Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства (2006)

7.2. Сучасні тенденції розвитку інвестиційних процесів в Україні

Економічна криза в Україні зробила найбільший негативний вплив на інвестиційні процеси в країні. Так, в 2002 р. валовий внутрішній продукт в Україні становив 49% рівня 1990 p., тоді як обсяг інвестицій в основний капітал скоротився за той самий період до 33%. Найбільш кризова ситуація спостерігалася до 1997 p., коли розмір капітальних вкладень скоротився в 4,8 рази порівняно з базисним 1990 р. [30]. У 2003 р. ситуація трохи стабілізувалася, й індекс інвестицій в основний капітал становив 43,5 % рівня 1990 р. Аналізуючи інвестиційні процеси в Україні, необхідно відзначити, що основною формою інвестицій у сучасних умовах є реальні інвестиції у формі капітальних вкладень в економіку. У зв'язку з цим, представляється раціональним проаналізувати інвестиційні процеси в промислових регіонах України, які є основними реципієнтами

інвестицій у країні, за статистичним даними про інвестиції в основний капітал.

У 2003 р. в Україну було притягнуто 59 899 млн грн капітальних інвестицій. Динаміка інвестицій в основний капітал представлена в табл. 7.1.

Аналіз динаміки інвестицій в основний капітал у цілому по країні й по основних промислових регіонах, представлений у табл. 7.1, показав, що за 1990-2003 pp. в освоєнні інвестицій відбулися такі зміни. У 2003 р. в цілому по Україні обсяг інвестицій в основний капітал скоротився в 2,3 рази порівняно з 1990 р. і становив 43,5% рівня базового року. Разом з тим порівняно з попереднім 2002 р. обсяг інвестицій в основний капітал збільшився на 31,3%. Аналогічні тенденції розвитку інвестиційних процесів характерні для основних промислових регіонів України. У всіх промислових регіонах обсяги інвестицій в основний капітал відстають від обсягів 1990 р. При цьому в деяких регіонах зниження даного показника більше, ніж у середньому по Україні. Так, у Луганській області в 2003 р. обсяг інвестицій в основний капітал становив 28,5% рівня

1990 p., у Запорізькій області — 34,5%, у Дніпропетровській області — 35,6%. Найбільш різкий спад обсягу інвестицій в основний капітал у промислових регіонах був у 1990-1997 pp.У 1998 р. ситуація стабілізується й далі намічена тенденція зростання обсягу інвестицій в основний капітал в Україні та в окремих промислових регіонах. В 2003 р. в усіх промислових регіонах України спостерігається тенденція зростання обсягів інвестування порівняно з попереднім роком. Найбільше зростання досягнуто в Київській області (65,2%) і місті Києві (39,2%), Дніпропетровській (38,0%), Харківській (37,0%), Львівській (36,7%) областях.

Аналогічні тенденції показують аналіз динаміки інвестицій в основний капітал, розраховуючи на душу населення (табл. 1.2). У 2003 р. за цим показником лідирують Київська область (1625,1 грн) і місто Київ (3275,6), Одеська (1362,7), Харківська (1241,8), Дніпропетровська (1208,2), Запорізька

Таблиця 7.1

Динаміка інвестицій в основний капітал в основних промислових регіонах України (у порівнянних цінах)

Україна1998 19992000 20012002 2003
% до попер, року91,2106,1100,4114,4120,8108,9131,8
% до 1990 року20,721,922,025,230,433,143,5
Дніпропетровська область
% до попер, року87,097,595,6123,5106,9100,2138,0
% до 1990 року20,920,419,524,125,725,835,6
Донецька область
% до попер, року80,5412,698,9107,4117,699,6120,8
% до 1990 року22,725,525,227,131,831,738,3
Запорізька область
% до попер, року83,0118,096,1101,898,611,7134,5
% до 1990 року20,123,722,823,222,925,634,5
Київська область
% до попер, року80,0116,985,7118,1123,1142,3165,2
% до 1990 року16,619,516,719,724,328,046,3
Луганська область
% до попер, року100,989,388,0106,6116,1123,2131,1
% до 1990 року21,118,816,517,620,521,728,5
Львівська область
% до попер, року106,187,996,0127,6112,8143,1136,7
% до 1990 року30,326,725,632,736,946,763,9
Одеська область
% до попер, року103,4101,4116,0140,4153,3101,0121,6
% до 1990 року17,017,220,028,043,043,452,8
Харківська область
% до попер, року106,291,882,8137,9123,3120,5137,0
% до 1990 року24,722,718,825,932,038,552,8
Таблиця 7.2

Динаміка інвестицій в основний капітал на душу населення у промислових регіонах України (у фактичних цінах, грн)

Регіони19962000200120022003
Україна246,9479,8672,7774,81070,9
у т.ч. області:
Дніпропетровська349,5611,4782,9824,01208,2
Донецька321,3591,7765,0798,71023,5
Запорізька340,7599,2676,7798,21131,3
Київська324,6521,6722,3915,31625,1
[Луганська234,4393,3495,3552,5764,7
Львівська196,7394,3518,3695,8989,5
Одеська193,5543,21004,31067,81362,7
Харківська236,3467,7673,3856,51241,8
(1131,3) області. У перерахованих областях обсяг інвестицій в основний капітал на душу населення перевищує середній показник по Україні, що в 2003 р. становив 1070,9 грн.

Територіальна структура інвестицій в основний капітал в Україні показує, що в 2003 р. в основні регіони України було притягнуто 25483 млн грн, тобто 50% усіх інвестицій в основний капітал в Україні. Це показано на рис. 7.2. Основна частка інвестицій в основний капітал доводиться на Донецьку (9,5%), Дніпропетровську (8,3%), та Харківську (7,0%) області. Порівняно з 1990 р. територіальна структура інвестицій в основний капітал в Україні практично не змінилася.

Досвід інвестиційної діяльності розвинутих країн свідчить, що ефективність процесів економічного зростання й відновлення визначається не тільки обсягом інвестицій і темпами їхнього здійснення, а й структурою і якістю капітальних вкладень. Кожний окремий промисловий регіон України має свої особливості функціонування й соціально-економічного розвитку. У зв'язку з цим необхідне додаткове дослідження інвестиційних процесів У кожному окремому промисловому регіоні України.

ydaluh062.PNG

Рис. 7.2. Структура інвестицій в основний капітал у промислових регіонах України в 2003 р.

Проведений аналіз показав, що, незважаючи на досягнуті результати, показники інвестиційної активності в промислових регіонах України залишаються невисокими.

Основні причини, які стримують приплив інвестицій в окремі промислові регіони України й не дозволяють досягти показників 1990 p.:

1. Економічні:

— низькі темпи реформування економічної системи;

— складна й негнучка податкова система;

— відсутність виробленої амортизаційної політики;

— неефективно функціонуюча банківська система;

— недосконалий бюджетний устрій;

— обмежені можливості використання інструментів фондового ринку;

— неефективний процес приватизації, що не створив фундаменту для розвитку інвестиційних процесів;

— недостатній розвиток малого й середнього бізнесу;

— високий рівень тіньової економіки й економічної злочинності.

2. Політичні й правові:

— наявність протиріч між виконавчими й законодавчими органами влади;

— недосконалість правової бази, відсутність логічно завершеного системного законодавчого забезпечення інвестиційної діяльності;

— нестабільність законодавства, внесення невмотивованих змін і доповнень у правові акти;

— недостатня правова база захисту інвестицій.

3. Організаційні:

— відсутність сучасної системи організації державного управління економічними процесами з використанням нових стилів і методів управління;

— відсутність системного інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності;

— нерозвиненість ринкової інфраструктури.

4. Соціальні:

— корупція й бюрократія при вирішенні питань здійснення інвестиційної діяльності;

— безвідповідальність українських підприємств-партнерів;

— низька підприємницька активність населення.

У сукупності усі ці причини ведуть до становлення несприятливих умов здійснення інвестиційної діяльності в Україні.

У сформованих умовах представляється нераціональним розраховувати тільки на ринковий механізм, що, будучи, по суті, саморегулюючою й самонастроювальною системою, у кризовій ситуації не в змозі автоматично забезпечити ефективність інвестиційних процесів. Велике значення для активізації інвестиційної діяльності, мобілізації вітчизняних і залучення іноземних інвестицій, створення привабливих умов Для збільшення інвестиційних вкладень в економіку нині державне управління інвестиційною діяльністю, спрямоване на Регулювання й стимулювання інвестиційних процесів.