Булгакова С.О. Історія казначейства (2002)

6.2. Поняття касового виконання Державного бюджету за доходами

Першою (основною) складовою бюджетної системи і гарантованою можливістю її функціонування є доходи бюджетів усіх рівнів. Доходи бюджетів утворюються за рахунок надходжень від сплати фізичними і юридичними особами податків, зборів та інших обов’язкових платежів, надходжень з інших джерел, встановлених законодавством України.

Практичну дієвість бюджетної системи України у розрізі фінансового функціонування забезпечує касове виконання Державного бюджету за доходами і видатками. Його суть полягає в організації роботи щодо прийому та зарахування коштів, які надходять на рахунки відповідних бюджетів, зберіганні грошових коштів бюджету, видачі цих коштів на заходи, передбачені бюджетом на відповідний рік, здійсненні обліку та складанні звітності про касове виконання бюджетів.

Касове виконання бюджету України за доходами передбачає такі функції:

• прийняття та зарахування на відповідні рахунки коштів, які надходили в дохід Державного бюджету;

• здійснення розподілу загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів між рівнями бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, затверджених Верховною Радою України;

• здійснення контролю за повнотою та своєчасністю перерахування коштів до бюджету;

• ведення обліку доходів бюджету та подання в установлені строки звітів про касове виконання Державного бюджету за видами податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до бюджетної класифікації доходів.Апарат, зайнятий виконанням бюджетів, може бути побудований за двома системами: казначейською та банківською.

У колишньому СРСР починаючи з 1928 р. і до його розпаду основним органом касового виконання союзного, республіканських і місцевих бюджетів був Державний банк СРСР. Проте, в більшості розвинутих країн світу, а також в дореволюційній Росії і в СРСР до 1928 p., касове виконання бюджету держави здійснювалося за казначейською системою. За казначейською системою касове виконання бюджету покладалось на органи, які були підпорядковані Міністерству фінансів, так звані казначейства (у колишньому СРСР ці органи мали назву Наркомфіну, потім Мінфіну). Казначейство у дореволюційній Росії здійснювало касове виконання лише Державного бюджету. Суттєвою відмінністю кас Наркомфіну було те, що вони здійснювали касове виконання бюджетів усіх рівнів.

До створення у 1995 р. Державного казначейства в Україні застосовувалась банківська система касового виконання Державного бюджету. Починаючи з 1995 р. здійснюється поетапне переведення касового виконання Державного бюджету з банківської на казначейську систему.

Казначейська система касового виконання бюджету - система касового виконання Державного бюджету, яка забезпечується Державним казначейством. Усі платежі, що надходять до Державного бюджету, обліковуються органами Державного казначейства за видами податків і зборів (обов’язкових платежів). В окремих країнах касове виконання місцевих бюджетів також покладається на Державне казначейство.

Процес виконання Державного бюджету України за доходами передбачає, що платники податків, рахунки яких відкриті в установах комерційних або Національного банків, перераховують платежі до Державного бюджету на доходні рахунки органів Державного казначейства, які знаходяться в установах банків, уповноважених здійснювати операції з коштами Державного бюджету .

Участь органів Держказначейства у цьому процесі орієнтована на те, щоб максимально вірно визначити обсяг ресурсної бази Державного бюджету як в цілому, так і за окремими видами доходів в адміністративно-територіальному розрізі.

Наявність на централізованому рівні інформації про обсяг ресурсної бази Державного бюджету, рух бюджетних коштів та деталізація їх обліку надає урядові великі можливості для маневрування ресурсами та оперативного контролю за ними.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 14 січня 1997 р. №13 “Про впровадження казначейської системи виконання Державного бюджету” Міністерством фінансів України, Державним казначейством України та Національним банком України починаючи з 1 грудня 1997 р. було запроваджено експеримент з касового виконання Державного бюджету за доходами органами Державного казначейства у Дніпропетровській області. При цьому всі функції, пов’язані з касовим виконанням Державного бюджету за доходами, здійснювались паралельно з установами банків. Починаючи з 1998 р. органи Державного казначейства здійснюють касове виконання Державного бюджету за доходами паралельно з установами банків по всій території України.

Наступним етапом переходу на казначейське виконання Державного бюджету за доходами стало виконання органами Державного казначейства функцій розподілу загальнодержавних податків і зборів між державним та місцевим бюджетами.

Наступним етапом розвитку казначейської системи виконання бюджету є створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.99 №1721 “Про створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства”. Відповідно до цієї постанови Державне казначейство має зосередити всі кошти Державного бюджету на своєму єдиному рахунку, що дасть змогу більш ефективно використовувати ці кошти і управляти ними.