Буричка З.О. (ру) Митне законодавство зарубіжних країн (2002)

Деякі аспекти митного законодавства Республіки Молдова

Основним документом, який регламентує порядок дотримання прав і обов'язків фізичними і юридичними особами в області митної справи Республіки Молдови є митний кодекс.

Митний кодекс Республіки Молдова був прийнятий парламентом цієї республіки 9 березня 1993 р. із змінами і доповненнями від 12 квітня 1994р.

Митна політика Республіки Молдова являється невід'ємною частиною зовнішньої та внутрішньої політики держави. Порядок переміщення товарів через митну територію республіки, митне регулювання, процедури митного контролю, а також інші засоби реалізації митної політики становлять митну справу.

Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи Молдови. Слід відзначити, що на відміну від митних органів України, митні органи Республіки Молдови являються правоохоронними органами і складають єдину державну систему, яка включає Державний департамент по митному контролю , митниці, митні пости.

Основні функції митних органів це:

- забезпечення дотримання митного законодавства;

- використання засобів митно-тарифного механізму, контролювання дотримання системи ліцензійного ввозу і вивозу товарів та інших предметів;

- вдосконалення митного контролю та оформлення товарів , створення умов що сприяють прискоренню товарообігу та пасажирообігу через митний кордон Республіки Молдова;

- боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил, сприяння в боротьбі із міжнародним тероризмом;

- ведення митної статистики;

- забезпечення інформування фізичних осіб і юридичних осіб по питаннях митної справи.

Переміщення товарів через митний кордон Молдови

Через митний кордон Республіки Молдова може переміщуватися любий товар, ввіз якого на митну територію і вивіз за її межі не заборонений і не обмежений а також транзит якого через цю територію не заборонений. Товари, що переміщуються через митну територію підлягають митному контролю. Товари, валюта, цінності та предмети, які входять до складу спадщини можуть ввозитися на митну територію і вивозитися за її межі в порядку встановленому у відповідності з діючим законодавством. Предмети, які входять до складу спадщини, відкритої в Молдові чи за її межами, ввозяться на митну територію, або вивозяться за її межі на основі легалізованих документів про право на спадщину та про належність цих предметів до складу спадщини.

Пропуск через митний кордон Молдови

Пропуск товарів та інших предметів через митний кордон допускається при наявності дозволів митних органів:

- для вільного використання на митній території або за її межами;

- для тимчасового ввезення на митну територію , або тимчасового вивезення за її межі;

- для транзиту через митну територію.

Не можуть бути пропущені через митний кордон товари та предмети:

- заборонені до ввозу на митну територію, вивозу за її межі, або транзиту через цю територію;

- товари, які не були оформленні в митному відношенні.

Тимчасовий ввіз на митну територію, або тимчасовий вивіз за її межі товарів та інших предметів дозволяється на термін, який не перевищує одного року з дня їх переміщення через митний кордон. Державний департамент з митного контролю по просьбі фізичних і юридичних осіб може продовжити цей термін із врахуванням тривалості господарської, наукової, гуманітарної і других видів діяльності не більше ніж на шість місяців. Товари пропущены для тимчасового ввезення на митну територію до закінчення термінів можуть бути:

- вивезені за межі цієї території;

- заявлені митниці з метою вільного використання;

- передані митним органам з метою передачі у власність держави;

- передані митниці на зберігання;

- знищені під митним контролем, якщо вони не можуть бути використані в якості виробів або матеріалів.

Слід відмітити, що між Урядом України та Урядом Республіки Молдова 29.08.95 р. підписано Угоду про вільну торгівлю та ратифіковано 23.04.96 р. Верховною Радою України, згідно якої товари, які ввозяться на Митну територію України з Республіки Молдова звільняються від обкладення ввізним митом при наявності сертифікату про походження товару.