Буроменський М.В. Міжнародне публічне право (2006)

Міжнародне право, навчальний посібник, за редакцією М.В. Буроменського, К.: Юрінком Інтер, Київ, 2006р.

Содержание