Буричка З.О. (ру) Митне законодавство зарубіжних країн (2002)

IV. Порядок ввезення товарів на митну територію Туреччини

Товари, ввезені на митну територію Туреччини, підлягають митному контролю. Вони повинні бути перевірені митними інспекторами відповідно до існуючих положень.

Товари, ввезені на митну територію Туреччини, повинні бути зразу ж представлені митниці, відповідно до правил і процедур встановлених, Митним Секретаріатом.

Товари, що представляються митниці з метою імпорту в Туреччину, повинні бути представлені митниці особою, яка ввозить їх на митну територію Туреччину, або особою, відповідальною за транспортування і супроводження товарів.

Представити товари митниці означає усно інформувати інспекторів, що вантаж, призначений для імпорту в Туреччину, прибув у митницю.

Товари повинна представляти особа, яка ввозить їх на митну територію Туреччини, або перевізник товарів.

Як було сказано вище, представлення товарів проводиться усно, письмової заяви не передбачено. Проте, усна заява реєструється у спеціальному журналі на митниці.

Вантаж повинен бути представлений митниці відразу ж після прибуття, без затримки.

Загальну декларацію обов'язково подати до кінця робочого дня, наступного після того як вантаж був представлений.

Загальна декларація - це документ, оформлений за встановленою формою, що містить всю необхідну інформацію про вантаж. Загальна декларація подається за формою, визначеною Додатком 10 до Митних Положень. Такі документи, як Маніфест, Відвантажувальний лист, CMR, TIR Carnet, CIM,CIV, також можуть бути подані замість декларації. Митний Секретаріат має право дозволяти використовувати інші міжнародно визнані документи, комерційні та офіційні, які містять відомості, що дають змогу ідентифікувати товар.

Загальна декларація може бути зроблена з допомогою спеціальної комп'ютерної програми на митниці із заповненням відповідної форми, яка визначена Додатком 10 до Митних Положень, або бути складена з транспортних документів (відвантажувальний лист, ТIR. Carnet, CMR та ін.). Найбільш поширений метод подання декларацій - це використання комп'ютерної програми. Особа, що має намір складати декларацію цим способом, спочатку повинна отримати код і пароль користувача в митниці. Особи, які отримали такий код і пароль для доступу в BILGE, можуть складати декларації на місці в митниці або у власному офісі, використовуючи оперативний зв'язок.

Товари можуть бути розвантажені з транспортних засобів у місцях, визначених для цього митницею, і під наглядом митних інспекторів.

Товари не можуть бути розвантажені без подання митної декларації чи інших офіційних і комерційних документів, які подаються замість декларації.

Але у випадку невідворотної небезпеки, коли необхідно повністю або частково розвантажити товар, дозвіл необов'язковий. Про такі випадки треба негайно повідомити найближчий митний орган.

Митні інспектори можуть при необхідності вимагати повного розвантаження товару і відкриття контейнерів, щоб перевірити товар і транспортні засоби.

Випуск у вільний обіг товарів, що ввозяться на митну територію Туреччини, включає в себе економічні заходи та виконання інших формальностей, пов'язаних з імпортом товарів і виконанням усіх зобов'язань, передбачених законом.

Економічні заходи в широкому значенні включають в себе зобов'язання, що випливають з міжнародних угод щодо торгівлі товарами, які підпадають під дію цих заходів і передбачені законами, що регулюють певні галузі торгівлі, інтереси організацій в рамках законів, декретів, розпоряджень та ін. законодавчих актів, згідно статті 4 «Декрету про режим імпорту» і статті 257 Митних Положень.

Якщо положення про випуск у вільний обіг застосовується до товарів, які не є у вільному обігу, такі товари вважаються у вільному обігу.

Фізична або юридична особа чи група осіб, які мають право укладати офіційні угоди і які мають присвоєний податковий номер відповідно до положень Податкового Закону, можуть імпортувати товари. Але податковий номер не обов'язковий , якщо Товари імпортуються згідно окремих угод, при ввезенні книг та іншої друкованої продукції, при ввезенні товарів з дозволу Секретаріату Міжнародної Торгівлі в межах міжнародних заходів чи виставок, що проводяться в Туреччині.

Будь-які товари, які не визнані законодавством як такі, що суперечать громадській моралі, громадському порядку та безпеці, загрожують здоров'ю та життю людей, тварин, рослин, посягають на промислову, інтелектуальну власність, можуть бути імпортовані.

Товари, які заборонено ввозити відповідно до Турецького Митного Тарифу і спеціальних законів, угод та конвенцій, у яких Туреччина бере участь, не можуть бути випущені у вільний обіг. Список товарів, які не дозволяється ввозити в Туреччину, наведено в Додатку 25 Митних Положень.

Відповідно до певних законів, декретів, міжнародних конвенцій та інших положень законодавства, не можна ввозити в Туреччину наступні товари:

- Гашиш та опіум.

- Личинки шовкопрядів.

- Будь-який грунт, листя, пагони, корені, добрива для сільськогосподарських цілей.

- Різні машини-автомати.

- Продукція невідомого виробництва, невідомої марки чи комерційної назви.

- Товари у фальшивих упаковках, з фальшивими етикетками. Матеріали, наведені в «Імпорт.../15 список II», що публікується щорічно Секретаріатом Міжнародної Торгівлі.

- Перелік відходів, наведений в «Стандартизації.../3»,що публікується щорічно Секретаріатом Міжнародної Торгівлі.

За більш детальною інформацією слід звертатись в Генеральний Митний Директорат (Відділ імпорту, ithalat@gumruk.gov.tr).

Товари, на які потрібні дозволи певних установ та організацій для імпорту в Туреччину, можуть ввозитись тільки цими організаціями та установами або їх представниками. Список цих товарів наводиться в Додатку 26 Митних Положень.

За більш детальною інформацією слід звертатись в Генеральний Митний Директорат (Відділ імпорту, ithalat@ gumruk.gov.tr).

Товари, на які потрібні спеціальні дозволи для ввезення в Туреччину, згідно з положеннями певних законів, декретів, постанов та розпоряджень, можна ввозити на митну територію Туреччину за умови виконання вимог цих законів. Список товарів, на які потрібні спеціальні дозволи для ввезення в Туреччину, згідно із діючим законодавством наводиться в Додатку 27 Митних Положень. Цей список стосується «Інструкції про імпорт» та «Інструкції про стандартизацію в Міжнародній Торгівлі».

За більш детальною інформацією слід звертатись в Генеральний Митний Директорат (Відділ імпорту, ithalat® gumruk.gov.tr).

Інструменти для вимірювання і зважування можуть випускатись у вільний обіг тільки під контролем Міністерства Промисловості (Генеральним Директоратом Вимірювання і Контролю за Якістю), кінематографічні фільми контролює Комісія при Директораті Передруку та Кінематографа в Стамбулі, згідно положень Закону «Про кінематограф, відео-, та звукозапис» № 3257 і Розпорядження про Контроль за кіно-, відео-, музичними записами, що додається до Декрету від 07.08.1986 №86/10901.

Інформація про контроль за ввезенням тварин, продукції тваринного походження, рослин, харчових продуктів наводиться в «Інструкції про стандартизацію в міжнародній торгівлі» в рамках «Закону про технічну організацію та стандартизацію в міжнародній торгівлі». Тварини, продукція тваринного походження, рослини ввозяться через митні пости, визначені Міністерством Сільського господарства і Митним Секретаріатом.

Також, створено певні спеціалізовані митні органи для проведення більш ефективного митного контролю при визначенні вартості, тарифів, стандартизації. Деякі товари можна ввозити тільки через ці митні органи. Наприклад: митне оформлення транспортних засобів з двигуном, тракторів, мотоциклів, їх запчастин слід проводити в Ye§ilkoy Спеціалізованому Митному Директораті для автомототранспорту, і в Gebze Спеціалізованому Митному Директораті для автомототранспорту. Митне оформлення текстильних тканин слід проводити в Бурса і Халкалі Спеціалізованих Митних Директоратах для текстильних виробів, митне оформлення паливної продукції слід проводити в Гебзе Спеціалізованому Митному Директораті для паливних і нафтопродуктів. Виняткові випадки митного оформлення вищезгаданої продукції в інших митних органах визначені в законодавчих актах, що регулюють діяльність вищезгаданих спеціалізованих митних органів.

За більш детальною інформацією слід звертатись в Генеральний Митний Директорат (Відділ митного оформлення, gis@gumruk.gov.tr).

Власник товарів або його представник може робити декларації. Особа, яка заповнює та підписує декларацію, вважається декларантом.

Декларації та рівноцінні їм документи, що подаються для випуску товарів у вільний обіг, повинні подаватись у митницю вищезгаданими особами або митними брокерами .

Діяльність, пов'язана з представленням товарів для митного оформлення, будь-які дії з ними повинні проводитись у присутності власника товарів, його представника або митного брокера.

Якщо подання митної декларації вимагає певних обов'язків конкретної особи, декларування повинно проводитись цією особою чи її представником - громадянином Туреччини.

Ті, хто подають декларації, відповідають за правильне заповнення усіх необхідних даних для заявленого режиму, перевірку інформації, заявленої в документах, що подаються з декларацією.

Спрощена процедура - це такий метод декларування, коли керівництво митниці дає дозвіл не подавати деякі документи з декларацією, а також не заповнювати деякі графи в декларації, подавати

комерційні документи замість декларації під час проведення митного оформлення, заявляти товари до певного митного режиму тільки шляхом реєстрації.

Для того, щоб застосувати спрощену процедуру, потрібно виконати умови, передбачені для цього у відповідних статтях Митних Положень, і отримати дозвіл (Дозвіл на спрощене оформлення) від Генерального Митного Директорату.

За більш детальною інформацією слід звертатись в Генеральний Митний Директорат (Відділ спрощених процедур).

Коли митна декларація заповнена декларантом чи його представником в електронному вигляді, необхідно подати інвойс та довідку про вартість імпортованих товарів до того, як подавати друкований примірник митної декларації на митницю. Також, за бажанням чи залежно від ситуації, розрахунок вартості перевезення і/або страховий поліс у відповідності до умов платежів, відвантажувальний лист чи пакувальний лист, провізну відомість; якщо потрібен попередній дозвіл на випуск товарів у вільний обіг, чи якщо декларант має намір заявити преференційну ставку, документ контролю чи сертифікат походження, чи інший необхідний документ.

Перелік документів, які повинні подаватись з декларацією перед представленням товару митниці чи в інших випадках, перед виникненням митних зобов'язань, залежить від особливостей товару, країни, з якої товари експортується, двосторонніх чи багатосторонніх угод, умов поставки, умов платежів, походження, заходів регулювання торгівлі, тобто обов'язків, що випливають з міжнародних економічних угод, інших угод