Булгакова С.О. Історія казначейства (2002)

8.1. Фінансова звітність про виконання бюджету

Фінансова звітність належить до елементів бухгалтерського обліку є заключним, вищим етапом бухгалтерського узагальнення інформації.

Фінансова звітність про виконання бюджетів складається з сукупності впорядкованих взаємопов’язаних показників, які характеризують умови і результати виконання бюджету, грунтується на інформації поточного бухгалтерського обліку, тобто на даних і показниках, відображених на рахунках, що зумовлює її достовірність, адже записи на рахунках базуються на даних первинних бухгалтерських документів.

Метою складання фінансової звітності про виконання бюджету є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан і виконання бюджету користувачам для прийняття економічних рішень.

Фінансова звітність поділяється на:• Внутрішня звітність необхідна для планування, оцінки та контролю за щоденними операціями органів фінансової системи.

• Зовнішня фінансова звітність складається з метою оцінки минулих та майбутніх результатів виконання Державного та місцевих бюджетів.• Первинна звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку органів фінансової системи.

• Зведену (консолідовану) фінансову звітність готують органи фінансової системи, включаючи звітність підвідомчих органів.

• Періодична звітність про виконання бюджету - це місячна та квартальна звітність.

• Підставою для річної звітності є дані облікових регістрів та зведених звітів і вона є логічним завершенням періодичної звітності.

Звітності та інструкції щодо заповнення цих форм, періодичність, способи та порядок їх надання затверджуються Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України звітним роком. У межах встановленого терміну управління Держказначейства та регіональні фінансові управління встановлюють строки подання зведених звітів підприємствами, установами та організаціями, яким вони перераховують кошти або здійснюють платежі, а також своїм нижчестоящим органам. При цьому строки подання зведених звітів встановлюються з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне подання їх Головному управлінню Державного казначейства України.

Державне казначейство України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні державні адміністрації та виконавчі органи місцевого самоврядування збирають, зводять, складають та надають бюджетну звітність.

Бюджетна звітність складається за встановленими правилами та формами і базується на єдності структури, форм, показників та строків її формування та надання.

Бюджетна звітність може мати такі форми: оперативна; місячна; квартальна; річна.

Відповідно до бюджетної звітності звіти про виконання бюджетів усіх рівнів можуть бути оперативними, місячними, квартальними та річними.

Оперативний звіт - щоденний, тижневий, декадний або звіт за інший період, який визначено Державним казначейством України. Місячний, квартальний, річний звіти складаються органами Державного казначейства за відповідний період. Основною умовою складання місячного, квартального і річного звіту є те, що вони мають відповідати тій самій структурі, деталізації та бюджетній класифікації, що застосовувалися при затвердженні бюджету.

Розпорядники бюджетних коштів подають детальні звіти, що містять бухгалтерські баланси та дані про виконання кошторисів. Звіти про виконання бюджетів надаються радам відповідного рівня, відповідному виконавчому органу, а також органам Державного фінансового контролю, органам фінансового контролю Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування.