Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2003)

2.2.3. Облік фактичних видатків

Облік фактичних видатків ведеться на активному синтетичному рахунку № 80 «Видатки загального фонду» та його двох субрахунках: № 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи» та № 802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи».

В усіх випадках на суми здійснених фактичних видатків дебетуються субрахунки № 801, 802 і кредитуються різні субрахунки. Основні бухгалтерські проводки з обліку фактичних видатків наведено в табл. 2.7.

Протягом року за дебетом субрахунків № 801, 802 накопичуються видатки наростаючим підсумком з початку року. В кінці року, як правило, всі здійснені видатки списуються з кредит субрахунків № 801, 802 за рахунок відповідного джерела фінансування, тобто в дебет субрахунків № 681, 701, 702. Якщо сума фактичних видатків за загальним фондом перевищує залишок фінансування, списання здійснюється в сумі, рівній залишку в субрахунках № 681, 701, 702.

Таблиця 2.7

Основні бухгалтерські проводки з обліку фактичних видатків

Зміст операційКореспонденція рахунків
ДебетКод статтіКредит
1. Нарахована заробітна плата працівників бюджетних установ801, 8021110 1120661 651,
2. Нараховані внески до Пенсійного фонду, фонд соціального страхування801, 8021140652,653 362
3. Затверджені авансові звіти підзвітних осіб801, 802
4. Списані продукти харчування801, 8021133232
5 Списані медикаменти на лікування хворих801, 8021132233
6. Списані матеріали на утримання установи801, 8021130231, 234,239
7. Нараховані стипендії студентам і аспірантам801, 8021342662
Не списуються в кінці року і переходять на баланс наступного року суми нарахованої заробітної плати за другу половину грудня, якщо її виплата здійснюється за рахунок асигнувань нового року.Аналітичний облік фактичних видатків за субрахунками № 801, 802 у бюджетних установах ведеться в книзі № 294 за КФК та економічної класифікації, а в централізованих бухгалтеріях — в розрізі обслуговуваних установ в книзі № 309-6. Схему облікового процесу фактичних видатків наведено на рис. 2.11.При використанні ЕОМ складаються «Відомість обліку і аналізу фактичних видатків», «Зведена відомість фактичних видатків», «Відомість фактичних видатків по установах».