей;

- подані документи, оформлені відповідно до встановленого порядку при повідомленні перевізником митного органу РФ про перетин митного кордону РФ. ...

3.3. У випадку невиконання умов, вказаних у пункті 3.2,товари, що ввозяться в РФ відповідно до митного режиму випуску для вільного обігу, можуть бути розміщені в цей митний режим у митному органі, у регіоні діяльності якого знаходиться місце ввезення товарів на митну територію РФ.

Митне оформлення товарів, що ввозяться в РФ відповідно до інших митних режимів, проводиться в митному органі, у регіоні діяльності якого знаходиться місце ввезення товарів на митну територію РФ, лише у випадку, коли особа, що переміщує товари, знаходиться в регіоні діяльності митниці, якій підпорядкований вказаний митний орган.

Митні органи не заперечують перевізникам у поверненні за межі митної території РФ товарів, по відношенні до яких не виконано умови доставки та митне оформлення яких не можливе в митних органах, які вказані в даному пункті. При неможливості негайного повернення за межі митної території РФ вказаних товарів, такі товари повинні бути розміщені на склади тимчасового зберігання, що знаходяться в регіоні діяльності митного органу, у регіоні діяльності якого знаходиться місце ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію РФ.

4.1. Документ контролю за доставкою товарів (ДКД), являється документом, необхідним для митних цілей і для митного контролю, і заповнюється на кожну партію товарів на чотирьох, а під час перевезення товарів митним перевізником - на п'ятьох аркушах. ...

4.2. Для контролю за доставкою товарів у якості ДКД митними органами також використовуються:

- книжка МДП, оформлена відповідно до Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП, 1975 p.);

- додатковий примірник і копії вантажної митної декларації, передбачені Угодою про спрощення й уніфікацію процедур митного оформлення на митних кордонах від 8 червня 1994 року.

Вказані документи, є документами, необхідними для митних цілей і для митного контролю.

4.3. ДКД складається будь-якою зацікавленою особою. За рішенням начальника митниці, або особи, що його заміщує, допускається заповнення ДКД посадовими особами митного органу, який у даному випадку підписується будь-якою зацікавленою особою. ...

4.5. Одночасно з ДКД представляються наступні документи, необхідні для митних цілей і для митного контролю:

- транспортні, товаросупровідні документи, включаючи рахунки-фактури або рахунки-проформи, що містять необхідну інформацію про товари та їх вартість;

- при ДТ2 - документи, які підтверджують, що товар не оподатковується митами і податками (сертифікат про походження товарів або інші документи, що свідчать про країну походження товарів, або документи, зареєстровані в митному органі призначення, завірені посадовою особою цього органу і які підтверджують, що товар ввозиться в якості гуманітарної допомоги або ввозиться на адресу дипломатичних представництв іноземних держав і т.п.);

- у випадках, передбачених даними Правилами, - оригінали дозволів (ліцензій) інших державних органів або їх копії, нотаріально посвідчені або зареєстровані в митному органі призначення і завірені посадовою особою цього органу;

- при ДТ1 - документи, що підтверджують забезпечення сплати мита і податків або реєстраційна картка митного перевізника (у випадку перевезення товарів і документів на них митним перевізником) або документ із рішенням митного органу про митний супровід (у випадку ухвалення рішення про митний супровід);

- посвідчення про допущення транспортного засобу (контейнера) у випадку перевезення товарів під митними печатками і пломбами;

- документи, що забезпечують можливість ідентифікації товарів (опис товарів, креслення, масштабні зображення, фотографії, ілюстрації, товаросупровідні документи і т.п.), у випадку, якщо в якості засобів ідентифікації не можуть бути використані печатки, пломби та ідентифікаційні знаки. ...

5.1. При ДТ1 митний орган відправлення вправі встановлювати, що доставка товарів і документів на них може проводитися з урахуванням статті 136 МК РФ лише за умови належного обладнання транспортного засобу і при дотриманні однієї з таких умов:

- митного супроводу (супроводитоварів, транспортних засобів і документів на них посадовими особами митних органів) або

- перевезення товарів і документів на них митним перевізником у порядку, визначеному МК РФ і нормативними актами ДМК РФ.

У випадках, коли не можуть бути використані вказані засоби, доставка товарів і документів на них допускається при умові забезпечення сплати митних платежів, включаючи внесення на депозит митних органів належних сум. ...

5.4. Сплата мит і податків у випадку ДТ1 може забезпечуватися заставою товарів і транспортних засобів, гарантією третьої особи, банківською гарантією або внесенням на депозит митного органа належних сум. ...

8.1. При доставці товарів залізничним транспортом, за винятком випадків, обумовлених ДМК Росії, забезпечення сплати мита і податків не потрібно. ...

Місцями доставки товарів, що перевозяться залізничним транспортом, є станції призначення. Митне оформлення товарів, доставлених до станції призначення, проводиться з розміщенням їх на склади тимчасового зберігання або без фактичного розміщення (наприклад, із розміщенням на під'їзних коліях підприємств), при дотриманні умов, передбачених спільними документами ДМК РФ і Міністерства Шляхів Сполучення РФ.

8.2. ... Термін доставки товарів, що перевозяться автомобільним транспортом, рекомендується встановлювати з розрахунку чотириста п'ятдесят кілометрів за одну добу.

8.3. При доставці товарів, що перевозяться річковим транспортом, забезпечення сплати мит і податків не потрібно, за винятком випадків, обумовлених ДМК РФ.

Місцями доставки товарів, перевезених морським і річковим транспортом, є порти призначення, а повітряним транспортом - аеропорти, на території яких є склади.

8.4. При доставці міжнародних поштових відправлень будь-яким видом транспорту:

- забезпечення сплати мит і податків не потрібно;

- у якості ДКД можна використовувати транспортні і товаросупровідні документи. ...

10.2. На порожні транспортні засоби, які зареєстровані за іноземними власниками і прямують з місць ввезення на територію РФ в місця завантаження, оформляються посвідчення на ввезення транспортного засобу без забезпечення сплати мит і податків відповідно до Тимчасових правил реєстрації і обліку транспортних засобів, затверджених наказом ДМК Росії від 02.03.95 № 137. ...

10.4. При виїзді транспортних засобів, зареєстрованих за іноземними власниками, із РФ митному органу, розташованому в місці виїзду, має бути поданий третій аркуш ДКД із відмітками митного органу призначення про надходження товару і посвідчення про підтвердження доставки товарів під митним контролем. ...

11.1. Рішення про доставку підакцизних товарів, які підлягають маркуванню і ввозяться у Російську Федерацію відповідно до митного режиму випуску для вільного обігу, приймається митним органом відправлення тільки при наявності на такому товарі марок акцизного збору або спеціальних марок, що свідчать про забезпеченні сплати мит і податків або виконанні умов, встановлюваних іншими нормативними актами ДМК Росії.

Випадки, коли допускається доставка підакцизних товарів, які підлягають маркуванню, без наявності на них марок акцизного збору або спеціальних марок, визначаються законодавством РФ.

Місцями доставки підакцизних товарів, які підлягають маркуванню, є склади, перелік яких затверджується ДМК РФ.

11.2. Підакцизні товари перевозяться відповідно до даних Правил тільки під митними печатками і пломбами в транспортних засобах, що відповідають Правилам обладнання транспортних засобів (контейнерів) для перевезення товарів під митними печатками і пломбами, затвердженими наказом ДМК РФ від 19.08.94 № 426. ...

12.1. При ввезенні товарів і транспортних засобів на митну територію Російської Федерації, а також при ввезенні товарів і транспортних засобів із території вільних митних зон і з вільних складів на іншу частину митної території Російської Федерації перевізник повідомляє митний орган РФ про перетин митного кордону РФ....

Митний орган відправлення забезпечує контроль за переміщенням товарів від місця ввезення на митну територію РФ до митного органу призначення.

Рішення про доставку товарів приймається посадовою особою митного органу відправлення, уповноваженою контролювати доставку, при дотриманні умов доставки, представленні ДКД і інших документів, необхідних для митних цілей і для митного контролю.

Митний орган відправлення:

- перевіряє дотримання особою, що склала ДКД, правил його заповнення;

- визначає, чи підлягає товар контролю інших державних органів;

- визначає вид доставки (ДТ1 або ДТ2);

- перевіряє, чи не порушував раніше перевізник митні правила при доставці;

- перевіряє, у разі потреби, технічний стан вантажного відділення транспортного засобу (контейнера), наявність посвідчення про допущення транспортного засобу (контейнера) для перевезень товарів під митними печатками і пломбами або робить разове допущення;

- перевіряє можливість забезпечення ідентифікації товарів і транспортних засобів;

- робить, у разі потреби, ідентифікаційний огляд товарів.

Після вказаної перевірки приймається рішення про можливість доставки товарів відповідно до даних Правил, в тому числі митним перевізником або з митним супроводом.

Після ухвалення рішення про перевезення товарів відповідно доданих Правил посадова особа митного органу відправлення:

- забезпечує ідентифікацію товарів;

- звіряє відомості про місця доставки товарів, вказані у вантажних документах, із відомостями, вказаними в реєстрах складів;

- визначає термін, а при необхідності - місце доставки і маршрут доставки;

- на усіх вантажних документах (вантажні накладні, коносаменти і т.п.) проставляє штамп і завіряє його особистою номерною печаткою;

- реєструє ДКД у журналі реєстрації і проставляє на ньому реєстраційний номер;

- вручає другий і третій аркуші ДКД перевізнику для представлення разом з товаром і іншими необхідними документами у митний орган призначення;

- перший і четвертий аркуші ДКД залишає для наступної передачі у відділ контролю за доставкою товарів.

Після прибуття товару в місце доставки перевізник представляє товари і транспортні засоби, а документи на них вручає митному органу призначення (митний орган, який обслуговує склад, а при відсутності митного органу на складі - митий орган, в регіоні діяльності знаходиться цей склад) відповідно до встановленого порядку. На вимогу вказаного митного органу представлені товари і транспортні засоби фактично пред'являються цьому органу. Митний орган призначення доводить до відома зацікавлених осіб форму, прядок і місце подачі- повідомлення про прибуття товарів і транспортних засобів вручення документів на них і фактичного пред'явлення представлених товарів і транспортних засобів.

Посадові особи митного органу призначення після одержання повідомлення про доставку товарів і транспортних засобів і подання їм документів на них:

- перевіряють факт розміщення на склад товарів і транспортних засобів, що доставляються або їх обліку на складі;

- перевіряють дотримання перевізником встановленого терміну і маршруту доставки;

- ідентифікують доставлені товари і транспортні засоби шляхом огляду засобів ідентифікації, проведення ідентифікаційного огляду і здійснення митного контролю в інших формах;

- по представлені документу, що підтверджує розміщення доставлених товарів на склад або вантажної митної декларації з відмітками митного органу про випуск товару (у випадку, якщо митне оформлення проводиться без фактичного розміщення товарів на склад) проставляють на всіх примірниках поданих ДКД і вантажних документах штамп і завіряють його особистою номерною печаткою;

- реєструють ДКД у журналі реєстрації;

- повертають третій аркуш ДКД перевізнику, а другий аркуш ДКД залишають для наступної передачі у відділ контролю за доставкою товари;

- видають перевізнику посвідчення про підтвердження доставки товарів під митним контролем.

У випадку перевезення товарів залізничним транспортом посвідчення про підтвердження доставки товарів під митним контролем видається на прохання зацікавленої особи.

12.2. Рішення про доставку товарів, що вивозяться приймається посадовою особою митного органу відправлення, уповноваженою контролювати доставку, при дотриманні умов доставки, представлення ДКД і інших документів, необхідних для митних цілей і митного контролю.

Митний орган відправлення:

- перевіряє дотримання особою, що склала ДКД, правил його заповнення;

- перевіряє наявність необхідних документів;

- визначає вид доставки (ДТ1 або ДТ2);

- перевіряє, чи не порушував раніше перевізник митні правила по доставці;

- перевіряє, у разі потреби, технічний стан вантажного відділення транспортного засобу (контейнера), наявність свідоцтва про допущення транспортного засобу (контейнера) для перевезень товарів під митними печатками і пломбами або робить разове допущення;

- проводить, у разі потреби, огляд товарів.

Після вказаної перевірки приймається рішення про можливість перевезення товарів відповідно до даних Правил, у тому числі митним перевізником або з митним супроводом.

Після ухвалення рішення про доставку товарів відповідно доданих Правил посадова особа митного органу відправлення:

- забезпечує ідентифікацію товарів;

- звіряє відомості про місця доставки товарів, вказані у вантажних документах, із відомостями, вказаними в реєстрі місць доставки;

- визначає термін, а при необхідності - місце доставки і маршрут доставки;

- на усіх вантажних документах (вантажні накладні, коносаменти і т.п.) проставляє штампі завіряє його особистою номерною печаткою;

- реєструє ДКД у журналі реєстрації і проставляє на ньому реєстраційний номер;

- вручає другий і третій листи ДКД перевізнику для пред'явлення разом із товаром і іншими необхідними документами у митний орган призначення;

- перший і четвертий листи ДКД залишає для наступної передачі у відділ контролю за доставкою товарів.

Після прибуття товару в місце доставки перевізник повідомляє митний орган призначення про прибуття товару. Митний орган призначення доводить до відома зацікавлених осіб форму, порядок і місце подачі повідомлення.

Посадові особи митного органу призначення після одержання повідомлення про доставку товару:

- перевіряють дотримання перевізником встановленого терміну і маршруту доставки;

- ідентифікують доставлені товари шляхом огляду засобів ідентифікації, проведення ідентифікаційного огляду і здійснення митного контролю в інших формах;

- проставляють на всіх примірниках ДКД і вантажних документах штампі завіряють його особистою номерною печаткою;

- реєструють ДКД у журналі реєстрації;

- повертають третій аркуш ДКД перевізнику, а другий аркуш ДКД залишають для наступної передачі у відділ контролю за доставкою товари;

- видають перевізнику посвідчення про підтвердження доставки товарів під митним контролем.

У випадку перевезення товарів залізничним транспортом посвідчення про підтвердження доставки товарів під митним контролем видається на прохання зацікавленої особи.

12.3. Рішення про доставку товарів між складами, що знаходяться на території РФ, приймається посадовою особою митного органу відправлення, уповноваженою контролювати доставку, при дотриманні встановлених умов доставки, і при наявності письмового рішення начальника цього митного органу або особи, його що заміщає.

Оформлення доставки товарів проводиться відповідно до пункту 12.1. даних Правил. ...

13.1. У відповідності зі статтею 144 МК РФ відповідальність за доставку товарів і транспортних засобів, перевезених під митним контролем, перед митними органами, включаючи сплату мит і податків, несе перевізник відповідно до МК РФ.

Примітка: в поданому витягу з Положення під терміном склад розуміється - склад тимчасового зберігання, митний і вільний склад.

Особливості митного оформлення і митного контролю

окремих видів товарів

Наказом ДМК РФ від 28.11.2001 року № 1132 «Про особливості митного оформлення і митного контролю окремих видів.товарів», затверджено перелік товарів до яких застосовуються особливості митного контролю та митного оформлення, визначено суть особливостей та процедуру їх застосування. Особливості полягають в тому, що для визначених переліком товарів, які ввозяться на митну територію РФ автомобільним транспортом, встановлено перелік митних органів, які проводять митне оформлення таких товарів, визначено перелік складів тимчасового зберігання на які дозволяється ввозити такі товари, а також запроваджено механізм оформлення попередньої ВМД на такі товари зі сплатою необхідних митних платежів (якщо не надано відстрочення ДМК РФ) до моменту ввезення таких товарів на митну територію РФ.

Положення наказу не поширюється на товари:

а) що тимчасово ввозяться на митну територію РФ для проведення виставкових заходів, а також відповідно до Митної конвенції про карнет А.Т.А. для тимчасового ввезення товарів від 06.12.1961 (Конвенція А.Т.А.) і Конвенції про тимчасове ввезення від 26.06.1990;

б) що ввозяться у якості гуманітарної і технічної допомоги;

в) що ввозяться на адресу дипломатичних, консульських і прирівняних до них представництв, акредитованих в установленому порядку кореспондентських пунктів іноземних засобів масової інформації, а також організацій, що повністю належать іноземним інвесторам;

г) що ввозяться у міжнародних поштових відправленнях;

д) що ввозяться спеціалізованими транспортно-експедиційними організаціями, які здійснюють переміщення товарів через митний кордон РФ з використанням типового порядку, затвердженого наказом ДМК РФ від 06.10.99 № 676 «Про Типовий порядок митного оформлення і митного контролю товарів окремої категорії»;

е) що переміщуються відповідно до митного режиму транзиту;

ж) що ввозяться фізичними особами і не призначені для виробничої або іншої комерційної діяльності.

При ввезенні товарів, вказаних у підпунктах а) і б), митним органам, розташованим у пунктах пропуску через державний кордон РФ, повинні представлятись документи, що підтверджують призначення товарів.

1. Подання попередньої ВМД

Декларант до фактичного ввезення товарів на митну територію РФ на основі наявних відомостей і документів (копій) на них подає в уповноважений митний орган попередню ВМД.

ДМК РФ у відповідності зі статтями 63, 64 і 68 Податкового кодексу РФ і статтями 121 і 122 МК РФ може надавати відстрочку сплати митних платежів до моменту подання всіх документів, необхідних для завершення митного оформлення товарів, але не більш як на два місяці, за умови забезпечення сплати митних платежів.

У випадку ненадання ДМК РФ відстрочки декларант одночасно з подачею попередньої ВМД повинний представити платіжні документи, що підтверджують факт сплати належних митних платежів у відношенні товарів.

У випадку надання відстрочки сплати митних платежів замість платіжних документів декларант подає дозвіл ДМК РФ ї, а „в графі 48 попередньої ВМД- вказує дату, до якої надається відстрочка сплати митних платежів.

Після перевірки документів (копій) і відомостей поданих разом із попередньою ВМД, співробітник митного органа в графі «Д» попередньої ВМД робить запис: «Перевірено у відповідності до наказу ДМК РФ від 28.11.2001 N 1132», який підписує і завіряє відтиском особистої номерної печатки.

Третій примірник, який підлягає поверненню, попередньої ВМД уповноважений митний орган передає декларанту. У випадку представлення декларантом додаткової копії третього листка попередньої ВМД допускається завірення даної копії відтиском особистої номерної печатки і підписом співробітника уповноваженого митного органу.

Декларант передає примірник попередньої ВМД (або його копію) перевізнику товарів.

Уповноважені митні органи після оформлення попередньої ВМД, не пізніше трьох годин із моменту закінчення перевірки попередньої ВМД, передають по захищених каналах зв'язку інформацію про оформлення попередньої ВМД у митні органи(структурні підрозділи), у регіоні діяльності яких розташовані пункти пропуску через державний кордон РФ, а також відділи митного оформлення і митного контролю (ВМФ і МК) на російсько-білоруському державному кордоні (далі - пункти пропуску), вказані в графі 29 попередньої ВМД. При декларуванні товарів, ввіз яких у РФ планується транзитом через територію Республіки Білорусія, у графі 29 попередньої ВМД повинен бути вказаний ВМФ і МК, розташований на російсько-білоруському державному кордоні.

2. Порядок оформлення доставки товарів під митним контролем у пункті пропуску

Посадові особи митних органів, у регіоні діяльності яких розташовані пункти пропуску, при прийнятті повідомлення про перетин товарами та транспортними засобами, що їх перевозять, митного кордону РФ (далі - повідомлення) перевіряють наявність у пакеті документів, передбачених нормативними правовими актами ДМК РФ, примірника попередньої ВМД із відмітками митного органу, який її оформив.

За рішенням начальника митниці, у регіоні діяльності якої знаходиться пункт пропуску, на підставі письмової заяви декларанта припускається приймати при повідомленні факсимільні копії примірників попередніх ВМД із відмітками митного органу, який її оформив.

У випадку представлення вказаного примірника попередньої ВМД, а також при наявності відомостей про її прийняття, які поступили з уповноваженого митного органу, митні органи, які розташовані в пункті пропуску, направляють транспортні засоби з товарами відповідно до встановленого нормативними актами ДМК РФ порядку, в уповноважений митний орган.

3. Митне оформлення товарів уповноваженими митними органами

Після прибутті товарів у місця розміщення уповноважених митних органів перевізник повідомляє даний митний орган про прибуття в місце доставки.

Уповноважені митні органи проводять основне митне оформлення товарів, що декларуються із застосуванням попередньої ВМД, як правило, не пізніше 3-х годин з моменту представлення товарів і транспортних засобів у місце доставки і прийняття митним органом повідомлення про прибуття в місце доставки.

Випуск товарів проводиться відповідно до встановленого нормативними правовими актами ДМК РФ порядку.

Перелік товарів, до яких застосовуються особливості митного контролю і митного оформлення

№ з\пНайменування товаруКод товару по ТН ЗЕД Росії
1.Прилади для приготування і підігріву їжі на газовому паливі, частини до них7321 11 732190 000 0
2.Вентилятори побутові, частини до них8414 51 8414 59 8414 90 900 0
3.Кондиціонери побутові, частини до них8415 10 000 0 8415 81909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8415 90 900 0
4.Холодильники, морозильники побутові, морозильная камера ларь8418 10 910 1 8418 10 990 1 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 9101 8418 30 990 1 8418 40 910 1
8418 40 990 1 8418 91000 0 8418 99 900 0
5.Прилади електронагрівальні для приготування кави або чаю, частини до них8516 71000 0 8516 90 000 0
6.Пристрої для віджиму і сушіння білизни, частини до них8421 12 000 0 8421 91 000 1
7.Обладнання для фільтрування або очистки води побутове, частини до нього842121900 9 842199 000 9
8.Обладнання для фільтрування або очистки повітря побутове, частини до нього842139 300 0 842199 000 9
9.Посудомийні машини побутові, частини до них8422 11000 0 8422 90 100 0
10.Ваги побутові8423 10 100 0
11.Сінокосарки, косарки для газонів, частини до них8433 11 8433 19 8433 90 000 0 8467 89 000 0 8467 99 000 0
12.Машини пральні побутові, включи машини, оснащені віджимним пристроєм, частини до них8450 11 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8450 90 000 0
13.Машини швейні побутові, частини до них8452 10 8452 90 000 0
Закінчення таблиці

№ з\пНайменування товаруКод товару по ТН ЗЕД Росії
14.Калькулятори і кишенькові машини для записів, відтворення візуального представлення даних із функціями калькулятора, частини до них8470 10 8470 21000 0 8470 29 000 0 8473 21
15.Обчислювальні машини і їхні блоки, принтери, клавіатура, запам'ятовуючі пристрої, частини до них8471 8473 30
16.Машини копіювально-множильні, частини до них8472 10 000 0 8473 40
17.Зарядні пристрої, стабілізатори напруги побутові8504 40
18.Батарейки, акумулятори для побутової техніки8506, 8507
19.Інструмент ручний електромеханічний з вмонтованим електродвигуном, частини до нього8508
20.Машини електромеханічні побутові з вмонтованим електродвигуном, частини до них8509
21.Електробритви, машинки для стрижки волосся, частини до них8510
22.Електронагрівальні прилади побутові, частини до них8516
23.Апарати електричні телефонні, відеотелефони, факсимільні апарати, частини до них8517 11000 0 8517 19 100 0 8517 19 900 0 8517 21000 0 8517 90 820 0 8517 90 880 0
24.Мікрофони, колонки, навушники, підсилювачі8518
25.Програвачі, плеєри, автомагнітоли, частини до них8519 (крім 8519 10 000 0), 8522
26.Магнітофони, диктофони, частини до них8520 10 000 0 8520 32 8520 33 8520 39 8520 90 900 0
27.Носії магнітні незаписані8523
28.Носії магнітні записані8524
29.Відеокамери, відеомагнітофони, відеоготеєри, частини до них8521,8522 8525 40, 8529
30.Магнітоли, радіоприймачі, тюнери побутові, частини до них8527,8529
31.Телевізори і відео проектори, частини до них8528 12 8528 13 000 0 8528 30, 8529
32.Пристрої комутації і захисту електричних кіл при напрузі не більше 1000 В, частини до них8536,8538
33.Лампи для проекторів, фотоспалахів8539
34.Процесори і модулі пам'яті для обчислювальних машин8471 8473 30 100 0 8542
35.Пульти дистанційного керування, побудовані на ІЧ-випромінюванні, для ТБ8543 89 900 0
36.Кабелі і проводи електричні8544
37.Об'єктиви, фільтри для камер, проекторів, фотозбільшувачі9002 11000 0 9002 20 000 0
38.Фотокамери, фотоспалахи, частини до них9006
Витяг з «Положення про тимчасове зберігання товарів і транспортних засобів під митним контролем», затвердженого наказом ДМК РФ від 23.03.2001 №290.

1.... Склад тимчасового зберігання (СТЗ) - спеціально виділені, обладнані й обладнані відповідно до вимог Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом ДМК Росії від 10.11.2000 N 1013, одне або декілька приміщень і територія, що прилягає до них, відомості про які вказані в ліцензії на заснування складу тимчасового зберігання.

2. Тимчасове зберігання товарів і транспортних засобів під митним контролем являє собою процедуру митного оформлення, відповідно до якої товари і транспортні засоби зберігаються під митним контролем у спеціально виділених і обладнаних приміщеннях (СТЗ або інших місцях, у випадках, передбачених Положенням, далі - місцях тимчасового зберігання).

3. При ввезенні товари і транспортні засоби знаходяться на тимчасовому зберіганні протягом терміну, передбаченого Положенням, з моменту:

- повідомлення перевізником митного органу, що здійснює митне оформлення і митний контроль, про прибуття товарів і транспортних засобів у місце доставки (далі - повідомлення

про прибуття);

- пред'явлення товарів і транспортних засобів митному органу, у регіоні діяльності якого розташований пункт пропуску через державний кордон РФ (далі - пункт пропуску) в окремих випадках, передбачених Положенням.

4. При вивезенні товари і транспортні засоби знаходяться на тимчасовому зберіганні з моменту прийняття митним органом вантажної митної декларації або іншого документу, що використовуються відповідно до нормативних актів ДМК РФ в якості митної декларації (далі - митна декларація), по відношенню до цих товарів і транспортних засобів.

5. Для перевезення товарів під митним контролем тимчасове зберігання переривається.

6. Тимчасове зберігання товарів і транспортних засобів завершується при їх випуску або наданні особі в розпорядження відповідно до обраного митного режиму.

8. На СТЗ можуть розміщуватися будь-які товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон РФ. Розміщення товарів і транспортних засобів на СТЗ із їх прийняттям на зберігання або без такого, у тому числі з перебуванням товарів у вантажному відділенні транспортного засобу без їх фактичного розвантаження на СТЗ, рахується розміщенням товарів і транспортних засобів на СТЗ (далі - розміщення товарів і транспортних засобів на СТЗ). ...

9. Товари і транспортні засоби, заборонені відповідно до законодавства Російської Федерації і міжнародних договорів РФ до ввезення в РФ, можуть розміщуватися тільки на СТЗ, власниками яких являються митні органи. ...

Порядок розміщення на СТЗ товарів і транспортних засобів, що ввозяться на митну територію РФ, в місцях доставки

12. У місці доставки товари і транспортні засоби представляються, а документи на них вручаються митному органу. Представлення полягає у повідомленні митного органу про прибуття.

13. Товари і транспортні засоби, що прибули в місце доставки, повинні бути розміщені на території СТЗ, розташованого в місці доставки або у випадках, передбачених нормативними правовими актами ДМК РФ, у зоні митного контролю, створеної митним органом. ...

16. Повідомлення про прибуття здійснюється перевізником або особою, ним уповноваженою (вантажним агентом), не пізніше 30 хвилин після прибуття товарів і транспортних засобів у місце доставки, а у випадку їхнього прибуття поза встановленим часом роботи митного органу - не пізніше ЗО хвилин після встановленого часу початку роботи митного органу.

Повідомлення про прибуття при переміщенні товарів автомобільним транспортом здійснюється тільки безпосередньо водієм транспортного засобу.

17. Відповідальність за представлення митному органу документів при повідомленні про прибуття несе перевізник.

18. Повідомлення про прибуття здійснюється шляхом одночасного представлення митному органу таких документів:

- міжнародної товаро-транспортної накладної або інших транспортних документів;

- рахунку-фактури або рахунку-проформи (або іншого розрахункового чи комерційного документу, що містить масу, кількість, найменування і фактурну вартість товарів), а також при відсутності в згаданих документах інформації про коди товарів відповідно до однієї з національних товарних номенклатур зовнішньоекономічної діяльності, що базуються на Гармонізованій системі опису і кодування товарів або ТН ЗЕД РФ, додаткового документа, що містить найменування і дані коди товарів (не менше ніж на рівні перших чотирьох цифрових знаків) - у двох примірниках;

- акту митного огляду (якщо в пункті пропуску або в процесі перевезення товарів під митним контролем проводився митний огляд);

- інших товаросупровідних документів.

Також перевізник подає один із таких документів:

- книжку МДП під час перевезення товарів відповідно до Конвенція МДП, 1975;

- другий і третій примірники документу контролю за доставкою товарів.

При доставці повітряним транспортом товарів, що переміщуються регулярними вантажопаса-жирськими рейсами, повідомлення про прибуття здійснюється шляхом представлення митному органу вантажного маніфесту, що містить номери авіаційних накладних на товари, що підлягають розвантаженню, і однієї його копії. Інші документи, згадані в даному пункті, повинні бути подані перевізником або особою, ним уповноваженою, не пізніше 2 робочих годин митного органу після прибуття товарів і транспортних засобів у місце доставки. ...

20. Документи, для повідомлення про прибуття повинні містити такі відомості, що дозволяють ідентифікувати товари і транспортні засоби:

а) найменування й адреса відправника з зазначенням країни;

б) найменування й адреса одержувача з зазначенням країни;

в) найменування, адреса перевізника, країну його реєстрації;

г) місце і дату складання накладної;

д) дату складання і номер рахунку-фактури або рахунку-проформи чи іншого розрахункового або комерційного документу;

е) кількість вантажних місць, характер і спосіб пакування і маркування товарів;

ж) найменування, фактурна вартість, коди товарів відповідно до однієї з національних товарних номенклатур зовнішньоекономічної діяльності, що базуються на Гармонізованій системі опису і кодування товарів або ТН ЗЕД РФ (не менше ніж на рівні перших чотирьох цифрових знаків);

з) кількість одиниць товарів (без врахування вантажних місць); и) вага брутто товарів (у кг) або обсяг товарів (у м3). ...

22. Після прийняття документів для повідомлення про прибуття, на вимогу митного органу товари і транспортні засоби фактично пред'являються цьому органу. ...

23. Після прийняття митним органом повідомлення про прибуття, товари і транспортні засоби повинні бути розміщені на тимчасове зберігання відповідно до встановленого Положенням порядку.

24. Митний орган визначає місце тимчасового зберігання товарів. ...

25. При перевезенні товарів автомобільним транспортом співробітник митного органу, відповідальний за прийняття повідомлення про прибуття, після визначення місця тимчасового зберігання, але не пізніше 3 робочих годин з моменту повідомлення про прибуття, оформляє і видає перевізнику документ, що підтверджує прийняття повідомлення про прибуття, за встановленою формою. ...

Підтвердження про прибуття оформляється в двох примірниках. Один примірник залишається для контролю в митному органі, а другий передається перевізнику.

При перевезеннях товарів іншими видами транспорту підтвердження про прибуття може бути оформлено митним органом за бажанням перевізника.

26. При прибутті товарів і транспортних засобів у місце доставки, розташоване на СТЗ або в аеропорту, морському або річковому порту, співробітник митного органу не пізніше ніж через 30 хвилин після оформлення підтвердження про прибуття передає уповноваженому працівнику даного СТЗ або СТЗ, розташованого на території аеропорту, морського або річкового порту, завірені особистою номерною печаткою:

- примірник накладної і прикладених до неї специфікацій або пакувальних аркушів;

- примірник рахунку-фактури або рахунку-проформи (або іншого розрахункового чи комерційного документу, що містить масу, кількість, найменування і фактурну вартість товарів), а також при відсутності в згаданих документах інформації про коди товарів відповідно до однієї з національних товарних номенклатур зовнішньоекономічної діяльності, що базуються на Гармонізованій системі опису і кодування товарів або ТН ЗЕД РФ, додаткового документа, що містить найменування і дані коди товарів (не менше ніж на рівні перших чотирьох цифрових знаків); ...

Інші примірники документів, поданих при повідомленні про прибуття, залишаються для контролю в митному органі.

Про прийняття документів, призначених для одержувача товару або митного брокера, що представляє інтереси одержувача товарів (далі - митний брокер), уповноважений робітник СТЗ проставляє відмітки в примірнику підтвердження про прибуття, який знаходиться на контролі в митному органі. ...

28. Переміщення товарів і транспортних засобів від місця доставки до місця тимчасового зберігання, не розташованого в місці доставки, здійснюється під митним контролем. ...

31. Власник СТЗ, що є місцем тимчасового зберігання, обліковує розміщення товарів і транспортних засобів на СТЗ в автоматизованій системі обліку товарів і транспортних засобів, розміщених на склад, і в книзі обліку товарів і транспортних засобів, що знаходяться на складі (далі - книга обліку), а також заповнює і подає в митний орган документ обліку товарів на СТЗ (далі - документ обліку) у чотирьох примірниках. ...

Якщо товари і транспортні засоби розміщуються на СТЗ без прийняття їхнім власником СТЗ на зберігання (наприклад, без фактичного розвантаження товарів із вантажного відділення транспортного засобу), документ обліку заповнюється на підставі даних, що містяться в переданих митним органом документах.

32. Термін представлення документу обліку при розміщенні товарів і транспортних засобів на СТЗ, який розташований у місці доставки, із прийняттям їх на збереження власником СТЗ не повинен перевищувати 6 годин робочого часу митного органу з моменту одержання власником СТЗ документів від митного органу.

Термін представлення документу обліку при розміщені товарів і транспортних засобів на СТЗ, який розташований у місці доставки, без прийняття їх на зберігання власником СТЗ не повинен перевищувати двох годин робочого часу митного органу з моменту отримання власником СТЗ документів від митного органу. ...

34. Власник СТЗ при прийнятті товарів і транспортних засобів на зберігання проставляє на всіх примірниках документу обліку, а також на накладній і її копії відтиск штампу прийому-передачі. ...

Екземпляр накладної передається перевізнику, який також вправі вимагати у власника СТЗ копію документу обліку з відмітками про прийняття товарів власником СТЗ на зберігання. ...

36. ... Після прийняття митним органом документу обліку три примірники документу обліку з відмітками митного органу повертаються власнику СТЗ, два з яких призначені для одержувача товарів або митного брокера. Примірники документу обліку, передані особі, що переміщує товари або митному брокеру, представляються в митний орган, разом з необхідним комплектом документів:

- при подачі митної декларації;

- при оформленні перевезення товарів під митним контролем.

Після оформлення митної декларації або перевезення товарів під митним контролем один примірник документу обліку з відмітками митного органу про оформлені документи, що дозволяють здійснити видачу з СТЗ (митної декларації, документу контролю за доставкою товарів, книжки МДП і т.д.) з відтиском штампу «Випуск дозволений»,підписаний співробітником митного органу і завірений особистою номерною печаткою, особа, що переміщує товари або митний брокер, повертає власнику СТЗ.

Другий примірник залишається в особи, що переміщує товари або митного брокера. Перевізник вправі зажадати в даних осіб копію документу обліку з відмітками митного органу про можливість видачі товарів із СТЗ. ...

39.... Для оформлення завершення доставки товарів під митним контролем, яке по можливості повинно бути завершене протягом двох робочих днів із дня повідомлення про прибуття, митному органу має бути поданий один із таких документів:

- документ обліку з проставленим відтиском штампу прийому-передачі, на якому перевізник засвідчив передачу, а власник СТЗ - прийняття на зберігання товарів і транспортних засобів;

- митна декларація, із відмітками митного органу про випуск товару (якщо митне оформлення провадиться без прийому товари на зберігання);

- акт передачі на тимчасове зберігання - у випадках, зберігання товарів в місцях, що не являються СТЗ;

- документ, що підтверджує виконання заходів для забезпечення дотримання законодавства РФ про митну справу під час перевезення товарів і документів на них під митним контролем, у випадках перевезення товарів і транспортних засобів від місця доставки до місця тимчасового зберігання.

Тимчасове зберігання товарів і транспортних засобів на СТЗ власником яких являються митні органи

40. На СТЗ, власником якого є митний орган, можуть розміщуватися будь-які товари і транспортні засоби, у тому числі такі що не переміщуються через митний кордон РФ і призначені для забезпечення діяльності митного органу. ...

43. ... При розміщенні товарів і транспортних засобів на СТЗ, власником якого є митниця стягуються митні збори за зберігання у розмірі:

- суми, еквівалентної 20 євро за одиницю транспортного засобу (морське, річкове або повітряне судно, вагон, автомобіль, напівпричіп, причіп, контейнер) за добу, - при зберіганні

товарів без фактичного розвантаження (у вантажних відділеннях транспортного засобу);

- суми, еквівалентної 5 євро за одиницю транспортного засобу (морське, річкове або повітряне судно, вагон, автомобіль, причіп, напівпричіп, контейнер) за добу, - при зберіганні порожніх транспортних засобів;

- суми, еквівалентної 0,03 євро за кілограм у добу, - за зберігання товарів, вивантажених із вантажних відділень транспортного засобу;

- суми, еквівалентної 0,01 євро за кілограм у добу, - за зберігання негабаритних або великогабаритних товарів, а також розміщених розсипом і навалом.

Неповна доба рахуються за повну, а маса округляється до повного значення по правилах округлення. ...

Тимчасове зберігання в пунктах пропуску товарів і транспортних засобів при ввезенні їх на митну територію РФ

51. У пунктах пропуску на митну територію Російської Федерації після оформлення документів, що подаються при повідомленні перевізником митного органу про перетин митного кордону, товари за бажанням особи, що їх переміщує або перевізника (особи, ним уповноваженої) можуть бути:

- оформлені для перевезення під митним контролем в тому ж транспортному засобі або з перевантаженням в інший транспортний засіб;

- розміщені для подальшого митного оформлення на СТЗ, який розташований у пункті пропуску або за письмовим дозволом начальника митного органу на СТЗ, який знаходиться в безпосередній близькості від цього пункту пропуску в прикордонних населених пунктах.

52. Товари і транспортні засоби знаходяться на тимчасовому зберіганні з моменту подачі повідомлення митному органу про перетин митного кордону Російської Федерації, якщо:

- оформлення перевезення під митним контролем не може бути завершене протягом доби з моменту подачі перевізником повідомлення про перетин митного кордону Російської Федерації;

- вони розміщені для наступного митного оформлення на СТЗ, які розташовані у пункті пропуску або на СТЗ в безпосередній близькості від цього пункту пропуску в прикордонних населених пунктах.

53. Якщо оформлення перевезення під митним контролем не може бути завершене протягом доби з моменту подачі перевізником повідомлення про перетин митного кордону Російської Федерації, митний орган вправі письмово дозволити тимчасове зберігання у зоні митного контролю пункту пропуску. ...

54. Термін тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів у зоні митного контролю пункту пропуску встановлює митний орган, у регіоні діяльності якого розташований даний пункт пропуску, з урахуванням особливостей виду товарів, а також використовуваних для їхнього перевезення транспортних засобів, але не може перевищувати 15 діб з дня повідомлення перевізником митного органу про перетин митного кордону Російської Федерації.

55. Товари і транспортні засоби повинні бути розміщені перевізником (особою, ним уповноваженою) або особою, що переміщує товари, для наступного митного оформлення на СТЗ, розташованому у пункті пропуску або на СТЗ в безпосередній близькості від цього пункту пропуску в прикордонних населених пунктах:

- після закінчення терміну 15 діб, а за бажанням особи, що переміщує товари або перевізника (особи, їм уповноваженої) - до закінчення даного терміну;

- якщо митне оформлення ввезених товарів, відповідно до нормативних актів ДМК Росії, може здійснюватися тільки в митних органах, у регіоні діяльності яких знаходяться пункти пропуску.

56. Порядок переміщення товарів і транспортних засобів до СТЗ, розташованого в пункті пропуску або СТЗ в безпосередній близькості від цього пункту пропуску в прикордонних населених пунктах установлює начальник митниці, у регіоні діяльності якої розташований даний пункт пропуску.

Особливості розміщення на СТЗ товарів, що ввозяться залізничним транспортом

59. Товари, що переміщаються залізничним транспортом, і транспортні засоби при прибутті в місце доставки повинні бути розміщені на СТЗ, який розташований у місцях загального і не загального користування станції призначення або повинні бути подані на під'їзні шляхи, що знаходяться на території СТЗ.

60. Тимчасове зберігання товарів і транспортних засобів на станціях призначення здійснюється в спеціально призначених для цих цілей місцях, на шляхах, у пакгаузах, відмічених на схемі станції і позначених на місцевості спеціальними покажчиками або розміткою.

61. На залізничних станціях, на території яких розташовані структурні підрозділи митних органів, повідомлення про прибуття проводиться шляхом одночасного представлення товарною конторою станції митному органу таких документів:

- другого і третього примірника документу контролю за доставкою товарів, оформленого відповідно до Правил доставки товарів під митним контролем;

- усіх примірників міжнародної товарно-транспортної залізничної накладної;

- рахунку-фактури або рахунку-проформи (або іншого розрахункового чи комерційного документу, що містить масу, кількість, найменування і фактурну вартість товарів), а також при відсутності в згаданих документах інформації про коди товарів відповідно до однієї з національних товарних номенклатур зовнішньоекономічної діяльності, що базуються на Гармонізованій системі опису і кодування товарів або ТН ЗЕД РФ, додаткового документа, що містить найменування і дані коди товарів (не менше ніж на рівні перших чотирьох цифрових знаків) -у двох примірниках;

- акту митного огляду (якщо в пункті пропуску або в процесі перевезення товарів під митним контролем проводився митний огляд);

- інших товаросупровідних документів.

Факт передачі документів відображають співробітники товарної контори станції в спеціальній книзі, форму якої встановлюють спільно начальники відповідного митного органа і залізничної станції.

Видача документів на вказаних залізничних станціях одержувачу товарів до їхнього представлення митному органу не припускається.

62. Якщо на залізничних станціях відсутні структурні підрозділи митних органів, уповноважені співробітники станції, використовуючи наявні засоби зв'язку, повідомляють про прибуття това-

рів і транспортних засобів митний орган, у регіоні діяльності якого розташована вказана станція призначення.

В такому випадку необхідні для проведення митного оформлення документи, співробітники станції видають одержувачу товарів під розписку, у якій він указує:

- дату і час одержання документів;

- зобов'язання представити документи в митний орган не пізніше наступного робочого дня з моменту вручення йому згаданих документів і повернути їх (за винятком документів, що залишаються в митному органі) у товарну контору станції не пізніше наступного робочого дня з моменту митного оформлення.

Термін представлення одержувачем товарів документів у митний орган повинен бути не більше однієї доби.

63. Одночасно з представленням документів, перерахованих в п. 61, отриманих від перевізника, подається документ обліку, який підтверджує розміщення товарів і транспортних засобів на СТЗ, а також йог електронна копія.

64. Облік і зберігання товарів і транспортних засобів на СТЗ, а також їх видача з СТЗ здійснюється у відповідності з положенням. ...

Тимчасове зберігання товарів в місцях, які не являються СТЗ

74. У виняткових випадках з дозволу начальника митниці допускається тимчасове зберігання ввезених товарів і транспортних засобів у місцях, що не є СТЗ, виходячи з виду товару (швидкопсувні, великогабаритні, негабаритні, наливні, які зберігаються насипом або навалом, валюта, валютні цінності, зброя і т.д.), а також в інших випадках, визначених законодавством РФ або нормативно-правовими актами ДМК РФ.

Рішення про тимчасове зберігання товарів і транспортних засобів у місцях, що не є СТЗ, приймається з врахуванням виду товарів, а також частоти їх переміщення і кількості, можливості здійснення їхньої ідентифікації і проведення митного контролю в інших формах, на підставі заяви особи, що переміщує товари, у терміни не більш трьох робочих днів і видається у формі наказу або розпорядження митниці чи вищестоящого митного органу.

75. При наявності в регіоні діяльності митного органу СТЗ, що має відповідні умови зберігання для товарів даного виду і розташованого на відстані не більш 50 км від місця доставки, тимчасове зберігання товарів і транспортних засобів у місцях, що не є СТЗ, не припускається. ...

78. Митні органи вправі дозволити тимчасове зберігання товарів, що підлягають обкладенню митами і (або) податками при їхньому розміщенні під митний режим випуску для вільного обігу в

місцях, що не є СТЗ, тільки за умови забезпечення сплати митних платежів, у тому числі внесення на депозит митного органа належних грошових засобів.

79. Заява, погоджена з начальником структурного підрозділу митниці, що здійснює митне оформлення і митний контроль і в регіоні діяльності якого знаходиться згадане місце тимчасового зберігання, повинна містити обгрунтування необхідності тимчасового зберігання товарів у місцях, що не є СТЗ, а також зобов'язання особи, що переміщує товари, забезпечити дотримання законодавства РФ про митну справу.

Заява може подаватися до фактичного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон РФ, із зазначенням дати представлення митному органу товарів і транспортних засобів, при цьому в заяві можуть бути відсутні відомості, невідомі на день подачі заяви (наприклад, найменування перевізника, реєстраційний номер транспортного засобу).

80. До заяви додаються:

- договір або інші документи, що обґрунтовують переміщення товарів через митний кордон Російської Федерації;

- документ, що підтверджує право володіння, користування або розпорядження територією або приміщенням (складом);

- документи, що підтверджують забезпечення сплати митних платежів;

- встановленої форми акт передачі на тимчасове зберігання у трьох примірниках.

81. Після видачі наказу (розпорядження) про тимчасове зберігання товарів у місцях, що не є СТЗ, особі, що переміщує товари, передаються:

- два примірники акту передачі на тимчасове зберігання, один із яких призначений для власника приміщень (території), де здійснюється тимчасове зберігання товарів;

—.копія наказу (розпорядження).

82. При розміщенні товарів на тимчасове зберігання у місця, що не є СТЗ, проводиться митний, догляд товарів для встановлення найменування і кількості товарів з складанням акту митного огляду.

83. По завершенні митного оформлення співробітник митного органу заповнює відповідні графи у всіх трьох примірниках акту передачі на тимчасове зберігання.

84. Облік товарів і транспортних засобів, що знаходяться на тимчасовому зберіганні в місцях, що не є СТЗ, здійснює:

- митний орган, у регіоні діяльності якого знаходиться місце тимчасового зберігання;

- особа, у володінні, користуванні або розпорядженні якої знаходяться території або приміщення, у яких зберігаються товари, - шляхом відображення відомостей про товари, що зберігаються, у складських документах відповідно до встановленого порядку ведення складського обліку за узгодженням із митним органом, у регіоні діяльності якого розташоване дане місце тимчасового схову.

Особа, що одержала дозвіл митного органу на зберігання товарів і транспортних засобів у місцях, що не є СТЗ, зобов'язана сприяти співробітникам митного органу у виконанні ними своїх посадових обов'язків при здійсненні митного оформлення і митного контролю. ...

Повідомлення про намір вивезти товари і транспортні засоби з митної території РФ і їх тимчасове зберігання

88. При вивезенні товарів і транспортних засобів за межі митної території Російської Федерації особа, що переміщує товари, попередньо повідомляє митний орган про намір вивезти такі товари і транспортні засоби. ...

89. Повідомлення митного органу про намір вивезти товари і транспортні засоби здійснюється шляхом подачі митної декларації. При цьому поряд із необхідними при декларуванні документами має бути поданий митному органу документ, що підтверджує місце знаходження (зберігання) товарів що вивозяться, за винятком випадків, коли митний орган має достовірну інформацію про місце знаходження (зберігання) даних товарів.

90. Особа, що переміщує товари, за бажанням, може повідомити митний орган про намір вивезти товари і транспортні засоби, за винятком випадків застосування особливого порядку декларування з використанням тимчасової або тимчасової періодичної митної декларації, шляхом завчасної подачі:

- відповідного повідомлення у двох примірниках;

- договорів або інших документів, що обґрунтовують вивіз товарів із митної території РФ. При цьому можуть бути також подані оформлені накладні, заповнені відповідно до вимог правил перевезення товарів відповідним видом транспорту. 91.Співробітникмитногооргану, відповідальний за прийняття повідомлень:

- реєструє прийняття повідомлення в журналі реєстрації повідомлень про намір вивезти товари і транспортні засоби;

- перевіряє подані документи;

- інформує особу, яка повідомила митний орган про намір вивезти товари і транспортні засоби;

- призначає час і місце, де товари і транспортні засоби повинні бути представлені для митного оформлення і митного контролю;

- заповнює графи 10 - 14 на двох примірниках повідомлення і повертає один примірник особі, що повідомила митний орган про намір вивезти товари і транспортні засоби.

Термін розгляду митним органом повідомлень про намір вивезти товари і транспортні засоби не повинен перевищувати двох робочих днів із дня прийняття повідомлення.

92. При неможливості вивезення товарів і транспортних засобів співробітник митного органу фіксує причини на зворотній стороні примірників повідомлення, підписує і завіряє особистою номерною печаткою.

93. При неможливості здійснення ідентифікації товарів, що вивозяться, а також проведення митного контролю в інших формах у місцях зберігання (перебування) товарів і у разі потреби митний орган може прийняти рішення про розміщення товарів, що вивозяться, з митної території РФ товарів на СТЗ.

Фактичне розміщення товарів на СТЗ здійснюється після подачі митної декларації. Негабаритні, великогабаритні, що зберігаються розсипом, навалом або наливом товари, що вивозяться - на СВХ не розміщаються.

94. Облік товарів і транспортних засобів, що вивозяться і знаходяться на тимчасовому зберіганні в місцях, що не є СТЗ, здійснює митний орган, у регіоні діяльності якого розташовані місця зберігання (знаходження) таких товарів і транспортних засобів. ...

97. Зберігання товарів, що вивозяться із митної території РФ, у пунктах пропуску перед навантаженням їх на інші транспортні засоби (наприклад, формування коносаментної партії) здійснюється в зоні митного контролю пункту пропуску без розміщення товарів на СТЗ.

Митний орган, у регіоні діяльності якого розташований пункт пропуску, вправі встановити, що товари, які вивозяться з митної території РФ відповідно до митних режимів крім митного режиму експорту, зберігаються на СТЗ, розташованому в пункті пропуску.

98. Облік товарів, які вивозяться з митної території РФ і зберігаються у пунктах пропуску перед навантаженням їх на інші транспортні засоби, здійснюють:

- митний орган, у регіоні діяльності якого розташований пункт пропуску;

- особа, у володінні або користуванні якої знаходяться території або приміщення, розташовані в пункті пропуску і де зберігаються товари, - шляхом відображення відомостей про товари, що зберігаються, у відповідних складських документах відповідно до установлених порядком ведення складського обліку за узгодженням із митним органом, у регіоні діяльності якого розташований пункт пропуску.

Видача товарів і транспортних засобів з СТЗ

99. Співробітник митного органу по завершенні митного оформлення або інших дій, що дозволяють видати товари і транспортні засоби з СТЗ, на підставі оформлених документів проставляє на документі обліку відмітки, передбачені Порядком заповнення документу обліку товарів на СТЗ.

100. Особа, що переміщує товари або митний брокер повертають примірник документа обліку з відповідними відмітками митного органу про можливість власнику СТЗ видачі товарів і транспортних засобів із СТЗ. ...

Терміни зберігання товарів і транспортних засобів на СТЗ

103. Термін перебування товарів і транспортних засобів на СТЗ не може перевищувати двох місяців. ...

111... Термін зберігання товарів, що вивозяться із митної території РФ і зберігається в пунктах пропуску перед навантаженням на інші транспортні засоби (наприклад, формування коносаментної партії), необмежений. ...

Порядок розгляду заяв і видачі ліцензій на відкриття складу тимчасового зберігання, терміни її дії, обов'язкові вимоги до конструкції і розміщення складів тимчасового зберігання затверджений наказом ДМК РФ від 10.11.2000 року № 1013 «Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання».