Булгакова С.О. Історія казначейства (2002)

3.1. Сутність та призначення бюджетної класифікації

Бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів та видатків бюджетів, а також джерел фінансування дефіциту бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та ін. ознаками з метою забезпечення загальнодержавної порівняльності бюджетних показників. Вона відбиває зміст показників, що використовуються в бюджетному плануванні, обов’язкових для всіх установ і організацій, які складають та виконують бюджет, і забезпечує тісний зв’язок з програмою економічного і соціального розвитку держави з планами та кошторисами підприємств, установ і організацій. Дає можливість узагальнити індивідуальні кошториси та плани і забезпечити їх зв’язок з розписом доходів і видатків бюджету.

Бюджетна класифікація України є єдиною для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України.

Бюджетна класифікація має велике організаційне значення -

вона:

• приводить кожен бюджет до оглядуваного;

• створює умови для об’єднання всіх видів бюджету в бюджет держави;

• полегшує розгляд бюджетів та їх економічний аналіз;

• спрощує контроль за виконанням бюджету, своєчасністю і повнотою акумуляції коштів, використанням їх за цільовим призначенням;

• забезпечує можливість синтетичного та аналітичного обліку доходів та видатків у бюджетних установах та організаціях.На підставі бюджетної класифікації складається звітність про виконання бюджету України.

Наведена класифікація дає можливість порівняти асигнування з

видатками, що допомагає дотримуватись фінансової дисципліни, економно витрачати кошти, здійснювати контроль за виконанням програм

соціально-економічного розвитку держави.

Бюджетна класифікація має юридичне значення, а саме: віддзеркалює правову основу організації складання бюджету; здійснює. юридичне закріплення устрою і компетенції органів влади і управлінння; висвітлює законодавчі акти і правила, що регулюють бюджетний процес.

Устрій бюджетної класифікації грунтується на загальносуттєвих класифікаційних ознаках явищ по доходах і видатках бюджету. Вони систематизовані за групами, яким присвоєні постійні номери.

Бюджетна класифікація складається з таких розділів:

1) класифікація доходів бюджету;

2) класифікація видатків бюджету;

3) класифікація фінансування бюджету;

4) класифікація боргу.