Канєва Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2004)

3.2.3. Облік розрахунків із Фондом соціального страхування на випадок безробіття

Нарахування

Відповідно до вимог Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-111, зі змінами й доповненнями (далі - Закон № 1533), бюджетні організації є платниками внеску у Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - внесок на страхування на випадок безробіття).

Об'єктом нарахування внесків на соціальне страхування на випадок безробіття є суми фактичних витрат на оплату праці найманих робітників,що включають витрати на виплату основної і додаткової

заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», котрі підлягають оподаткуванню з

громадян.

Виходячи з цього, до об'єкта обкладання внеском на страхування на випадок безробіття включаються виплати, котрі відповідно до Інструкції по статистиці заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5, включаються у фонд оплати праці і відповідно до Закону від 22.05.2003 р. № 889/ІV обкладаються податком з доходів фізичних осіб.

Ставка внеску на страхування на випадок безробіття відповідно до Закону № 2213 на 01.09.2003 р. становить 1,9%.Сплата внеску на страхування на випадок безробіття здійснюється одночасно з одержанням коштів на оплату праці в установах банків.

У бюджетних організаціях витрати, пов'язані з нарахуваннями на заробітну плату, зокрема внесок на страхування на випадок безробіття, враховуються за кодом економічної класифікації витрат 1120 «Нарахування на заробітну плату».

Звітність

Платники страхових внесків щокварталу складають у двох примірниках Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків у Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (додаток 5 до Інструкції про порядок нарахування і сплати внесків на загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття й обліку їхнього надходження у Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України (від 18.12.2000.р. №339),один екземпляр якої подається в Центр зайнятості за місцем реєстрації платника в такі терміни: 10 квітня, 10 липня,10 жовтня, 15 січня.

Другий екземпляр відомості, завіреної Центром зайнятості, залишається в бухгалтерії платника страхових внесків.