Булгакова C.O. Казначейська система виконання бюджету (2000)

7.2. Структура і роль казначейства

Головним призначенням національного казначейства є сприяння оптимальному фінансовому управлінню державними ресурсами шляхом забезпечення своєчасного отримання бюджетними установами необхідних ресурсів для успішного функціонування державних служб при одночасному зменшенні видатків на державне фінансування. Казначейство також відповідає за управління державними фінансовими активами і зобов'язаннями.

Роль казначейства тісно пов'язана з виконанням національного бюджету, але роль казначейства у виконанні бюджету може бути як пасивною (коли казначейство тільки виділяє ресурси бюджетним установам для виконання їх програм), так і активною (коли казначейство має право встановлювати обмеження на зобов'язання або оплату урядових видатків).

Структура і роль казначейства в окремих країнах визначаються історичними і культурними факторами, а також економічною ситуацією та розподілом повноважень між різними державними установами. Так, сучасна практика свідчить, що існують казначейства із широкими функціями, які несуть відповідальність за розроблення і проведення державної економічної та фінансової політики. До цієї групи належать казначейства Австрії, Великобританії, Кенії, Нової Зеландії, США та ін.

У багатьох інших країнах функції казначейства дещо обмежені. Наприклад, згідно з законом Аргентини про фінансове управління і аудит суспільного сектору, в систему казначейства входять агентства, нормативи і процедури, пов'язані зі збором надходжень, потоком платежів і зберіганням готівкових активів. Це означає, що казначейство не здійснює управління державним боргом.У кожній країні казначейства мають свої характерні функції. До основних функцій казначейства в різних країнах можуть бути віднесені наступні:

* розроблення бюджетної і податкової політики в загальних рамках макроекономічної політики;

* підготовка бюджету, розроблення і оцінка бюджетних кошторисів поточних і капітальних видатків, а також підготовка і подання бюджету парламенту;

* використання бюджету (виконання і контроль за операціями центрального керівництва, а також контроль за операціями позабюджетних фондів та місцевих органів державного управління);

* фінансові операції, пов'язані з виконанням бюджету (управління готівкою, ведення регістрів державних активів та випуск державних цінних паперів і надання гарантій, управління зовнішнім та внутрішнім державним боргом і управління розподілом зовнішньої допомоги);

* системи бухгалтерського обліку і фінансової інформації (облік операцій центрального керівництва, а також контроль за роботою і удосконаленням систем державного бухгалтерського обліку і фінансової інформації);

* аудиторська перевірка і оцінка (оцінка відповідності виконання бюджету до затвердженого бюджету та до інших правових положень вартісний аналіз ефективності використання державних ресурсів). Ця функція відрізняється від функції зовнішніх аудиторів, що доповідають парламенту і доповнюють її.

Залежно від функцій, які виконує казначейство, і розмірів країни організаційна структура казначейства може бути побудована наступним чином:

* центральний підрозділ чи відділ;

* центральний підрозділ та мережа регіональних відділень, що несуть відповідальність за казначейські операції у відповідних регіонах.