Булгакова С.О. Історія казначейства (2002)

6.4. Операції щодо зарахування платежів

Платники (юридичні та фізичні особи) сплачують податки і збори (обов’язкові платежі) як у безготівковій формі, так і готівкою.

Платежі здійснюються через установи банків, у яких вони обслуговуються, через установи зв’язку, установи Ощадбанку або через сільські, селищні та міські Ради за місцезнаходженням платника з наступним зарахуванням коштів на рахунки з обліку доходів Державного бюджету.

При безготівковій формі оплати розрахункові документи, які подаються в банк, мають бути оформлені відповідно до вимог Інструкції №7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”.

Безготівкові розрахунки здійснюються за такими формами розрахункових документів:

• платіжними дорученнями,

• платіжними вимогами-дорученнями,

• чеками,

• акредитивами,

• векселями,

• платіжними вимогами,

• інкасовими дорученнями (розпорядженнями).Підставою для зарахування платежів, сплачених готівкою, є такі документи:

• копії платіжних доручень відділень Ощадбанку та повідомлень до них за формами: ПД-4, ПД-8, №187 ;

• копії квитанцій за формою №24 , виданих сільськими, селищними та міськими Радами платникам податків, супровідні відомості за формою №28, складені органами самоврядування для здавання або переказу поштою прийнятих сум до установ банків;

• платіжні доручення Міністерства зв’язку на перекази, що надійшли

з додаванням до них талонів поштових переказів (при сплаті платежів через установи зв’язку).

Розрахункові документи на сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), отримані банками від платників податків, виконуються ними у порядку, встановленому вищезазначеною Інструкцією №7. При прийомі розрахункових документів на сплату податків та інших платежів до бюджету установи банків перевіряють наявність кодів бюджетної класифікації. За їх відсутності платіжні документи до виконання банками не приймаються. Відповідальність за правильність зазначених у документах кодів бюджетної класифікації доходів несуть платники податків.

Кошти, що надійшли на рахунок обліку доходів Державного бюджету протягом операційного дня, установи банків у той самий день самостійно перераховують до регіональних управлінь НБУ на окремі транзитні рахунки. Кошти, що надійшли після операційного дня, перераховуються на вищезазначені рахунки не пізніше 10 години наступного дня.

Регіональне управління Національного банку України не пізніше 16-ї години перераховує залишки коштів з окремих транзитних рахунків на централізований рахунок Державного казначейства України. Таким чином консолідуються всі надходження до Державного бюджету.