Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Знос необоротних активів

На необоротні активи установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, амортизаційні відрахування не проводяться, а здійснюється нарахування зносу.

Із запровадженням Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, розробленого відповідно до міжнародних стандартів, Державним казначейством України була розроблена Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ.

Установами та організаціями, що утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, знос на необоротні активи нараховується в останній день року на первісну вартість. Якщо первісна вартість необоротних активів (за якими здійснюється нарахування зносу) була змінена у попередні експлуатаційні періоди (шляхом проведення дооцінки або уцінки), то знос нараховується на відновлювальну вартість. Знос нараховується:

— на будинки та споруди (крім таких, які є унікальними пам'ятками архітектури та мистецтва);

— силові й робочі машини та обладнання, вимірювальні й регулювальні прилади та пристрої, медичне обладнання, обчислювальну техніку, комп'ютерну техніку та її комплектуючі та інші машини та обладнання (крім обладнання, експонатів, зразків, діючих і недіючих моделей, макетів та інше наочне приладдя, що розташоване в кабінетах та лабораторіях і використовується для навчальних та наукових цілей);— транспортні засоби;

— лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи, інструменти, виробничий інвентар та приладдя, господарський інвентар;

— робочу худобу (включаючи транспортних і спортивних коней та інших транспортних тварин);

— багаторічні насадження, що досягли експлуатаційного віку;

— інвентарну тару;

— авторські та суміжні з ними права та інші нематеріальні активи.

Знос не нараховується на наступні необоротні активи:

— земельні ділянки;

— будинки і споруди, які є унікальними пам'ятками архітектури та мистецтва;

— обладнання, експонати, зразки, діючі і недіючі моделі, макети та інше наочне приладдя, що розташоване в кабінетах та лабораторіях і використовуються для навчальних та наукових цілей;

— продуктивну та племінну худобу;

— багаторічні насадження, що не досягли експлуатаційного віку;

— фільмофонди, сценічно-постановочні засоби;

— експонати тваринного світу (в зоопарках та аналогічних установах);

— музейні і художні цінності;

— бібліотечні фонди;

— малоцінні необоротні матеріальні активи;

— білизну, постільні речі, одяг та взуття;

— природні ресурси.

Знос не визначається також за необоротними активами установ, які розташовані за кордоном.

Знос основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів ведеться на рахунку 13 "Знос необоротних активів" Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ з розподілом на субрахунки.

Субрахунок 131 "Знос основних засобів", на якому обліковується знос будівель і споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, робочої худоби, транспортних засобів, виробничого (включаючи пристрої) та господарського інвентарю, багаторічних насаджень, які досягли експлуатаційного віку;

Субрахунок 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів", на якому обліковується знос інших матеріальних необоротних активів;

Субрахунок 133 "Знос нематеріальних активів", на якому обліковується знос нематеріальних активів.

Знос об'єктів (предметів) необоротних активів визначається в останній день грудня в гривнях без копійок за повний календарний рік (незалежно від того, в якому місяці звітного року вони придбані або побудовані), відповідно до встановлених норм. Норми зносу встановлюються у відсотках до первісної вартості кожної групи необоротних активів на кінець звітного року:

група 1 —- 5 відсотків:

група 2 — 25 відсотків;

група 3 — 15 відсотків.

Нарахований знос у розмірі 100 відсотків вартості на об'єкти (предмети), які придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання, а нарахування зносу не може проводитися понад 100 відсотків вартості необоротних активів.

Для нарахування зносу необоротні активи поділено на 3 групи, за якими закріплені відповідні субрахунки.

Групу 1 складають необоротні активи, що обліковуються на субрахунках 10З, 106 (підгрупа 4). Це будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціально-культурними (будівлі навчальних закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків-інтернатів для людей похилого віку та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, музеїв, науково дослідних інститутів, лабораторій та ін.) та іншими установами; будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання; водонапірні споруди, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів і громадських садів та ін.; лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача, спеціалізовані споруди систем зв'язку.

Групу 2 складають: основні засоби, що обліковуються на субрахунку 104 (крім підгруп 1, 2); автомобільний транспорт і запчастини до нього, що обліковуються на субрахунку 105; інструменти та інвентар — на субрахунку 106 (крім підгрупи 4); необоротні активи — на субрахунку 117. Це вимірювальні прилади — дозатори, амперметри, барометри, ватметри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотометри, гальванометри, геодезичні прилади, гіроскопи, індикатори, компаси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати та ін.; регулювальні прилади та пристрої— киснево-дихальні прилади, регулювальні, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю та ін.; лабораторне обладнання — пірометри, регулятори, калориметри, прилади для визначення вологи, перегінні куби, лабораторні копри, прилади для випробування на газонепроникність, прилади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, витяжні шафи та ін.; обчислювальна техніка — електронно-обчислювальні, керувальні та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої (клавішні обчислювальні та підсумувальні машини та ін.); медичне обладнання — медичне обладнання (зуболікувальні крісла, операційні столи, ліжка зі спеціальним обладнанням та ін.), спеціальне дезінфекційне та дезінсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь та молочних станцій, станцій переливання крові та ін.; комп'ютерна техніка та її комплектуючі — комп'ютери, монітори, периферійне й сіткове обладнання комп'ютера, що за вартістю за одиницю чи комплект належить до основних засобів; інші машини та обладнання — машини, апарати та інше обладнання, не назване у вищеперерахованих підгрупах. До інших машин та обладнання належать: обладнання стадіонів, спортмайданчиків та спортивних приміщень (у тому числі спортивні снаряди), обладнання кабінетів та майстерень в навчальних закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструменти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання науково-дослідних та інших установ, які займаються науковою працею, обладнання автоматизованих телефонних станцій, телефони, факси, копіювальна техніка, технічні засоби приготування та транспортування їжі, пожежні машини на автомобільному та кінному ходу, пожежні автоцистерни, механічні пожежні драбини, технічні засоби служби ПММ, пральні та швейні машини, холодильники, пилососи та ін.; автомобільний транспорт і запчастини до нього; інструменти — механічні та немеханічні знаряддя праці загального значення, а також прикріплені до машин предмети, які слугують для обробки матеріалів. До них належать: різальні ударну натискувальні та ущільнювальні знаряддя ручної праці, включаючи ручні механічні знаряддя, що працюють на електроенергії, енергії стисненого повітря та ін. (електродрилі, фарбопульти, електровібратори, гайковерти та j,,.), а також різного роду пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт та ін. (лещата, патрони, ділильні головки, пристрої для встановлення двигунів та для прокручування карданного вала на автомобілях та ін.); виробничий інвентар та приладдя — предмети виробничого призначення, які слугують для полегшення виробничих операцій під час роботи: робочі столи, верстати, кафедри, парти та ін.; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного призначення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (наприклад, світлокопіювальні рами та ін.); господарський інвентар — предмети конторського та господарського облаштування, конторське обладнання, переносні бар'єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумерувальні апарати, переносні юрти, намети (крім кисневих), ліжка (крім ліжок із спеціальним обладнанням), килими, портьєри та інший господарський інвентар, а також предмети протипожежного значення — гідропульти, степлери, драбини ручні та ін., автомобільний транспорт та вузли (запасні частини, вартість яких за одиницю становить понад 500 гривень), меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони та рації, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до нього, інвентарна тара.

Групу 3 складають необоротні активи, що обліковуються на субрахунках 104 (підгрупи 1, 2), 105 (крім автомобільного транспорту і запчастин до нього), 107 (підгрупа 1), 108 (в частині багаторічних насаджень, які досягли експлуатаційного віку), 121, 122. Зокрема це: силові машини та обладнання — машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію та ін.) в механічну, тобто в енергію руху; робочі машини та обладнання — машини, апарати та їх обладнання, що призначені для меха-

нічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин; рухомий склад залізничного, водного, (електровози, тепловози, паровозо-мотовози, мотодрезини, вагони, платформи, цистерни, теплоходи, пароплави дизель-електроходи, буксири, баржі та барки, човни та судна службово-допоміжні, рятувальні, пристані плавучі, парусні судна та ін.); рухомий склад по вітряного транспорту (літаки, гелікоптери); гужовий транспорт (вози, сани та ін.); виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери, велосипеди, візки та ін.); усі види спортивного транспорту: запасні частини до транспортних засобів, які за своею вартістю за одиницю (комплект) належать до основних засобів; робоча худоба — коні, воли, осли та інші робочі тварини (включаючи транспортних і спортивних коней та інших транспортних тварин); багаторічні насадження, які досягли експлуатаційного віку; будь-які інші необоротні активи, які не включені до першої та другої груп.

На необоротні активи, що містяться на складі, нарахування зносу здійснюється загальним порядком.

При відображенні в обліку необоротних активів, одержаних та переданих безоплатно установленим порядком, що були у використанні, обов'язково зазначається сума нарахованого зносу. При вибутті об'єктів (предмети) у зв'язку з їх ліквідацією або безоплатною передачею в картках визначається загальна сума зносу за час перебування предмета (об'єкта) в експлуатації, і на цю суму зменшується знос на субрахунках 131 "Знос основних засобів", 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів", 133 "Знос нематеріальних

активів".

Для обрахування щорічного зносу застосовується типова форма 03-12 (бюджет) "Відомість нарахування зносу на необоротні активи". В інвентарні картки обліку необоротних активів типової форми 03-6 (бюджет) та форми 03-8 (бюджет) обов'язково заноситься річна норма зносу у відсотках та гривнях.

Нарахування суми зносу в останній робочий день грудня супроводжується записами за дебетом субрахунку 401 та кредитом субрахунків 131-133, тобто зменшується в обліку фонд у необоротних активах за їх видами.

Бухгалтерські проведення про нарахування зносу на необоротні активи відображаються у меморіальному ордері за формою №274 або №274-авт, встановленими Інструкцією про форми меморіальних ордерів бюджетних установ з присвоєнням меморіальному ордеру номера 16 за грудень місяць, дані якого заносяться в книгу "Журнал-головна".

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.