Булгакова С.О. Історія казначейства (2002)

6.6. Порядок розподілу загальнодержавних податків

У десятиденний термін після опублікування Закону України “Про Державний бюджет України” Державне казначейство України доводить територіальним органам Державного казначейства нормативи відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів до Державного бюджету.

З Державного бюджету України до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя може передаватись частина доходів у вигляді процентних відрахувань від загальнодержавних податків, зборів, обов’язкових платежів, що справляються на даній території. Розмір цих відрахувань затверджується Верховною Радою України в Законі “Про Державний бюджет України” на відповідний рік з урахуванням економічного, соціального, природного та екологічного стану відповідної території.

Розподіл коштів, що надійшли на балансовий рахунок “Кошти бюджетів України до розподілу Державним казначейством України №2502 Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків або №3502 Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, здійснюють відділення (управління) Державного казначейства. Органи Державного казначейства України відповідно до своїх функцій, визначених у Положенні про Державне казначейство України, здійснюють розподіл загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів між Державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Розподілу підлягають кошти, що протягом дня надійшли на ба лансові рахунки “Кошти бюджетів України до розподілу Державним казначейством України” №2502 Плану рахунків бухгалтерського об ліку комерційних банків або №3502 Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України.Кожного дня на підставі даних реєстру № 1 -А, складеного згідно

з даними виписок установ банків з відповідних рахунків “Кошти бюджетів України до розподілу Державним казначейством України”, за встановленими нормативами відрахувань районні відділення Державного казначейства України розподіляють кошти, що надійшли за день на рахунки, відкриті за балансовими рахунками №2502 в установах уповноважених банків або № 3502 в установах Національного банку. Реєстр № 1-А складається за тими самими даними, що й реєстр № 1, але містить дані про надходження загальнодержавних податків, зборів (обов’язкових платежів) на рахунки № 2502, 3502. Результати розподілу загальнодержавних податків і зборів між бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (з урахуванням повернень) записуються у Відомості №2 розподілу загальнодержавних податків і зборів. Записи у Відомості №2 проводяться щоденно відповідно до надходжень. Відповідальність за правильний розподіл податків і зборів, інших обов’язкових платежів несуть начальники територіальних відділень (управлінь) Державного казначейства.

На підставі Відомості № 2 розподілу загальнодержавних податків і зборів територіальні відділення (управління) Державного казначейства готують Відомості №3 відрахувань загальнодержавних податків і зборів та платіжні доручення для перерахування розподілених коштів.

Кошти, відраховані до Державного бюджету України, органи казначейства у той же день платіжними дорученнями перераховують на рахунки “Кошти Державного бюджету України”, відкриті в установах уповноважених банків за балансовим рахунком №2510 або

№3510 в установах Національного банку України.

Кошти, що належать місцевому бюджету, перераховуються на розподільчі рахунки за балансовими рахунками №2500 або 3500

"Кошти бюджетів України до розподілу”, які відкриті на ім’я обласних фінансових управлінь.

Підставлені розрахункові документи подаються до установи уповноваженого банку, які виконують їх у встановленому порядку.

Після закінчення кожного місяця на підставі даних Відомості №3 проводиться звірка відрахованих сум платежів до місцевих бюджетів з відповідними фінансовими органами.

За результатами цієї звірки складається Довідка № 4 про звірку відрахувань до місцевих бюджетів.

Загальнодержавні податки, збори (обов’язкові платежі) у разі зарахування їх до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у розмірі 100 % від загальної суми зараховуються банками на балансові рахунки № 2500 та 3500 “Кошти бюджетів України до розподілу”, які відкриті на ім’я обласних фінансових управлінь, для їх подальшого розподілу між рівнями місцевих бюджетів.

Після закінчення кожного місяця проводяться звірки з відповідними органами Державної податкової адміністрації та фінансовими органами на місцях на підставі Відомості № 3 загальної суми надходжень загальнодержавних податків, зборів, обов’язкових платежів, а суми відрахованих платежів до місцевих бюджетів звіряються фінансовими органами, про що складається “Довідка про звірку загальнодержавних податків, зборів, обов’язкових платежів”.

Органи Державного казначейства здійснюють розподіл не тільки загальнодержавних податків, що надійшли на рахунки № 2502, 3502, але й надходження платежів цільового характеру.

На рахунки “Кошти Державного бюджету України цільового характеру” № 2512,3512 зараховуються надходження:

• від єдиного податку суб’єктів малого підприємництва;

• від фіксованого сільськогосподарського податку;

• від реалізації майна, що перебувало у податковій заставі;

• інші відповідно до чинного законодавства.

Розподіл коштів на балансових рахунках №2512 та 3512 здійснюються у порядку, передбаченому чинними законодавчими актами щодо кожного з видів надходжень.

Процес касового виконання Державного бюджету за доходами розглянемо на прикладі УДК м. Києва.

Усього по м. Києву кількість платників податків, зборів та інших обов’язкових платежів становить 86159. Рахунки для зарахування податків, зборів (обов’язкових платежів) відкриті в установах уповноважених банків. Так, рахунки по балансових рахунках 3510 “Кошти Державного бюджету України”, 3511 - “Технічний транзитний рахунок для перерахування коштів на централізований рахунок Головного управління Державного казначейства”, 3502 “Кошти бюджетів України до розподілу Державним казначейством України”, та 3512 “Кошти Державного бюджету України цільового характеру” відкриті безпосередньо на ім’я УДК у м. Києві в ОПЕРУ НБУ по м. Києву та Київській області. У таких районах, як Печерський, Московський,

Харківський, Мінський, Ленінградський рахунки для зарахування платежів відкриті на ім’я РВДК в АППБ “Аваль” та його філіях, який також визначений уповноваженим банком для обслуговування коштів Державного бюджету. У Дніпровському, Старокиївському, Ватутінському, Жовтневому РВДК — в установах Промінвестбанку. У Дарницькому, Залізничному, Подільському, Шевченківському, Радянському РВДК - в установах Укрсоцбанку.

Установи уповноважених банків, у яких відкриті рахунки УДК та РВДК, щоденно, не пізніше 10 години ранку, передають органам Державного казначейства на електронних та паперових носіях виписки про рух коштів за попередній день з доданими до них завіреними копіями розрахункових документів. Отримана інформація щоденно обробляється у відділах розмежування та оперативно-аналітичного обліку доходів УДК та РВДК і складається реєстр № 1 про доходи, які надійшли до Державного бюджету на рахунки 3510 та 2510.

На підставі реєстру № 1 та даних про зарахування платежів до Державного бюджету шляхом взаємозаліків, вексельних та міжбюджетних розрахунків складається Довідка № 3 про надходження доходів до Державного бюджету. Один із примірників реєстру № 1 та Довідки № 3 передається до відповідного органу Державної податкової адміністрації, другий - до відділів бухгалтерського обліку та звітності, на підставі чого цим від ділом здійснюється бухгалтерський облік і складається звітність.

За результатами обробки інформації складається реєстр № 1-А надходжень загальнодержавних податків, зборів (обов’язкових платежів) на рахунок № 2502, 3502. До реєстру № 1-А включаються податки, які підлягають розподілу між бюджетами, а саме: податок на прибуток, прибутковий податок з громадян та акцизний збір із вітчизняних товарів.

На підставі даних реєстру № 1-А , складеного згідно з виписками установ банків та встановлених нормативів відрахувань, органи Державного казначейства розподіляють кошти, що надійшли за день.

Результати записуються у Відомості № 2 розподілу загальнодержавних податків і зборів. Записи у Відомості № 2 проводяться щоденно відповідно до надходжень та на її підставі готуються платіжні Доручення для перерахування розподілених коштів.

Як, приклад, простежимо і проаналізуємо надходження платежів на рахунки, що відкриті на ім’я УДК у Києві за 29 жовтня 1999 р.

За цей день на рахунок УДК 3510 “Кошти Державного бюджету України” надійшли платежі до Державного бюджету (дод. 21-27), на підставі яких складається реєстр № 1 (дод. 28).

На рахунок УДК “Кошти бюджетів України до розподілу” №35029700400000 за кодом бюджетної класифікації 11020200 “Податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності” надійшло платежів від платників податків загальною сумою 124396,25.

На рахунок № 35027721500000 за кодом бюджетної класифікації 11021100 “Інші платники податку на прибуток” 29 жовтня поточного року надійшло 106216,35. Виписки по цих рахунках 29 жовтня додаються (дод. 28,29).

Надходження 29 жовтня поточного року загальнодержавних податків, а саме: податок на прибуток за кодами бюджетної класифікації 11020200 та 11021100 загальною сумою 230612,60 було записано до реєстру № 1-А (дод. 31) до графи 5 “Надходження”. Ця сума підлягає розподілу між Державним та місцевим бюджетами. Результати розподілу за 27 жовтня записані у Відомості № 2 (дод. 30) у графах “Належить відрахувати за день”. Із загальної суми надходжень 230612,60 податку на прибуток відраховується до місцевого бюджету Києва 1,5% прибутку для будівництва житла для військовослужбовців, що становить 3459,19. Із решти суми 227153,41 (230612,60-3 459,19) 30%, або 68146,03 підлягає перерахуванню в доходи Державного бюджету на рахунок 3510 і 70%, або 150007,39 підлягають перерахуванню до місцевого бюджету на рахунок 2542. Ці перерахування УДК здійснило платіжними дорученнями на наступний день - 28 жовтня. Варто зазначити, що УДК за формою Відомості № 2 складає таку саму відомість, але в ній наводиться розшифровка за кодом 11020100 “Податок на прибуток підприємств, організацій, що перебувають у загальнодержавній власності” у розрізі міністерств і відомств. Надходження за даним кодом не було (Відомість № 2, що наведено у дод. 33).

А 29 жовтня з рахунку № 35029700400000 (код 11020200) було здійснено перерахування коштів загальною сумою 112890,71, що розмежовані з надходжень попереднього дня - 26 жовтня, а саме: 1693,36 та 77838,15 (70%) до місцевого бюджету на рахунки 2542, що відкриті на ім’я Київського міськфінуправління, і 30% (33359,20) на

рахунок 35104721100000, код 11020200, символ звітності банку 211, відкритий на ім’я УДК в ОПЕРУ НБУ по м. Києву та Київській області (виписка банку - дод. 29).

З рахунку № 350277215000000 код 11021100 внаслідок розмежування надходжень за попередній день 27 жовтня перераховані кошти загальною сумою 87117,08, у тому числі: у сумі 1306,75 (1,5%) та 60067,23 (70%) на рахунок № 2542 Київського міськфінуправління (місцевий бюджет) та 25743,10 (30%) на рахунок № 35103722100000 доходів держбюджету за кодом 11021100, символ звітності банку 221

(виписка банку - дод. 30).

Загальні суми, що перераховані з рахунків 3502 (112890,71 та 87117,08) 27 жовтня зазначені у реєстрі № 1-А у графі

“Розмежування” (дод. 31).

На ім’я УДК у м. Києві в ОПЕРУ НБУ по Києву та Київській області відкрито рахунок № 35128304104, на який зараховуються кошти цільового характеру, а саме: збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Причому, слід зазначити, що зарахування цього збору по Києву має свою особливість - платники перераховують збір на рахунки 2512, 3512, відкриті на ім’я РВДК, а останні перераховують їх на рахунок 3512 в УДК Києва. З них 70% збору УДК у централізованому порядку перераховує в доходи Державного бюджету, а 30% залишається на рахунку до особливих вказівок.

Так, на 29 жовтня на рахунок УДК № 35128304104 від збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства надійшло коштів у сумі 952,41 від Мінського РВДК (30 грн.); від Дарницького РВДК (195 грн.); від Радянського РВДК (200 грн.) та від Подільського РВДК (527,41) (виписка з рахунку 3512 - дод. 34).

У цей же день з цього рахунку перераховано 2027, 62 (що становить 70% надходжень попереднього дня) на рахунок доходів №351077061000000 код 16060000, символ банку 061 (Виписка з рахунку №3512-дод. 24).

На основі виписок банку сформовано Реєстр № 1-Ам надходжень на рахунки 2512,3512 за 27.10.99, де зазначено: графа 5 “Код бюджетної класифікації-” 16060000, графа 6 “Поверне^” - 2027,62, графа 7 “Надходження” - 952,41 (Реєстр № 1-Ам додається - дод. 35).

Залишок на початок дня та залишок (сальдо) на кінець дня реєстру № 1 -Ам мають збігатися з відповідними даними виписки по рахунку №35128304104 (дод. 34).

Крім реєстру № 1-Ам складається Відомість № 2м розподілу за гальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів які надійшли на рахунок № 3512 (дод. 36).

27 жовтня на рахунки доходів Державного бюджету крім вище зазначених були ще зараховані такі надходження:

на рахунок № 35107700300000 - 677183,55

(код 14010100, сим. 003) - дод. 23.

рахунок №35108702200000-21811,48

(код 2409000, сим. 022) - дод. 25.

рахунок № 35106705200010 - 40359,21 (код 50050100, сим. 052) - дод. 25.

рахунок № 3510975200000 - 24,83 (код 50050500, сим. 520) - дод. 27.

Тобто, за 29 жовтня до доходів Державного бюджету на рахунки, що відкриті на ім’я УДК у Києві зараховано всього 800508 99 у тому числі:

Назва платежуКод бюджетної класиСума
123
Податкові надходження - разом з них:738313,47
Податок на прибуток підприємств і орга­нізацій державної власності1102010025743,10
Податок на прибуток підприємств і орга­нізацій, що належать до комунальної вла­сності1102020033359,20
Податок на додану вартість з вітчизняних товарів (робіт, послуг)14010100677183,55
Збір на розвиток виноградарства, садівни­цтва і хмелярства160600002027,62
Неподаткові надходження - разом з них:21811,48
Закінчення таблиці

123
Надходження амортизаційних відрахувань для фінансування заходів структурної пе­ребудови базових галузей національної економіки2409000021811,48
Державні фонди - разом з них:40384,04
Збір до Державного інноваційного фонду5005000040359,21
Реструктурована сума заборгованості збо­ру до Державного інноваційного фонду5005050024,83
Надходження до Державного бюджету за 27.10.99 відображаються в Довідці № 3 (дод. 37).

Таким чином, дані, що наведені у Довідці № 3 про щоденне надходження коштів до Державного бюджету, збігаються із даними звітності ОПЕРУ НБУ по м. Києву та Київській області ф. 412-Д за 27 жовтня 1999 р. (ф. 412-Д за 27.10.99 додається - дод. 38).

На рахунки доходів Держбюджету (рах. 3510) за 27 жовтня 4999 р. надійшло лише 6 видів платежів. Усього відкрито рахунків на ім’я УДК в Києві для зарахування платежів до Державного бюджету 39.

У Довідці № 3, яка щоденно складається № УДК Києва, відбивається і сума надходжень на рахунки доходів з початку року. Так, станом на 28 жовтня на рахунки доходів (бал. рах. 3510), що відкриті на ім’я УДК з початку року, надійшло 90880996,84, у тому числі найбільшу суму надходжень склали податкові надходження - 80 255114,48, з них ПДВ - 71788159,57.

Управління Державного казначейства у Києві складає та подає зведену звітність про виконання Державного бюджету по Києву в порядку та строки, визначені Держказначейством. Так, строк подання місячного звіту по доходах встановлений 8-го числа місяця, наступило за звітним. Строки подання звітів РВДК до УДК встановлені 5-6-го числа місяця, наступного за звітним.

Звіт на 01.09.99 у розрізі окремих видів платежів та по місяцях наведено у дод. 39.