Дубініна А.А. Основи митної справи в Україні (2004)

Документи для проведення митного оформлення

МКУ передбачається, що суб’єкти ЗЕД у разі переміщення товарів через митний кордон України «зобов’язані в належних випадках надавати митниці необхідні для митного контролю документи», перелік та порядок представлення яких визначається ДМСУ (ст. 25 МКУ). Поданням необхідних документів виконується одна з вимог ст. 22 МКУ, яка визначає форми митного контролю.

При митному оформленні, крім ВМД, товаросупроводжуємих документів, цілої низки дозвільних документів до митного органу, слід подати зовнішньоекономічний контракт, а у разі необхідності, підтвердження торгово-промислової палати стосовно коду або ціни товару, зазначеної у товарних документах. Митні органи також можуть вимагати такі комерційні документи, як рахунок-фактуру, рахунок-проформу, специфікації, пакувальні листи, різноманітні сертифікати та ін. Банківськими документами, як підставою для митного оформлення, можуть бути довідки банків про надходження або ненадходження коштів, довідки про надходження коштів при розрахунку за контрактом акредитивом та ін. Страховим документом може бути страховий поліс на партію вантажу або документ, що засвідчує внесення заставної суми митних платежів за експортну чи імпортну партію вантажу. В залежності від виду транспорту оформлюється транспортний документ, який свідчить, що перевізником вантаж прийнято до перевезення. Це може бути залізнична або авіаційна накладна, накладна автодорожнього перевезення чи документ комбінованого транспортування. В разі виконання експедитором доручень з транспортно-експедиційного обслуговування можуть подаватись документи, що підтверджують відвантаження чи отримання товару, складські квитанції, різноманітні повідомлення. Крім ВМД, митними документами можна вважати документи, що свідчать про виконання Державних вимог нетарифного регулювання. Це ліцензії, сертифікати, сертифікати походження та ін. Основні дозволи Державних органів України, які необхідні при митному оформленні

певних вантажів прямуючих через митний кордон України наведено на рисунку 3.1.

Однією з ознак, за якими можна класифікувати документи, потрібні для проведення митного оформлення, є напрям переміщення вантажів - експорт, імпорт, транзит. Можна визначити мінімальний перелік документів, який обов’язково подається до митного органу при здійсненні процедури митного контролю. Перелік таких документів представлено в додатку 4.

Решта документів із загального переліку подається в залежності від виду товару або особливостей державного регулювання експортно-імпортних операцій. Найбільше документів стосується митного оформлення імпортних вантажів, що свідчить про державні протекціоністські заходи, спрямовані на захист вітчизняного внутрішнього ринку від проникнення товарів іноземного виробництва. Водночас кількість документів, потрібних для проведення експортних операцій, не набагато менша, що свідчить про певні державні обмеження експорту деяких товарів. Найменше дозвільних документів вимагається у разі здійснення транзитних перевезень.

Список використаної літератури: Дубініна, А.А. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна. — К.: ВД ’Професіонал’, 2004. — 360 с.