Буричка З.О. (ру) Митне законодавство зарубіжних країн (2002)

Деякі аспекти митного законодавства Республіки В’єтнам

Митний Закон Соціалістичної Республіки В'єтнам затверджений Указом Президента держави 12 липня 2001 року і був прийнятий 29.06.2001р. на 9 сесії 10-ї Національної Асамблеї Соціалістичної Республіки В'єтнам.

Відповідно до Конституції Соціалістичної Республіки В'єтнам Закон забезпечує регулювання митної справи

Митний Закон введений з метою втілення в життя державної політики в галузі економічного, культурного, соціального, наукового і технологічного поступу, міжнародної кооперації та обміну; захисту національного суверенітету і безпеки, інтересів держави, законних прав та інтересів організацій та приватних осіб.

Закон включає в себе 8 розділів, 82 статті, Закон вступив в законну силу з 1 січня 2002 року.

Цей Закон визначає державне керівництво митною справою по відношенню до товарів, що імпортуються, експортуються чи перевозяться транзитом; транспортних засобів, що вивозяться, ввозяться або переміщуються транзитом; іноземних і вітчизняних організацій та приватних осіб; організацію та функціонування митних установ.

Митний Закон застосовується до:

- Організацій та приватних осіб, що здійснюють експорт, імпорт або транзит товарів та/або вивозять, ввозять або переміщують транзитом транспортні засоби;

- Митних установ та працівників митних установ;

- Інших державних органів, які здійснюють керівництво митною справою.

Застосування міжнародних договорів, міжнародних конвенцій і міжнародної практики митного оформлення

1. Якщо міжнародна угода, яку підписала або до якої приєдналась Соціалістична Республіка В'єтнам, містить норми інші ніж у цьому законі, то необхідно застосовувати норми такої угоди.

2. У випадках не передбачених цим законом, діють інші законодавчі документи В'єтнаму, міжнародні угоди, які підписала або до яких приєдналась Соціалістична Республіка В'єтнам; норми міжнародних конвенцій і практики митного оформлення можна застосовувати, якщо їх застосування не суперечить фундаментальним засадам в'єтнамського закону.

Формування митних органів

В'єтнамські митні органи повинні бути сформовані на засадах чистоти і сили, діяти на високому професійному рівні, бути оснащеними і використовувати сучасну техніку та здійснювати свою діяльність ефективно і продуктивно.

Завдання митних органів

В'єтнамські митні органи мають завдання оглядати і контролювати товари і транспортні засоби; запобігати і боротися з контрабандою і незаконним переміщенням товарів через кордон; здійснювати втілення податкового законодавства щодо експорту та імпорту товарів; пропонувати вдосконалення політики і заходів державного регулювання експорту, імпорту, виїзду, в'їзду і транзиту, а також податкової політики щодо експорту та імпорту товарів.

Структура митних органів

1 .Організаційна система митних органів має такий склад :

- Генеральний Департамент Митної Служби, який є органом в складі уряду;

- Митні Департаменти провінцій, міжпровінційні департаменти і департаменти міст центрального підпорядкування;

- Митні департаменти пунктів пропуску, відділи митного контролю та подібні відділи.

2.Уряд визначає завдання, організацію та функціонування митних органів всіх рівнів; службовий режим, звання, ранги, зарплату, надбавки за вислугу та інші режими спеціальних пільг для митників; митні значки, прапори, спеціальні знаки, уніформу та ідентифікаційні картки.

Митні працівники

Митні працівники - це особи, відібрані, треновані, прийняті на роботу відповідно до законодавства про державних службовців.

Митні працівники повинні мати добрі політичні характеристики, виконувати свої завдання відповідно до вимог законодавства, бути чесними, непідкупними, дисциплінованими, бути цивілізованими і ввічливими і строго підкорятися рішенням про переведення на іншу роботу чи призначення на роботу.

Митні процедури, режими митного огляду і нагляду

Засади проведення митних процедур, проведення митного огляду і нагляду

1. Експортовані, імпортовані та транзитні товари, транспортні засоби, що вивозяться, ввозяться чи переміщуються транзитом, повинні пройти митні процедури, митний огляд і нагляд, транспортуватися маршрутами і через пункти пропуску, передбачені законом.

2. Товари і транспортні засоби повинні проходити митне оформлення після проведення митних процедур.

3. Митні процедури повинні проводитись відкрито, швидко і зручним способом відповідно до закону.

4. Організація персоналу і робочого часу повинна відповідати вимогам експорту, імпорту, виїзду, в'їзду і транзиту.

Митні процедури

1. При проходженні митних процедур митні декларанти повинні:

- Заповнити і представити митні декларації, заповнити митні документи.

- Представити товари і/або транспортні засоби у визначене місце для огляду їх фактичного стану.

- Сплатити податки і виконати інші фінансові зобов'язання, передбачені законом.

2. При проведенні митних процедур митні працівники повинні:

- Прийняти і зареєструвати митні документи;

- Перевірити митні документи і оглянути товари і транспортні засоби з метою виявлення їх фактичного стану;

- Зібрати податки та інші платежі, передбачені законом;

- Провести митне оформлення товарів і транспортних засобів.

Термін декларування і представлення митних декларацій

Митні декларанти повинні заповнити і представити митні декларації на товари і транспортні засоби в такі строки:

1. На імпортні товари протягом 30 днів після перетину кордону.

2. На експортовані товари не пізніше 8 годин до вивезення товарів за кордон В'єтнаму .

3. На супроводжуваний багаж людей, що виїжджають або в'їжджають; зразу ж після того як транспортний засіб прибуває на пункт пропуску і перед тим, як транспортна організація припиняє посадку пасажирів на транспортний засіб для виїзду.

4. Для транзитних товарів і транспортних засобів зразу ж після того, як вони в'їжджають через

пункт пропуску і до того, як вони виїжджають через пункт пропуску за кордон.

5. Для морських транспортних засобів, що виїжджають чи в'їжджають, не пізніше 2 годин після

того, як портова адміністрація оголосить про прибуття транспортних засобів до місця стоянки і повернення і годину до того, як транспортний засіб покине В'єтнам.

6. Для повітряних транспортних засобів, що виїжджають чи в'їжджають негайно після того, як транспортний засіб прибуває в пункт пропуску і перед тим, як транспортна організація припиняє здійснення процедур оформлення товарів та пасажирів на виїзд.

7. Для залізничних, сухопутних та річкових транспортних засобів, що виїжджають чи в'їжджають; негайно після того, як транспортний засіб прибуває в пункт пропуску при в'їзді і перш ніж транспортний засіб переміститься через пункт пропуску при виїзді.

Терміни здійснення митних процедур працівниками митниці

1. Митні працівники повинні прийняти, зареєструвати та перевірити документи негайно після того як митні декларанти заповнять і подадуть їх відповідно до законодавства; у випадках відмови в реєстрації митних документів, працівники митниці повинні пояснити митним декларантам причину відмови.

2. Після того як митні декларанти виконали всі вимоги по здійсненню митних процедур відповідно до пунктів а, б, розділу 1, статті 16 цього закону, митні працівники повинні завершити огляд фактичного стану товарів і транспортних засобів у такі строки, як вказано нижче:

- Не більше ніж за 8 робочих годин для великої кількості імпортних чи експортних товарів, що підлягають формі вибіркового митного огляду.

- Не більше ніж за 2 робочих дні для великої кількості товарів, що підлягають формі повного огляду всієї кількості товарів. У випадках, коли застосовується форма огляду фактичного стану всієї кількості експортованих чи імпортованих товарів, ці товари є у великих кількостях або сам процес огляду є складним; то строки митного огляду можуть бути продовжені, але не більше ніж на 8 годин.

- Огляд транспортних засобів, що вивозяться чи ввозяться повинно забезпечити одночасне завантаження чи розвантаження експортованих чи імпортованих товарів, а також посадку чи висадку пасажирів.

- Митне оформлення товарів і транспортних засобів повинно відповідати вимогам статті 25 цього закону.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів

1. Товари і транспортні засоби проходять митне оформлення після завершення митних процедур.

2. Товари і транспортні засоби, відносно яких митні процедури не були завершені, можуть проходити митне оформлення у таких випадках :

- При відсутності деяких митних документів, які митницею дозволено подати пізніше в установлені терміни;

- При несплаті або неповній сплаті відповідних платежів у відповідний термін, протягом якого кредитні установи або інші організації, що мають право здійснення банківської діяльності, надають гарантії сплати відповідних сум, за винятком товарів, при імпорті чи експорті яких надається відстрочка по оподаткуванню згідно законодавства.

3. Коли до власників товарів та транспортних засобів застосовані санкції у вигляді штрафів за

адміністративні порушення митного законодавства, товари і транспортні засоби можуть проходити митне оформлення, якщо їхні власники сплатили штрафи або сплата цих штрафів гарантується кредитними установами або іншими організаціями, які мають дозвіл на здійснення банківської діяльності щодо виконання санкцій митних та інших державних органів.

4. Коли оцінка експортованих чи імпортованих товарів здійснена, митні установи на підставі результатів цієї оцінки повинні вирішити питання їх митного оформлення. У випадках, коли власники під час оцінки товарів просять прийняти їх на зберігання, митні установи можуть задовольняти такі прохання лише тоді, коли були дотримані всі вимоги по нагляду, передбачені Генеральним Департаментом Митної Служби.

5. Товари, що ввозяться чи вивозяться у випадках крайньої необхідності, повинні проходити митне оформлення відповідно до вимог статті 35 цього закону.

Митний нагляд

1. Митний нагляд товарів та транспортних засобів може здійснюватись такими способами:

а/ накладенням митних забезпечень або інших технічних засобів;

б/ прямим наглядом, який здійснюють працівники митниці;

2. Митний нагляд триває:

а/ з часу , коли товари чи транспортні засоби прибувають на географічну територію діяльності митниці до моменту здійснення митного оформлення;

б/ з часу початку огляду фактичного стану речей до моменту фактичного експорту;

в/ з часу прибуття транзитних товарів чи транспортних засобів до географічної зони діяльності митниці до моменту виїзду з території В'єтнаму.

3. Власники товарів, кондуктори, водії транспортних засобів та агенти по здійсненню митних процедур зобов'язані зберігати товари та митне забезпечення в цілісності; при форсмажорних обставинах, коли зберегти товари та митне забезпечення неушкодженими неможливо; після вжиття необхідних заходів для зменшення чи запобігання можливих втрат, вони повинні негайно повідомити про це найближчу митну установу або відповідний сільський/районний/міський орган Народного Комітету для сертифікації.

Завдання і повноваження працівників митних органів

При виконані митних процедур працівники митних органів мають такі завдання і повноваження:

1. Суворо дотримуватися закону, професійного митного процесу і нести відповідальність за виконання своїх завдань і повноважень.

2. Давати пояснення митним декларантам;

3. Проводити митний огляд і нагляд; у випадках виявлення порушення митних правил, вимагати від власників товарів, водіїв транспортних засобів або уповноважених осіб підкорятися їхнім вимогам про огляд і перевірку товарів та транспортних засобів відповідно до вимог закону;

4. Брати зразки товарів в присутності митних декларантів для аналізу або вимагати оцінки для потреб митного огляду; використовуючи результати аналізу і/або оцінки визначати правильні коди та якість товарів.

5. Вимагати від митних декларантів представляти інформацію і документи, що стосуються товарів або транспортних засобів з метою правильного визначення кодів товару, якості товарів для правильного стягнення податків та інших зборів, відповідно до вимог законодавства;

6. Здійснювати нагляд за відкриттям, закриттям транспортних засобів, перевезенням, завантаженням, розвантаженням товарів у місцях огляду експортованих та імпортованих товарів.

7. Вимагати від кондукторів і водіїв транспортних засобів здійснювати рух згідно визначених маршрутів і зупинятися у визначених місцях.

8. Інші завдання і повноваження, які передбачені законодавством.

Товари, що тимчасово вивозяться і ввозяться

1. Товари, що тимчасово вивозяться чи тимчасово ввозяться і підлягають митному огляду і нагляду, включають в себе :

а/ товари для ярмарків, виставок і презентацій товарів,

б/ машини, обладнання та інструменти, що використовуються для сервісних робіт протягом встановленого часу; в/ компоненти і запасні частини, що служать для заміни і ремонту зарубіжних морських

кораблів і літаків, г/ інші товари, визначені законодавством.

2. Товари, що тимчасово вивозяться повинні бути реімпортовані, а товари, що тимчасово ввозяться, повинні бути реекспортовані у встановлені строки і пройти митні процедури.

3. Якщо товари, що тимчасово вивозяться, не реімпортуються; а товари, що тимчасово ввозяться, не реекспортуються, а продаються , даруються або обмінюються; то вони повинні пройти митні процедури як експортовані або імпортовані товари; якщо вони не числяться у списку товарів, що підлягають умовному експорту чи імпорту, вони повинні відповідати вимогам закону щодо товарів, що умовно експортуються чи імпортуються.

Товари, що пересилаються поштою

1 .Товари, що пересилаються поштою повинні проходити митні процедури, передбачені цим законом.

2. Коли уповноваженими митними декларантами є поштові установи, вони повинні скласти з себе повноваження по митному декларуванню. Згідно вимог даного закону; вони можуть доставляти або розповсюджувати товари тільки після проведення митного оформлення.

Транзитні товари

1. Транзитні товари повинні проходити митні процедури в пунктах пропуску через кордон при

в'їзді і виїзді, а також повинні підлягати митному нагляду під час транспортування через територію В'єтнаму.

2. На товари, що переміщуються транзитом не через сушу; товари, що переміщуються транзитом і зберігаються на митних складах в зоні пунктів пропуску на кордоні дозвіл на транзит не потрібен.

На товари, що переміщуються транзитом через сушу і зберігаються на митних складах поза зо-о пунктів пропуску; або на товари, дозвіл на транзит яких вимагається в'єтнамським законодавством необхідно представити дозвіл на транзит, виданий компетентним державним органом.

3. Огляд транзитних товарів повинен здійснюватись лише у випадках виявлення порушень митних правил.

4. Транзитні товари можуть бути продані на території В'єтнаму тільки з дозволу компетентних

в'єтнамських державного органів і повинні пройти митні процедури як імпортні товари.

Товари, що транспортуються між двома пунктами пропуску

1. Товари, що транспортуються між двома пунктами пропуску включають в себе:

- експортні товари, що пройшли митні процедури і транспортуються від місця завершення митних процедур, що знаходиться за межами пункту пропуску, до пункту випуску на кордоні;

- імпортовані товари, що транспортуються від пункту пропуску на кордоні до місця завершення митних процедур за межами пункту пропуску;

- експортні та імпортні товари, що переміщуються від одного місця завершення митних процедур до іншого

2. Товари, що транспортуються між двома пунктами пропуску повинні проходити митний огляд і нагляд.

3. До експортних та імпортних товарів, що транспортуються між двома місцями, в яких проводиться огляд фактичного стану експортних та імпортних товарів і якщо такі місця не відносяться до місць завершення митних процедур; можна застосувати режим транспортування між двома пунктами пропуску, якщо це письмово дозволено директорами митних департаментів провінцій, міжпровінційних митних департаментів, та департаментів міст центрального підпорядкування.

Маршрути і тривалість транзиту і транспортування між двома пунктами пропуску

Товари, що переміщуються в режимі транзиту або транспортування між двома пунктами пропуску повинні транспортуватись по визначених маршрутах через визначені пункти пропуску, протягом визначених строків і підлягати митному нагляду.

Міністерство Комунікацій і Транспорту визначає маршрути транспортування транзитних товарів; Генеральний Департамент Митної Служби визначає маршрути транспортування між пунктами пропуску.

Переміщення предметів особистого користування

Приватні особи, родини та організації, що переміщують предмети особистого користування повинні мати документи, які підтверджують право власності на такі предмети, за винятком предметів першої необхідності і предметів, що забезпечують життєдіяльність.

Перелік предметів особистого користування визначається урядом.

Багаж осіб, що виїжджають або в'їжджають

1. Багаж осіб, що виїжджають або в'їжджають повинен проходити митні процедури в пунктах

пропуску.

2. Багаж осіб, що виїжджають або в'їжджають при перевищенні норм безмитного ввезення повинен проходити митні процедури, передбачені для імпортних чи експортних товарів. Особи при виїзді або в'їзді можуть залишати свій багаж на складах пунктів пропуску і вимагати його повернення при в'їзді або виїзді.

3. Розміри безмитного ввезення багажу і критерії визначення особистого багажу визначаються урядом.

Товари, що зберігаються на боргових складах і складах товарів, на які надано відстрочку по сплаті податків

1. Товари вітчизняних та іноземних організацій, а також приватних осіб, що зберігаються на боргових складах підлягають митному огляду і нагляду.

2. Тільки імпортна сировина, яка є власністю складів товарів, на які надано відстрочку по сплаті податків, може зберігатись на складах товарів, на які надано відстрочку по сплаті податків.

3. Порядок діяльності боргових складів і складів товарів, на які надано відстрочку по сплаті податків, детально визначається урядом.

Строки зберігання товарів на боргових складах

Строки зберігання товарів на боргових складах не повинні перевищувати 12 місяців з дати поступлення на склад; при наявності поважних причин та письмових дозволів начальників митних департаментів провінцій, міжпровінційних митних департаментів або департаментів міст центрального

підпорядкування ці терміни можуть продовжуватись але не більше ніж на 6 місяців.

Повноваження відкривати, закривати боргові склади та склади товарів, на які надано відстрочку по сплаті податків

Генеральний Директор Митної Служби приймає рішення про відкриття і закриття боргових складів.

Начальники митних департаментів провінцій, міжпровінційних митних департаментів або департаментів міст центрального підпорядкування вирішують питання відкриття, закриття складів товарів, на які надано відстрочку по сплаті податків

Митний огляд і нагляд відносно транспортних засобів

1. Транспортні засоби, що виїжджають чи в'їжджають повинні пройти через пункт пропуску на

кордоні В'єтнаму.

Транспортні засоби, що в'їжджають повинні пройти митні процедури на першому пункті пропуску на кордоні транспортні засоби, що виїжджають повинні пройти митні процедури в пункті пропуску при виїзді.

2. Порядок виїзду та в'їзду через інші місця на кордоні визначається урядом.

Маршрути, тривалість митного нагляду для транспортних засобів, що виїжджають чи в'їжджають, переміщуються транзитом або між

двома пунктами пропуску

1. Іноземні транспортні засоби, що в'їжджають, виїжджають, перебувають в режимі транзиту або переміщуються між двома пунктами пропуску повинні дотримуватися визначених маршрутів, підлягати митному нагляду від моменту в'їзду на географічну територію діяльності митної установи, протягом руху і до моменту виїзду з території В'єтнаму.

2. В'єтнамські транспортні засоби, що в'їжджають підлягають митному нагляду з моменту в'їзду на географічну територію діяльності митної установи до моменту повного розвантаження імпортних товарів для завершення митних процедур.

В'єтнамські транспортні засоби, що виїжджають підлягають митному нагляду з моменту початку завантаження експортними товарами до моменту виїзду з території В'єтнаму.

3. При наявності підстав вважати, що в транспортних засобах, що виїжджають, в'їжджають, перебувають в режимі транзиту або переміщуються між двома пунктами пропуску, приховані нелегальні товари або наявні серйозні порушення законодавства; директори митних підрозділів у пунктах пропуску, директори митних підрозділів, що знаходяться за межами пунктів пропуску і в яких проводиться завершення митних процедур, а також начальники відділів митного контролю можуть приймати рішення про затримку відправки або затримання транспортних засобів для обшуку. Такий обшук повинен відповідати вимогам законодавства і ті, хто приймають такі рішення, несуть відповідальність за них згідно закону.

Перевантаження, перевезення між пунктами пропуску, передача транспортування, поділ транспортування, завантаження і розвантаження товарами транспортних засобів, що виїжджають чи в'їжджають

Перевантаження, перевезення між пунктами пропуску, передача транспортування, поділ транспортування, завантаження і розвантаження товарами транспортних засобів, що виїжджають чи в'їжджають і які підлягають митному огляду і нагляду; можна здійснювати лише за згодою митних органів.

Товари, які підлягають перевантаженню, перевезенню між пунктами пропуску, передачі для транспортування, поділу транспортування, повинні зберігатися в неушкодженій упаковці, коробках і обгортках.

Відповідальність начальників аеропортів, морських портів, міжнародних залізничних станцій прямого сполучення за співпрацю з митними органами

Начальники аеропортів, морських портів, міжнародних залізничних станцій прямого сполучення повинні заздалегідь повідомляти начальників митних підрозділів у пунктах пропуску про графік руху, місця зупинки, час завантаження і/або розвантаження морських суден, літаків та міжнародних поїздів прямого сполучення.

Тимчасова затримка процедур митного оформлення експорту та імпорту товарів в зв'язку з вимогою про захист права інтелектуальної власності

Підстави пред'явлення вимоги для тимчасової затримки процедур митного оформлення

При пред'явленні вимоги про тимчасову затримку процедур митного оформлення власники права інтелектуальної власності повинні:

1. Надіслати в митну установу письмову вимогу з доказами свого легітимного права інтелектуальної власності і свідчень про порушення таких прав.

2. Заплатити вклад або представити письмові гарантії кредитних установ або організацій, що мають право займатися банківською діяльністю, як заставу для відшкодування збитків і витрат згідно вимог законодавства; якщо вимога про тимчасове зупинення процедур митного оформлення виявиться безпідставною.

Пільговий режим та режим імунітету

Пільговий режим та режим імунітету визначений цим законом передбачає надання пільг та імунітету щодо митного декларування та митного огляду.

Режим імунітету щодо митного декларування і/або митного огляду

1. Дипломатичні та консульські валізи користуються імунітетом щодо митного декларування

і/або митного огляду.

2. Багаж і транспортні засоби агентств, організацій, приватних осіб, віднесених до суб'єктів дипломатичних пільг та імунітету, багаж і транспортні засоби інших спеціальних суб'єктів повинні користуватися імунітетом щодо митного огляду.

Провадження справ при виявленні порушень пільгового режиму і режиму імунітету

При наявності підстав стверджувати, що дипломатична або консульська валіза використовується з метою, що суперечить міжнародним договорам; які підписала або до яких приєдналась Соціалістична Республіка В'єтнам, або якщо багаж або транспортні засоби містять предмети заборонені до вивезення чи ввезення; предмети, щодо яких пільги та імунітет згідно законодавства не надаються; то Генеральний Департамент Митної Служби повинен прийняти рішення про провадження в справах відповідно до цих міжнародних угод.

Відповідальність митної служби по запобіганню та боротьбі з контрабандою та незаконним транспортуванням товарів через кордон

Завдання митної служби по запобіганню та боротьбі з контрабандою та незаконним транспортуванням товарів через кордон

1. В межах своїх завдань і повноважень митні установи всіх рівнів повинні організувати виконання завдань по запобіганню та боротьбі з контрабандою та незаконним транспортуванням товарів через кордон.

2. Митні установи всіх рівнів повинні утворити спеціальні відділи для виконання завдань по боротьбі з контрабандою та незаконним транспортуванням товарів через кордон.

Компетенція митних установ по вжиттю заходів по запобіганню та боротьбі з контрабандою та незаконним транспортуванням товарів через кордон

1. Організація сил, створення баз даних, вжиття необхідних професійних заходів, збирання інформації в країні і за кордоном з метою дієвого запобігання і боротьби з контрабандою та незаконним транспортуванням товарів через кордон та для цілей митного оформлення товарів та перевірок після завершення митного оформлення; співпраця з відповідними органами по збереженню таємниці постачання інформації про випадки контрабанди та незаконного транспортування товарів через кордон.

2. Здійснення митного контролю за товарами і транспортними засобами; усвідомлюючи велику відповідальність та співпрацюючи з відповідними державними органами по здійсненню діяльності по запобіганню та боротьбі з контрабандою та незаконним транспортуванням товарів через кордон.

3. Вжиття необхідних професійних розвідувальних заходів згідно законодавства з метою виявлення фактів контрабанди та незаконного транспортування товарів через кордон.

4. Зобов'язання відповідних агентств, організацій і/або приватних осіб представляти інформацію і матеріали, якщо така інформація і матеріали необхідні для перевірки; фактів контрабанди та незаконного транспортування товарів через кордон.

5. Зобов'язання поштових підприємств відкривати поштові відправлення з товарами, що експортуються чи імпортуються каналами поштового зв'язку з метою перевірки при наявності підстав вважати, що такі поштові відправлення і товари містять матеріали, що є предметами контрабанди або незаконного транспортування товарів через кордон.

6. Брати участь у міжнародній співпраці по запобіганню та боротьбі з контрабандою та незаконним транспортуванням товарів через кордон.

Компетенція митних установ і митних працівників щодо провадження в справах про контрабанду та незаконне транспортування товарів через кордон

1. При наявності підстав вважати, що вчинено акти контрабанди та нелегального транспортування товарів через кордон, начальники митних підрозділів в пунктах пропуску на кордоні, начальники митних підрозділів, що знаходяться за межами пунктів пропуску і в яких проводиться завершення митних процедур і начальники відділів митного контролю приймають рішення про огляд органів тіла та огляд транспортних засобів, а також місць приховання товарів; тимчасового затримання осіб, транспортних засобів і/або відповідно до положень законодавства про ведення справ про адміністративні правопорушення.

2. При виявленні актів порушення митного законодавства, які є настільки серйозними, що за них наступає кримінальна відповідальність, митні установи і митні працівники з компетенцією, визначеною кримінально-процесуальним законодавством, можуть відкривати справи, кримінальні справи проти обвинувачених і проводити розслідування. При порушенні справ, кримінальних справ проти обвинувачених та проведення слідчих дій необхідно суворо дотримуватись положень кримінально-процесуального законодавства.

3. Митні установи та працівники митниць при вчиненні дій, передбачених п.1 і 2 статті 66 цього закону несуть відповідальність перед законом за свої рішення.

Організація збору податків та інших зборів при експорті та імпорті товарів

Відповідальність митних декларантів при декларуванні, підрахунку та сплаті податків та інших зборів

1. Декларувати, підраховувати та сплачувати податки та інші збори в повному об'ємі у встановлений термін і нести відповідальність за декларування, сплату та підрахунок податків.

2. Якщо протягом 6 місяців з дати реєстрації декларацій було виявлено помилки в декларуванні, нарахуванні і /або сплаті податків, вони повинні повідомити про це митні органи, які проводять необхідні процедури порахунку податків, що підлягають сплаті.

3. Виконувати інші обов'язки по декларуванню, підрахуванню та сплаті податків та інших зборів згідно положень законодавства.

4. Виконувати рішення митних органів про податки та інші збори.

Відповідальність митних органів за організацію стягнення податків та інших зборів

1. Генеральний Департамент Митної Служби керує стягненням податків та інших зборів при експорті, імпорті товарів та застосуванні заходів по забезпеченню правильного і повного стягнення податків та інших зборів відповідно до норм законодавства.

2. Митні органи, які виконують процедури щодо експорту, імпорту товарів повинні перевіряти податки по митних деклараціях та підрахунок податків митними декларантами; при виявленні неправильного нарахування податків митними декларантами; вони повинні після стягнення таких сум повідомляти про це митних декларантів. Межі ретроспективного стягнення податків повинні відповідати нормам податкового законодавства.

Терміни нарахування та сплати податків

1. Терміни нарахування та сплати податків стосовно експорту та імпорту товарів повинні відповідати нормам податкового законодавства.

2. Якщо експортні чи імпортні товари затримані до розпорядження митними органами або компетентними державними органами влади, терміни нарахування та сплати податків вираховуються з дати прийняття рішення щодо них.

Встановлення вартості для нарахування податків

Вартість для нарахування податків при експорті та імпорті товарів повинна визначатись відповідно до норм податкового законодавства та інших норм законодавства.

Порядок встановлення вартості для нарахування податків при експорті та імпорті товарів детально визначається урядом.

Класифікація експортних та імпортних товарів та визначення розміру податків при експорті та імпорті товарів

1. Класифікація експортних та імпортних товарів повинна відповідати нормам законодавства, що регламентує товарну класифікацію.

Визначення розміру податків на товари, що експортуються чи імпортуються повинно відповідати чинному податковому тарифу.

При відмові митних органів у прийнятті результатів класифікації митних декларантів, вони можуть вимагати від митних декларантів представити документи на експортні чи імпортні товари; брати зразки експортних або імпортних товарів в присутності митних декларантів для аналізу; класифікувати і встановлювати інші податки на експортні або імпортні товари; якщо митні декларанти не згодні з результатами аналізу та перекласифікації товарів митними органами, вони можуть подавати скарги з цього приводу. Подання скарг і їх розгляд повинен відповідати нормам законодавства.

2. Порядок класифікації експортних та імпортних товарів детально визначається урядом.

Державне управління митною справою

Суть державного управління митною справою полягає в:

1. Виробленні та керівництві втіленням стратегії розвитку, планування розвитку в'єтнамської митної служби.

2. Проголошенні та організації втілення нормативних документів стосовно митної служби.

3. Забезпеченні спрямування, втілення та пропаганди митного законодавства.

4. Визначенні порядку організації і діяльності митної служби.

5. Підготовці, зміцненні, розбудові контингенту працівників митних органів.

6. Організації досліджень та застосуванні досягнень науки і технології та сучасних методів управління митною справою.

7. Формуванні державних статистичних даних по митній справі.

8. Розгляді, контролі, вирішенні скарг та протестів і ведення справ про порушення митного законодавства.

9. Міжнародній співпраці в галузі митної справи.

Органи, які здійснюють державне управління митною справою

1. Єдине керівництво митною справою здійснюється урядом.

2. Генеральний Департамент Митної Служби є органом, що допомагає уряду здійснювати єдине керівництво митною справою.

3. Міністерства, агентства, прирівняні до міністерств; агентства, приєднані до міністерств в межах своїх завдань і повноважень повинні співпрацювати з Генеральним Департаментом Митної Служби у здійсненні державного управління митною справою.

4. Народні Комітети всіх рівнів в межах своїх завдань і повноважень повинні організовувати втілення митного законодавства в підлеглих їм територіях.