Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках (2003)

7.5. Правове забезпечення боротьби з ціновими маніпулюваннями на фінансових ринках в Україні

В українському законодавстві також передбачена проблема маніпулювання цінами. Згідно зі статтею 228 Кримінального кодексу України “Змова про штучне підвищення або підтримання монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок з метою усунення конкуренції між суб’єктами підприємницької діяльності всупереч вимогам антимонопольного законодавства - карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років”.

Передбаченеє Кримінальному кодексі України і покарання за дезінформацію. Так у статті 222 зазначено, що “Надання громадянином-підприємцем або засновником чи власником суб’єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності — карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої матеріальної шкоди, - караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років“.Стаття 223 Кримінального кодексу України визначає відповідальність за порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів: “Випуск (емісія) громадянином або службовою особою суб’єкта господарської діяльності цінних паперів у формі їх відкритого розміщення без реєстрації емісії у встановленому законом порядку - карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років внесення громадянином або службовою особою суб’єкта господарської діяльності в документи, які подаються для реєстрації емісії цінних паперів, завідомо недостовірної інформації, а також затвердження таких документів, якщо ці дії заподіяли велику матеріальну шкоду інвесторові, — караються штрафом до п'ятдесяті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленцям права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років”.

Для створення системи боротьби із зловживаннями на ринку цінних паперів в Україні розроблено проект Концепції запобігання маніпулюванню ринком цінних паперів, нечесній торговій практиці і порушенню етики професійної діяльності на фондовому ринку (далі Концепція). Цей проект затверджено рішенням ДКЦПФР від 02.06.02 р. № 118. Проект Концепції відкритий для публічного обговорення, яке повинне сприяти його удосконаленню. Однією з проблем є визначення у законодавчій та нормативній базі низки термінів, необхідних для регулювання та контролю ринку цінних паперів, зокрема, терміна “нестандартна угода”.

Виявлення нестандартних угод є підставою для перевірки учасників ринку щодо маніпулювання цінами або ринком, використання інсайдерської інформації або нечесної торгової практики. Проте критерії нестандартних угод у Концепції не визначено.