Булгакова С.О. Історія казначейства (2002)

3.4. Класифікація фінансування бюджету

Класифікація фінансування бюджету визначає джерела отримання фінансових ресурсів, що необхідні для покриття дефіциту бю джету, а також віддзеркалює використання коштів, які утворились внаслідок перевищення доходів бюджету над його видатками.

Класифікація фінансування бюджету включає два розділи:

Перший розділ - це фінансування за типом кредитора, тобто за

категоріями кредиторів або власників боргових зобов’язань. Наприклад, фінансування за рахунок коштів бюджетів різних

рівнів та державних фондів: 1) позики, одержані з державних фондів,2) позики одержані з бюджетів вищих рівнів.

Другий розділ - фінансування за типом боргового зобов’язання,що

визначає кошти, які використовуються для фінансування дефіциту або розподілу фінансових ресурсів і утворюються в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками.

Наприклад, внутрішнє фінансування - код 400000, в тому числі: довгострокові облігації - 402000, зовнішнє фінансування - 500000, в тому числі: довгострокові облігації - 501000; короткострокові облігації і векселі — 503000.