Булгакова С.О. Історія казначейства (2002)

8.2. Звіти про виконання Державного бюджету

Місячні, квартальні та річні звіти про виконання Державного бюджету України органи Державного казначейства України складають відповідно до Інструкцій про порядок складання місячної, квартальної та річної звітності про виконання Державного бюджету.

Місячні звіти

Органи Державного казначейства складають щомісячні звіти в такому обсязі:

1. Форма № 2 мдк “Звіт про виконання Державного бюджету”.

2. Форма № 2-валюта “Звіт про використання асигнувань з Державного бюджету з міжнародної діяльності України”.

3. Форма № 4 “Звіт про депозитні суми”.

4. Форма № 7 мдк “Звіт про кредиторську заборгованість бюджетних

установ”.

Звіт про виконання Державного бюджету (форма № 2 мдк) органи Державного казначейства складають щомісячно наростаючим підсумком з початку року.Місячний звіт про виконання Державного бюджету складається з трьох розділів:

1. Доходи.

2. Видатки.

3. Погашення позички, наданої з Державного бюджету за рішеннями Уряду.

Звіт Розділу 1 “Доходи” складається органами Державного по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету з виділенням безгрошових операцій на підставі аналітичного обліку доходів, дані якого повинні бути звірені з органами Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації та установами банків.

Розділ 2 “Видатки” складається у розрізі кодів функціональної, відомчої класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства звірених із звітами розпорядників бюджетних коштів за формами № 2мдб “Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)”, № 4-1 “Звіт про надходження і використання спеціальних коштів”, № 4-2 “Звіт про надходження і використання сум за дорученнями”, № 4-4 “Звіт про рух коштів інших власних надходжень”, № 4-5 “Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів” та № 4-6 “Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)”.

Цей розділ складається з таких підрозділів:

2.1. Видатки загального фонду бюджету.

2.2. Видатки спеціального фонду бюджету.

Підрозділ 2.2. “Видатки спеціального фонду бюджету” поділяється на такі частини:

2.2.1.Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок

спеціальних коштів.

2.2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих на виконання окремих доручень.

2.2.4.Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок

інших власних надходжень.

2.2.5.Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з бюджетів інших рівнів.

2.2.6. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших доходів (асигнувань).

2.2.7. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших доходів.

“Видатки загального фонду бюджету” - складається у розрізі кодів функціональної, відомчої та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства звірених із звітами розпорядників бюджетних коштів за формою № 2мдб “Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)”.

“Видатки спеціального фонду бюджету” - складається у розрізі кодів функціональної, відомчої та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства звірених із звітами розпорядників бюджетних коштів, за формою № 4-1 “Звіт про надходження і використання спеціальних коштів”, № 4-2 “Звіт про надходження і використання сум за дорученнями”, № 4-4 “Звіт про рух коштів інших власних надходжень”, № 4-5 “Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів” та № 4-6 “Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)”.

“Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок спеціальних коштів” - складається у розрізі кодів функціональної, відомчої та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства звірених із звітами розпорядників бюджетних коштів, за формою № 4-1 “Звіт про надходження і використання спеціальних коштів”.

“Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих на виконання окремих доручень” - складається у розрізі кодів функціональної, відомчої та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства, звірених із звітами розпорядників бюджетних коштів, за формою № 4-2 “Звіт про надходження і використання сум за дорученнями”.

“Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших власних коштів” - складається у розрізі кодів функціональної, відомчої та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства звірених, із звітами розпорядників бюджетних коштів, за формою № 4-4 "Звіт про рух коштів інших власних надходжень”.

“Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з бюджетів інших рівнів” - складається у розрізі кодів функціональної, відомчої та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства, звірених із звітами розпорядників бюджетних коштів, за формою № 4-5 “Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів”.

У підрозділі “Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших доходів (асигнування)” відображаються дані про надходження та використання коштів спеціального фонду, які надходять на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників з вищестоящих органів Державного казначейства згідно з реєстрами на здійснення видатків. Він складається у розрізі кодів функціональної, відомчої та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства, звірених із звітами розпорядників бюджетних коштів, за формою № 4-6 “Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)”.

Частина звіту “Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших доходів” заповнюється органами Державного казначейства у разі безпосереднього зарахування на спеціальні реєстраційні рахунки інших цільових доходів.

Підрозділ складається у розрізі кодів функціональної, відомчої та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства, звірених із звітами розпорядників бюджетних коштів.

Якщо бюджетною установою протягом звітного періоду проводились видатки по коштах спеціального фонду, що надійшли в іноземній валюті, то за такими операціями необхідно скласти і подати до органу Державного казначейства окремі звіти за формами № 4 у разі видів спеціального фонду кошторису, що передбачено "Інструкцією про порядок складання в 2000 році місячних звітів та квартального звіту за І квартал установами і організаціями, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів Державного та/або місцевих бюджетів”. У разі проведення бартерних операцій бюджетними установами вищезазначена звітність також складається і подається до органу Державного казначейства.

Органи Державного казначейства консолідують звіти розпорядників коштів і за формами частин “Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок спеціальних коштів”, “Видатки спеціального

фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих на виконання окремих доручень”, “Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших власних надходжень підрозділу “Видатки спеціального фонду бюджету” місячного звіту подають до

вищестоящого органу казначейства.

Розділ 3 “Погашення позичок, виданих з Державного бюджету за рішеннями Уряду” складається органами Державного казначейства на підставі аналітичного обліку позичок, виданих з Державного бюджету за рішеннями Уряду.

Встановлюються терміни подання зведених місячних звітів про

виконання Державного бюджету до Державного казначейства України:

• Розділ 1 “Доходи” - до 8 числа місяця, наступного за звітним.

• Розділ 2 “Видатки” - до 12 числа місяця, наступного за звітним.

• Розділ 3 “Погашення позичок, виданих з Державного бюджету за рішеннями Уряду” - до 12 числа місяця, наступного за звітним.

У разі коли дата подання звітності припадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Форма № 2-валюта “Звіт про використання асигнувань з Державного бюджету з міжнародної діяльності України" складається Державним казначейством України на підставі звітів (форма №2-валюта “Звіт про використання асигнувань із загального фонду з міжнародної

діяльності України”) головних розпорядників коштів, що отримують

бюджетні асигнування в іноземній валюті.

Термін подання звіту № 2-валюта - до 12 числа місяця, наступного за звітним.

Форма № 4 “Звіт про депозитні суми" складається органами

Державного казначейства на підставі звітів розпорядників бюджетних

коштів за формою № 4-3 “Звіт про депозитні суми”.

Термін подання звіту форми № 4 - до 12 числа

наступного за звітним.

Форма № 7мдк “Звіт про кредиторську заборгованість бюджет - них установ” складається щомісячно наростаючим підсумком з початку року за кодами функціональної, відомчої та економічної класифікації видатків на підставі звітів бюджетних установ за формою № 7м “Звіт про кредиторську заборгованість бюджетні установ", окремо

по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету. Прострочена заборгованість - це заборгованість, яка залишилася

на обліку після строку, встановленого для оплати. У випадках, якщо строк оплати не встановлено, заборгованість вважається простроченою після 30 днів з дня виписки рахунку.

Зведені місячні звіти про кредиторську заборгованість бюджетних установ подаються до Державного казначейства України до 25 числа місяця, наступного за звітним.

Звіт про кредиторську заборгованість бюджетних установ (форма № 7 мдк) складається щомісячно наростаючим підсумком з початку року за кодами функціональної, відомчої та економічної класифікації на підставі звітів бюджетних установ.

Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі доводять до відома підвідомчих відділень Державного казначейства порядок складання місячної звітності, а також самостійно встановлюють строки подання місячних звітів нижчестоящим відділенням з таким розрахунком, щоб забезпечити їх подання до Головного управління Державного казначейства України.

Місячний звіт про виконання Зведеного бюджету України надається Державним казначейством України Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним.

Квартальна звітність

Квартальні звіти органи Державного казначейства складають відповідно до вимог, встановлених Інструкцією. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету включає такі частини:

1. Форма № 1 “Баланс виконання Державного бюджету”.

2. Форма № 2кдк “Звіт про виконання Державного бюджету”.

3. Форма № 2-валюта “Звіт про використання асигнувань з Державного бюджету з міжнародної діяльності України”.

4. Форма 4 " Звіт про депозитні суми”.

5. Форма № 7кдк “Звіт про заборгованість бюджетних установ”.

Баланс виконання Державного бюджету (форма № 1) складається на підставі даних книги “Журнал-Головна”, використовуючи такі

класи рахунків:

• ресурси бюджету;

• розрахунки по боргових зобов’язаннях;

• кошти в розрахунках;

• результати;

• доходи;

• видатки.

Для заповнення балансу здійснюється звірка між даними синтетичного і аналітичного обліку на кінець звітного кварталу.

Форма № 2 кдк “Звіт про виконання Державного бюджету” складається щоквартально наростаючим підсумком з початку року і передбачає 3 розділи: доходи; видатки; погашення позичок, наданих з Державного бюджету за рішеннями Уряду.

Форма № 2-валюта “Звіт про використання асигнувань з Державного бюджету з міжнародної діяльності України” складається Державним казначейством України на підставі звітів головних розпорядників коштів, що отримують бюджетні асигнування в іноземній валюті.

Форма № 4 “Звіт про Депозитні суми” складається органами Державного казначейства на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів.

Зведені квартальні звіти про виконання Державного бюджету подаються до Державного казначейства України до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

У межах зазначених строків управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі самостійно встановлюють строки подання квартальних звітів нижчестоящим відділенням Державного казначейства таким чином, щоб забезпечити своєчасне їх подання до Державного казначейства України.

Річний звіт.

Річний звіт складається органами Державного казначейства відповідно до діючого порядку і включає таку звітність:

1. Форма № 1 “Баланс виконання Державного бюджету”.

2. Форма № 2 “Звіт про виконання Державного бюджету”.

3. Форма № 3 “Звіт про рух грошових коштів”.

4. Форма № 7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ”.

До річного звіту додаються:

• пояснювальна записка, в якій наводяться основні чинники, що вплинули на виконання Державного бюджету за доходами та видатками;

• довідки про підтвердження установою банку залишків грошову коштів бюджету на поточних рахунках (рах. № 2513 “Кошти Державного казначейства”);

• довідка про звірку з органами Державної податкової адміністрації з надходження доходів до Державного бюджету в розрізі видів доходів;

• довідка про звірку з фінансовими органами відрахувань до місцевого бюджету від загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Результати звірок за довідками з фінансовими органами та Державної податкової адміністрації відображаються в пояснювальній записці. За порушення строків подання річної звітності керівники і головні бухгалтери притягуються до дисциплінарної відповідальності.

Міністерство фінансів України встановлює управлінням Державного казначейства строки подання річних звітів про виконання Державного бюджету Головному управлінню.

У межах визначеного строку для подання річного звіту про касове виконання Державного бюджету по доходах та видатках управління Державного казначейства встановлюють строки подання зведених річних звітів підприємствами, установами і організаціями, які вони фінансують, а також нижчестоящими органами Державного казначейства. При цьому строки подання зведених річних звітів встановлюються з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне подання їх Головному управлінню Державного казначейства України.

Звіт подається Головному управлінню Державного казначейства України особисто головним бухгалтером управління Державного казначейства Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь Державного казначейства.

Річний звіт про касове виконання Державного бюджету України складається станом на 1 січня в тисячах гривень згідно з встановленою формою.

Управління Державного казначейства складають зведені річні звіти про виконання Державного бюджету на підставі звітів, поданих територіальними відділеннями Держказначейства, та звіту зі своїх проведених операцій. Територіальні органи Державного казначейства складають річні звіти про виконання доходів Державного бюджету за підрозділами бюджетної класифікації на підставі банківської звітності за формою 412 та аналітичного обліку доходів, який введеться в книзі доходів ф.5-ф.

При складанні річного звіту про касове виконання Державного бюджету органи Державного казначейства повинні звернути особливу

увагу на повноту відображення по доходах та видатках сум, проведених

взаємозаліком коштів з фінансування видатків у рахунок погашення недоїмки по належних до бюджету платежах, сум відшкодування з бюджету податку на додану вартість шляхом проведення взаємозаліку в рахунок погашення заборгованості платника по податках.

Головне управління Державного казначейства передає зведені звіти про виконання Державного бюджету, місцевих бюджетів та зведеного бюджету за звітний рік до 25 березня наступного року для розгляду до Головного бюджетного управління Міністерства фінансів України.

До звіту про виконання Державного бюджету України додаються пояснення щодо всіх відхилень від затвердженого Закону про Державний бюджет України як по доходах, так і по видатках.

ГУДКУ готує необхідні матеріали та пояснення щодо відхилень звітних показників по доходах і видатках Державного бюджету та стану розрахунків Державного бюджету України з бюджетами адміністративно-територіальних одиниць на підставі даних, які повинні на дати начальники управлінь Міністерства фінансів, і до 5 квітня наступного за звітним року подає їх Головному бюджетному управлінню Міністерства фінансів.

Головне бюджетне управління Міністерства фінансів та ГУДКУ до 20 квітня повинні подати звіт про виконання Державного бюджету України та необхідні матеріали до нього Кабінету Міністрів України.

Річний звіт про виконання Державного бюджету України подається Президентом України Верховній Раді України до 1 травня року, наступного за звітним. Звіт про виконання Державного бюджету представляє на засіданні Верховної Ради України Президент України. З доповіддю про виконання Державного бюджету України виступає міністр фінансів України або особа, що виконує його обов’язки.

Верховна Рада України розглядає і затверджує звіт про виконання Державного бюджету України в порядку, передбаченому Регламентом Верховної Ради України. Постанова Верховної Ради України щодо звіту про виконання Державного бюджету України публікується для загального відома.