Булгакова С.О. Історія казначейства (2002)

4.2. Єдиний казначейський рахунок

Державне казначейство України здійснює платежі по видатках Державного бюджету через систему своїх органів шляхом безготівкового перерахування коштів. З цією метою в установах визначених державою банків відкрито бюджетний рахунок, який називається “Єдиний казначейський рахунок”.

Єдиний казначейській рахунок - це система бюджетних рахунків, що відкриті в установах банків на ім’я Головного управління Державного Казначейства і його територіальних органів за відповідним балансовим рахунком. Ці рахунки відкриваються в установах Національного банку та уповноважених установах комерційних банків, що визначені Кабінетом Міністрів України та Національним банком України, за балансовими рахунками 2520, 3520.

До банків, що уповноважені здійснювати касове виконання Державного бюджету, належать: Національний банк України, АПБ “Україна”, Укрсоцбанк, Промінвестбанк, Ощадбанк, АППБ “Аваль”, “Укремсімбанк”. Для виконання окремих державних програм, а саме: для забезпечення інноваційних проектів та програм з приватизації об’єктів державної власності були залучені, крім того, Брокбізнесбанк та банк “Фінанси і кредит”.

При виборі комерційних банків Міністерство фінансів України та Національний банк України керувалися такими критеріями:

• статутний фонд;

• розгалуженість мережі установ банків;

• обсяги кредитування загальнодержавних програм і операцій з облігаціями внутрішніх державних позик та іншими цінними паперами.Обслуговування бюджетних рахунків здійснюється банками на безоплатній основі. Штрафні фінансові санкції за затримку перерахування доходів до бюджету не встановлені, проте у разі порушення укладених угод Державне казначейство має право розірвати відносини з банком.

На Єдиний казначейський рахунок зараховується загальна сума надходжень відповідно до бюджетної класифікації (податки, збори, всі обов’язкові платежі та надходження, встановлені законодавством України). З нього здійснюються платежі на користь суб’єктів господарської

діяльності, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

Зазначені рахунки діють в єдиному режимі, створюючи таким чином загальнодержавну інформаційно-обчислювальну систему Єдиного казначейського рахунку, яка виконує облік усіх здійснюваних на ньому операцій і дає можливість Головному управлінню Держказначейства мати в реальному режимі часу інформацію про:

• баланс Єдиного казначейського рахунку, отриманий як результат здійснення операцій на всіх його бюджетних рахунках;

• рух коштів по видатках Державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;

• рух коштів з виконання місцевих бюджетів з моменту їх обслуговування в системі Держказначейства.

Введення Єдиного казначейського рахунку дає можливість зосередити державні кошти в руках однієї юридичної особи і забезпечити:

• досконалу базу даних за бюджетними показниками;

• щоденне перерахування за призначенням коштів, що надходять до Державного бюджету та місцевих бюджетів (за їх згодою);

• розподіл загальнодержавних податків, зборів та обов’язкових платежів між Державним бюджетом і бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за нормативами, затвердженими Верховною Радою України;

• перерахування місцевим бюджетам належних їм коштів відповідно до нормативів та результатів взаєморозрахунків;

• дотримання принципу цільового використання бюджетних коштів через здійснення попереднього контролю;

• надання інформації органам законодавчої влади щодо здійснених на Єдиному казначейському рахунку операцій;

• оптимальні можливості для прийняття представниками законодавчої та виконавчої влади оперативних рішень щодо використання залишків Єдиного казначейського рахунку.

Державне казначейства організовує, контролює і забезпечує роботу Єдиного казначейського рахунку через єдину інформаційно-обчислювальну систему Державного казначейства. Територіальні органи Державного казначейства здійснюють попередній контроль за використанням наявних ресурсів Єдиного казначейського рахунку в межах лімітів, що встановлюються Державним казначейством для

кожного розпорядника коштів на підставі розподілу, затвердженого відповідним головним розпорядником.

Державне казначейство з Єдиного казначейського рахунку перераховує через систему своїх органів у межах кошторису доходів і видатків кошти в обсягах, визначених головними розпорядниками або розпорядниками коштів II ступеня. При надходженні коштів до органу Державного казначейства за місцезнаходженням розпорядника бюджетних коштів зарахування здійснюються на відповідні рахунки, які є складовою частиною Єдиного казначейського рахунку, що відкриваються згідно з порядком, встановленим нормативними актами.