Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2003)

2.2.2. Облік касових видатків

Синтетичний облік касових видатків ведеться на субрахунка № 311 «Поточні рахунки на видатки установи» та № 321 «Реєстраційні рахунки» 3-го класу рахунків. За кредитом цих субрахунків відображаються здійснені касові видатки, тобто суми, отримані з рахунків в банку чи казначействі готівкою або перераховані в безготівковому порядку. Одночасно робиться запис у різних субрахунків залежно від напряму видатків. Основні бухгалтерські проводки з обліку касових видатків наведено в табл. 2.6.

Таблиця 2.6

Основні бухгалтерські проводки з обліку касових видатків

Зміст операційКореспонденція рахунків
ДебетКредитКод статті
1.Отримано в банку і оприбутковано в касу готівку на виплату заробітної плати, допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю , стипендії301311,3211110 1120 1342
2. Перераховано бюджету суми заборгованості по прибутковому податку641311,3211110
3. Перераховано заборгованість Пенсійному фонду651311,3211120
4. Погашено заборгованість перед постачальниками за матеріали675311,3211130
5. Оплачено рахунки постачальників за комунальні послуги675311,3211160
6. Внесено на рахунки депоновану заробітну плату311,3213011110
До касових видатків належать також суми грошових коштів, переведених з поточних чи реєстраційних рахунків для наступних розрахунків з постачальниками акредитивами або чеками з лімітованих чекових книжок.Бухгалтерські записи щодо збільшення чи відновлення касових видатків робляться на підставі виписок з поточних чи реєстраційних рахунків і доданих до них документів у накопичувальних відомостях — меморіальних ордерах. Синтетичний облік касових видатків ведеться в тих самих регістрах, що й синтетичний облік руху грошових коштів на поточних чи реєстраційних рахунках.

Аналітичний облік касових видатків ведеться по кожному поточному чи реєстраційному рахунку в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації. Регістрами аналітичного обліку є картки аналітичного обліку касових видатків ф. № 294-6. Замість карток може застосовуватися книга обліку асигнувань і видатків ф.№294, в якій поєднуються аналітичний облік асигнувань, касових і фактичних видатків. Централізовані бухгалтерії для оперативного контролю використання асигнувань в установах, які мають свої індивідуальні кошториси, можуть вести контрольні таблиці спостереження за касовими видатками кожної установ та окремими категоріями видатків.

Схему облікового процесу касових видатків наведено на рис. 2.10.В умовах автоматизованої обробки облікової інформації як регістр аналітичного обліку касових видатків використовується машинограма «Зведена відомість касових видатків». Для детальнішого аналізу складається відомість обліку та аналізу асигнувань і відомість касових видатків за установами.