Булгакова С.О. Історія казначейства (2002)

3.3. Класифікація видатків бюджету

Видатки бюджету класифікуються за трьома ознаками: призначенням або функцією, з виконанням якої пов’язані видатки, економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки, а також відомством, яке є головним розпорядником бюджетних коштів.

Відповідно до цього існує три види класифікації видатків:

1) функціональна класифікація видатків (КФК);

2) економічна класифікація видатків (КЕКВ);

3) відомча класифікація видатків (КВК), що дає можливість здійснювати повний економічний аналіз і контроль за витрачанням бюджетних коштів.

Функціональна класифікація здійснюється відповідно до основних функцій держави, які викладені у вигляді розділів видатків, низкою підрозділів.

Функціональна класифікація має три рівні деталізації;

- перший рівень - розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення функцій держави, Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування. Наприклад, державне управління 010000 Судова влада - 020000; освіта - 070000; культура і мистецтво 110000; сільське господарство, лісове господарство, рибальство і

мисливство - 160000.другий рівень - підрозділи, в яких конкретизуються напрямки бюджетних коштів на здійснення функції держави, АКР та місцевого самоврядування в межах відповідних розділів. Наприклад, розділ “Державне управління” - 010000, підрозділ “Функціонування законодавчої влади” - 010100; Функціонування виконавчої влади - 010200; Утримання Президента України та його апарату - 010300; Утримання фінансових і фіскальних органів - 010400.

третій рівень - цільові видатки за конкретними напрямками діяльності головних розпорядників бюджетних коштів у межах відповідних підрозділів. Наприклад, розділ “Державне управління” - 010000; підрозділ “Утримання фінансових і фіскальних органів” - 010400; конкретні напрямки діяльності головних розпорядників коштів: Державна податкова адміністрація України - 010401; місцеві державні податкові органи - 040402; митна служба України - 040407 і т.д.

Видатки бюджету класифікуються за економічними ознаками. Економічна класифікація видатків визначає конкретне спрямування коштів, тобто предметно-цільове їх призначення, і поділяється на:

а) поточні видатки (код 1000) - усі платежі бюджету, що передбачаються на поточні цілі;

б) капітальні видатки (код 2000) - платежі з метою придбання капітальних активів, стратегічних і надзвичайних запасів товарів, землі, нематеріальних активів або невідплатні платежі, що передаються утримувачам бюджетних коштів з метою придбання ними капітальних активів, пов’язаних з руйнуванням чи пошкодженням основних фондів;

в) нерозподілені видатки (код 3000) - це видатки з резервних фондів Кабінету Міністрів України та фондів непередбачених видатків Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та місцевих адміністрацій, виконкомів місцевих рад;

г) кредитування з вирахуванням погашення (код 4000) - платежі бюджетів усіх рівнів з метою проведення економічної політики, В результаті яких у них виникають фінансові вимоги до інших суб’єктів

господарської діяльності. При застосуванні категорії кредитування обов’язковою умовою є виникнення зобов’язання щодо повернення коштів.

Кожний напрямок має цільове призначення коштів. Наприклад поточні видатки (1000) за цільовим призначенням спрямовувати: на оплату праці працівників бюджетних установ - 1100; нарахування на заробітну плату - 1120; видатки на відрядження - 1140 і т.д. Капітальні видатки (2000): придбання основного капіталу - 2100; капітальний ремонт - 2130. Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення передбачає кредитування (мінус погашення) органів державного управління інших рівнів, державних підприємств, фінансових установ.

код 4100 - надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення;

код 4120 - повернення внутрішніх кредитів.

Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення (код 4200) включає кредитування та платежі в рахунок його погашення, які надаються зарубіжним країнам, міжнародним організаціям, підприємствам, приватним особам:

код 4210 - надання зовнішніх кредитів; код 4220 - повернення зовнішніх кредитів.

Класифікація видатків за відомчою ознакою засвідчує, якому міністерству, відомству спрямовуються кошти. Тобто вона містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів. Наприклад, код Міністерства внутрішніх справ - 100, Міністерства вугільної промисловості — 110, Міністерства економіки — 120, Міністерства енергетики -130 і т.д.

Відомча класифікація видатків затверджується:

1) для Державного бюджету України — Міністерством фінансів України;

2) для бюджетів самоврядування — міністром фінансів Автономної Республіки Крим, керівником місцевого фінансового органу.