Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках (2003)

7.6. Шляхи виявлення нестандартних угод на ринку цінних паперів

Ми пропонуємо перелік критеріїв та деякі формальні ознаки нестандартних угод. До критеріїв нестандартних угод належать:

- різкі відхилення цін від попереднього рівня у результаті угоди (угод);

- різкі відхилення обсягів торгів від попереднього рівня за аналогічний період (при цьому не потрібно брати до уваги угоди, Що відповідають критеріям нестандартних, але не перевищують певну суму);

-укладання протилежних угод (на купівлю і продаж) з певним фінансовим інструментом тим самим торговцем протягом короткого періоду (до одного місяця);

-укладання угод з пов’язаними особами;

— кампанії рекламного або антирекламного характеру щодо цінних паперів окремого емітента або ринку в цілому;

— неподання або несвоєчасне подання інформації, розкриття якої передбачене законодавством і нормативами.Під нестандартними потрібно розуміти угоди, ціни яких різко відрізняються від цін попередніх угод. Зміна ціни фінансового інструменту є одним із чинників його дохідності. А дохідність, як відомо, повинна відповідати ризику інвестиції. Інвестування у цінні папери більш ризиковане, ніж кредитування. Тому пропонуємо фіксувати як ознаку нестандартної угоди відхилення їх цін від попереднього рівня, якщо відносна величина відхилення перевищує середню ефективну ставку за кредитами терміном один рік, розраховану для відповідного періоду (день, тиждень, місяць, рік). Для того, щоб сигнали про можливі маніпулювання не з’являлись надто часто у зв’язку із випадковими відхиленнями, потрібно брати до уваги зміни цін відносно попереднього рівня не менш ніж на п’ять відсотків у бік збільшення або зменшення.

Розрахунок діапазону допустимих відхилень за певний період на основі середньої процентної ставки за річні кредити ми пропонуємо здійснювати так:де D — допустимий діапазон коливань відносно попереднього рівня;

і - середня процентна ставка за кредитами терміном один рік, виражена десятковим дробом;

t — тривалість розрахункового періоду у днях.

Суть формули така. Цінні папери (як більш ризикований інструмент порівняно з кредитами) повинні мати вищу дохідність. В умовах відсутності цінових маніпулювань ця дохідність має перебувати у певних нормальних межах. Пропонуємо фіксувати як ознаку нестандартної угоди зростання або зниження цін від попереднього рівня на величину середньої ефективної ставки за кредитами комерційних банків, помножену на певний коефіцієнт. Ми пропонуємо значення коефіцієнта — 2, і вважаємо, що його потрібно періодично переглядати, виходячи із ситуації на ринку цінних паперів та можливостей контролюючих органів.

Стосовно обсягів торгів, нестандартними пропонуємо вважати угоди (окрему угоду або сукупність угод протягом певного періоду) обсяги яких удвічі і більше перевищують обсяги угод за аналогічний попередній період (день, тиждень, місяць, квартал). При цьому не потрібно брати до уваги угоди, обсяги яких протягом однієї торгової сесії не перевищують 3% загального обсягу емісії даного цінного паперу або 5% — за більш тривалий період. У разі, якщо в попередньому періоді торгівля даним цінним папером не проводилась, то як критерії рекомендуємо використовувати:

- для періоду один день - 5% загального обсягу емісії даного цінного паперу;

— для більш тривалого періоду — 10% загального обсягу емісії даного цінного паперу.

Для ідентифікації угод із пов’язаними особами у законодавстві України визначено термін “пов’язана особа” (Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”, Закон України “Про банки і банківську діяльність”) та споріднені з ним поняття: “афілійована особа”, “істотна участь”, “споріднена особа” (Закон України “Про банки і банківську діяльність”), “інсайдер” (Закон України “Про Національний банк України”)

Отже, у зарубіжній та міжнародній практиці розроблено деякі механізми боротьби із правопорушеннями та кризовими явищами на ринках цінних паперів. Такі механізми можуть бути адаптовані до вітчизняних умов. Запропоновані нами критерії нестандартних угод допоможуть виявляти маніпулювання цінами і ринком цінних паперів.


← prev content next →