Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік готової продукції та продукції сільськогосподарського виробництва

Готова продукція — це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), яка повністю пройшла всі стадії обробки в даній установі та всі стадії технологічного випробування, відповідає технічним умовам і стандартам, не потребує подальшої обробки в цій установі і здана на склад.

Готова продукція —: це матеріальний результат виробничої діяльності бюджетної установи.

Готова продукція проходить такі операції:

1. Виробництво

2. Зберігання продукції на складі

3. Відпуск продукції

а) для внутрішніх потреб установи

б) реалізація на сторону.

Для обліку виробів виробничих (навчальних) майстерень призначено рахунок 24 "Готова продукція".

Облік готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстерняx, а також готової друкованої продукції ведеться на субрахунку 241 "Вироби виробничих (навчальних) майстерень".Для обліку протягом року продукції сільських і навчально-дослідних господарств призначено субрахунок 251 "Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств" рахунку 25 "Продукція сільськогосподарського виробництва".

Продукція виробничих (навчальних) майстерень обліковується за фактичною собівартістю.

Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств обліковується протягом року за плановою собівартістю. На підставі річних калькуляцій планова собівартість продукції коректується в кінці року до фактичної собівартості.

Наведемо декілька типових проведень:

• Оприбуткування готової продукції виробничих майстерень та підсобних (навчальних) сільських господарств.

Дт субрах. 241, 251 Кт субрах. 821, 822

• Передача готової продукції підсобних господарств для потреб установи Дт субрах. 232, 239 Кт субрах. 251

• Реалізація готових виробів і продукції підсобних господарств Дт субрах. 721, 722 Кт субрах. 241, 251

• Надходження коштів від реалізації виробів і продукції

Дт субрах. 313, 323 Кт субрах. 241, 251, 364, 721, 722, 741

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.