Канєва Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2004)

3.2.4. Внески до Фонду соціального страхування віл щасних випадків на виробництві

Нарахування

Відповідно до вимог Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що викликали втрату праце здатності» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV, зі змінами і доповненням (далі - Закон № 1105), бюджетні організації й установи є платниками внеску у Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України (далі - внесок на страхування від нещасного випадку).

Об'єктом нарахування внеску на соціальне страхування від нещасного випадку є суми фактичних витрат на оплату праці найманих осіб, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні й компенсаційні виплати тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», котрі підлягають обкладенню прибутковим податком із громадян.

Виходячи з цього, до об'єкта обкладання внеском на страхування від нещасного випадку включаються виплати, що, відповідно до Інструкції по статистиці заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5, включаються у фонд оплати праці й відповідно до Закону України від 22.05.2003 р. № 889/ІV обкладаються податком з доходів фізичних осіб.

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що викликали втрату працездатності» від 22.02.2001 р. № 2272-ІІІ для бюджетних установ і організацій на 01.09.2003 р. страхові тарифи встановлюються в розмірі 0,2% від сум фактичних витрат на оплату праці найманих робітників.

Сплата внеску на страхування від нещасного випадку здійснює ся одночасно з одержанням коштів на оплату праці в установах банківУ бюджетних організаціях витрати, пов'язані з нарахуваннями на заробітну плату, зокрема внесок на страхування від нещасного випадку, враховуються по коду економічної класифікації витрат 1120 «Нарахування на заробітну плату».

Звітність

Платники страхових внесків щоквартально складають у двох примірниках Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків і витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні (додаток до постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювання України від 28.05.2002 р. № 32), один екземпляр якої подається в робочий орган виконавчої дирекції Фонду за місцем реєстрації страхувальника в такі терміни: до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня, до 25 січня року, наступного за звітним.

Другий екземпляр відомості залишається в бухгалтерії платника страхових внесків - бюджетній установі.

Бухгалтерські записи з обліку розрахунків із фондами соціального страхування наведено у таблиці 3.2.

Облік розрахунків з фондами соціального страхування ведеться у меморіальному ордері № 5 зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій, типова форма № 405 (бюджет). Записи здійснюються окремо за загальним і спеціальним фондами та систематизуються за кодами функціональної класифікації і видами коштів спеціального фонду. Позиція «Сума оборотів за меморіальним ордером» у вигляді всіх відповідних кореспондуючих рахунків переноситься до книги «Журнал-головна».