Буричка З.О. (ру) Митне законодавство зарубіжних країн (2002)

V. Режим тимчасового ввезення

Визначення режиму тимчасового ввезення наведено в Розділі Ш Митного Закону №4458: «Процедуру тимчасового ввезення можна використовувати на митній території Туреччини з повним або частковим звільненням від сплати мита і без застосування будь-яких комерційних дій відносно товарів, які не випускаються у вільний обіг і які підлягають реекспорту, які не зазнали змін, крім природнього зношення, обумовленого умовами зберігання».

Відповідно до Статей 128, 134 вищезгаданого Закону, який регулює процедуру тимчасового ввезення, тимчасове ввезення з частковим звільненням від сплати мита може застосовуватись до тих товарів, які залишаються власністю особи-нерезидента, що проживає за межами митної території Туреччини і не підпадають під дію положень Додаткового Декрету до Декрету Кабінету Міністрів від 07.01.2000 № 2000/69, опублікованого в Офіційному Журналі від 05.02.2000 № 23955, або які підпадають під ці положення, але не підпадають під умови тимчасового ввезення без сплати мита взагалі, при умові, що митні зобов'язання за тимчасово ввезені товари становлять 3 % на місяць.

Дозвіл на тимчасове ввезення власності особи-нерезидента, а також товарів, які підпадають під дію особливих умов ввезення, що викладені в Додатковому Декреті до Дектеру Кабінету Міністрів від 07.01.2000 № 2000/69, опублікованому в «Офіційному Журналі» від 05.02.2000 № 239555 і який визначає «Особливі умови для тимчасового ввезення з повним звільненням від митних зобов'язань», але не підпадають під дію цього Декрету, або підпадають під дію Декрету, але не підпадають під дію умов, за яких можливе повне або часткове звільнення від митних зобов'язань, видається відповідним митним органом на прохання власника товарів або його уповноваженої особи.