Канєва Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2004)

3.2.1. Внески до Пенсійного фонду

Порядок нарахування і сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування встановлений Законом України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР (далі - Закон № 400), Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-ІV (далі - Закон № 1058-ІV) та Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1 (далі Інструкція №21-1).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України з 01.06.2003 р. максимальна величина фактичних витрат на оплату праці з суми, яка перевищує 2 660 грн. на місяць на кожного працюючого внесками та зборами на соціальне страхування не обкладається.

Нарахування

Серед платників внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування зазначені бюджетні установи й організації, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру.

Отже, бюджетні організації, що здійснюють витрати на оплату праці найманих робітників, проводять нарахування та утримання внесків на обов'язкове державне пенсійне страхування на загальних підставах.Ставка внесків до Пенсійного фонду становить 32% від суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включає витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, котрі визначаються відповідно до нормативно-правових актів, прийнятих згідно із Законом України «Про оплату праці» включаючи винагороди фізичним особам за виконання робіт (послуг) по угодах цивільно-правового характеру.

У бюджетних організаціях витрати, пов'язані з нарахуванням на

заробітну плату зокрема внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування враховуються згідно з кодом економічної класифікації видатків 1120 «Нарахування на заробітну плату».

Сплата внесків в Пенсійний фонд з окремих операцій/

Крім того,бюджетні організації є платниками внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні таких операцій:

-у разі купівлі-продажу іноземної валюти (у розмірі 1,5% від суми в гривнях, витраченої на купівлю валюти);

- у разі відчуження легкових автомобілів (у розмірі 3% від вартості легкового автомобіля, визначеної відповідно до договорів купівлі-продажу, міни, на підставі довідки-рахунка торгових організацій, довідок органів митної служби, актів експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують його

вартість);

- за користування послугами стільникового мобільного зв'язку (6% від вартості послуг стільникового мобільного зв'язку, сплаченої споживачами цих послуг операторові, що їх надає, включаючи вартість вхідних і вихідних телефонних дзвінків, абонентську плату, плату (надбавку) за роумінг, суму страхової застави, авансу, вартість інших спеціальних послуг, зазначених у рахунку на оплату послуг стільникового мобільного зв'язку). Що стосується необхідності сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, стягнених під час придбання нерухомого майна, то установи й організації, що здійснюють таке придбання за рахунок бюджетних коштів, від сплати цього збору звільнені. Витрати, пов'язані зі сплатою внесків у Пенсійний фонд з окремих господарських операцій, враховуються за кодом економічної класифікації витрат 1139 «Оплата інших послуг та інші видатки».

Звітність

станови й організації, що є платниками внесків у Пенсійний фонд,щомісяця складають у двох екземплярах розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування,що підлягають сплаті(додаток 23 до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України,затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. за № 21-1).

Один із екземплярів розрахунка установи подають в орган Пенсійного фонду для реєстрації, протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

Другий екземпляр розрахунка з відміткою Пенсійного фонду лишається в бухгалтерії установи.