Булгакова С.О. Історія казначейства (2002)

5.1. Характеристика видатків бюджету

Видатки бюджетів формуються згідно з чинним законодавством. Видатки Державного бюджету України включають:

• видатки на загальнодержавні централізовані програми підтримання та підвищення життєвого рівня населення, заходів щодо соціального захисту населення;

• видатки на заходи в галузі освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення, що мають загальнодержавне значення;

• видатки на оборону;

• видатки на охорону навколишнього природного середовища;

• видатки на утримання Президента, органів законодавчої, виконавчої та судової влади, прокуратури;

• видатки на утримання правоохоронних і митних органів, податкової адміністрації;

• видатки для здійснення зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної діяльності;

• трансферти, що передаються з Державного бюджету України до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних місцевих бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя;Утримання державних матеріальних і фінансових резервів;

обслуговування внутрішнього та зовнішнього боргу та його погашення.

Видатки бюджету Автономної Республіки Крим складаються з видатків на:

• утримання Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим;

• здійснення загальнореспубліканських програм підтримки і підвищення життєвого рівня населення, заходів щодо соціального захисту населення;

• утримання установ і організацій освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури, соціального забезпечення і соціального захисту населений, що функціонують в республіканській власності АРК;

• охорону навколишнього середовища;

• трансферти, передані з бюджету АРК до бюджетів міст республіканського значення і районних бюджетів;

• кошти, передані з бюджету АРК до Державного бюджету України на загальнодержавні видатки;

• створення Резервного фонду Ради міністрів АРК у розмірі до одного відсотка від обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим.

Видатки обласного та районного бюджету здійснюються на:

• утримання ради відповідного рівня;

• виконання делегованих державних повноважень;

• спрямування трансфертів бюджетам районів та місцевим бюджетам;

• інші потреби, що самостійно визначаються радою відповідно до іі компетенції.

Бюджетні установи витрачають бюджетні кошти відповідно до кошторисів доходів та видатків, що складаються за функціями з деталізацією за економічними кодами бюджетної класифікації.

Залежно від розподілу функцій між державою і органами самоврядування видатки поділяються на видатки з фінансування державних повноважень та фінансування власних повноважень.

Залежно від економічного змісту видатки бюджету поділяються на поточні та видатки розвитку. їх групування встановлюється за економічною класифікацією видатків бюджету.

До поточних видатків бюджетів належать ті видатки, які забезпечують поточне функціонування органів державної влади, органів

місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій, надання державою міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам і окремим галузям економіки у формі дотацій та субвенцій на поточне функціонування.

Видатки розвитку або капітальні видатки - це видатки, що забезпечують інноваційну й інвестиційну діяльність; кошти, що надаються як бюджетні позички на інвестиційні цілі юридичним особам; видатки на проведення капітального ремонту та інші видатки, пов’язані з розширеним відтворюванням; видатки, при здійсненні яких створюється або збільшується майно, що знаходяться у власності держави або органів місцевого самоврядування.