Буричка З.О. (ру) Митне законодавство зарубіжних країн (2002)

3. Поняття і види суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоекономічну діяльність можуть здійснювати як фізичні особи, що мають статус підприємця, так і юридичні особи, зареєстровані для ведення підприємницької діяльності.

Суб'єкти ЗЕД можуть безпосередньо виходити на закордонні ринки, робити послуги за рубежем, імпортувати продукцію (товари), а також можуть вести ЗЕД через посередників.

Суб'єкти господарювання Республіки Білорусь вправі здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту їх державної реєстрації.

Зовнішньоекономічну діяльність вправі здійснювати підприємства, організації, їх об'єднання, кооперативи, інші юридичні і фізичні особи після відповідної реєстрації.

Реєстрація учасників зовнішньоекономічної діяльності здійснюється органом, уповноваженим Урядом республіки.

Правом здійснення зовнішньоторгівельної діяльності володіють усі резиденти Республіки Білорусь, якщо інше не передбачено актами законодавства Республіки Білорусь, з моменту їх Державної реєстрації як юридичної особи чи підприємця, що здійснює свою діяльність без утворення юридичної особи. Резиденти:

1) фізичні особи, що мають постійне місце проживання в Республіці Білорусь, у тому числі тимчасово знаходяться за межами Республіки Білорусь;

2) юридичні особи з місцезнаходженням у Республіці Білорусь, створені відповідно до законодавства Республіки Білорусь;

суміжні держави - іноземні держави, що мають загальний кордон з Республікою Білорусь.

Нерезиденти Республіки Білорусь здійснюють зовнішньоторгівельну діяльність у Республіці Білорусь відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

Державні органи Республіки Білорусь, що виступають як сторони угоди, здійснюють зовнішньоторгівельну діяльність у порядку і на умовах, передбачених для юридичних осіб Республіки Білорусь.

Нерезиденти:

1) фізичні особи, що мають постійне місце проживання за межами Республіки Білорусь, у тому числі тимчасово знаходяться в Республіці Білорусь;

2) юридичні особи з місцезнаходженням за межами Республіки Білорусь, створені відповідно до законодавства іноземних держав;

3) підприємства й організації, що не є юридичними особами, з місцезнаходженням за межами Республіки Білорусь, створені відповідно до законодавства іноземних держав.

Регулювання зовнішньоторгівельної діяльності здійснюється Президентом і Урядом Республіки Білорусь.

Координація роботи державних органів по розробці пропозицій по формуванню державної зовнішньоторгівельної політики Республіки Білорусь, регулювання зовнішньоторгівельної діяльності її учасників, висновку міжнародних договорів Республіки Білорусь в області зовнішньоторгівельних зв'язків здійснюється Урядом Республіки Білорусь і уповноваженим республіканським органом державного управління.

Координацію роботи міністерств, відомств, об'єднань, підприємств і організацій у частині здійснення ними зовнішньоекономічних зв'язків здійснює Міністерство закордонних справ.

Страхування, ведення розрахунково-кредитних, касових, і інших операцій по обслуговуванню учасників зовнішньоекономічних зв'язків здійснюється банками по ліцензії Національного банку Республіки Білорусь.

Іноземні держави, підприємства, організації й інші юридичні особи можуть засновувати свої представництва по торгово-економічних питаннях у Республіці Білорусь. Республіка Білорусь, підприємства й організації можуть засновувати свої представництва за рубежем на основі міжнародних договорів між Республікою Білорусь і іноземними державами.

На території республіки можуть створюватися спільні підприємства, міжнародні об'єднання й організації за участю резидентів Республіки Білорусь і іноземних юридичних чи фізичних осіб.

Спільні підприємства, міжнародні об'єднання й організації відповідають за своїми обов'язками всім майном яке їм належить.

Майнові права спільних підприємств, міжнародних об'єднань і організацій підлягають захисту відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності можуть брати участь у спільних підприємствах, міжнародних об'єднаннях і організаціях на території іноземних держав і здійснювати виробничу, науково-виробничу, науково-технічну й іншу господарську діяльність на їх території відповідно до законодавства Республіки Білорусь і цих держав, а також міжнародних договорів Республіки Білорусь .