Дахно І.І. Міжнародне приватне право (2008)

1.6. Офіційні статистичні щорічники України

В Україні є "Статистичний щорічник України", "Україна в цифрах" та "Статистичний бюлетень". За радянський часів перші два щорічники мали назви "Народне господарство Української РСР" та "Українська РСР в цифрах".

Зазначені статистичні щорічники публікуються Державним комітетом статистики України. Адреса Держкомстату: 01023, Київ-23, МСП, вул. Шота Руставелі, 3, телефони 227-70-57, 227-02-27, факс - 235 37 39. Електронна пошта office @ ukrstat.gov.ua. Інтернет — www.ukrstat.gov.ua.

1. "Статистичний щорічник України" — це велика за обсягом книга. Вона налічує понад 600 сторінок. Обкладинка книги — тверда.. Широко застосовується англійська мова.

Розділ 11 "Зовнішньоекономічна діяльність" містить такі таблиці:

11.1 "Зовнішня торгівля товарами";

11.2 "Обсяги імпорту товарів за регіонами";

11.3 "Товарна Структура зовнішньої торгівлі";

11.4 "Експорт-імпорт давальницької сировини";

11.5 "Зовнішня торгівля послугами по країнах";

11.6 "Обсяги експорту-імпорту послуг за регіонами";

11.7 "Структура експорту-імпорту послуг"; Н.8 "Прямі іноземні інвестиції в Україну";

11.9 "Прямі іноземні інвестиції в Україну по регіонах";

11.10 "Прямі іноземні інвестиції в Україну за видами економічної діяльності";

11.11 "Прямі іноземні інвестиції в регіони України";

11.12 "Прямі іноземні інвестиції з України";

11.13 "Прямі іноземні інвестиції з України по країнах";

11.14 "Прямі іноземні інвестиції з України в економіку інших країн за видами економічної діяльності";

11.15 "Прямі іноземні інвестиції з регіонів України в економіку інших країн".

Дані за ряд років містять таблиці: 11.1; 11.4; 11.5; Ц.9-11.13. У решті таблиць знаходяться дані за рік, якому присвячено щорічник.

У "Статистичному щорічнику України" є й розділ 25 "Окремі зіставлення по країнах світу".

Розділ 25 має такі таблиці:

25.1 "Територія і кількість населення";

25.2 "Загальні коофіцієнти народжуваності і смертності";

25.3 "Очікувана тривалість життя при народженні";

25.4 "Кількість зайнятого населення";

25.5 "Рівень безробіття";

25.6 "Обсяги фізичного обсягу валового внутрішнього продукту";

25.7 "Основні макроекономічні показники";

25.8 "Курси національних валют країн світу";

25.9 "Індекси споживчих цін";

25.10 "Індекси промислового виробництва";

25.11 "Індекси цін виробників промислової продукції";

25.12 "Виробництво електороенергії (валове виробництво)";

25.13 "Видобуток нафти (включаючи газовий конденсат)";

25.14 "Видобуток натурального газу";

25.15 "Індекси обсягу продукції сільського господарства";

25.16 "Виробництво зернових і зернобобових культур";

25.17 "Експортно-імпортні операції країн СНД";

25.18 "Індекси основних соціально-економічних показників країн СНД".

Таблиці 25.1; 25.3; 25.7; 25.17 та 25.18 містять дані за конкретний рік. У решті таблиць містяться дані за ряд років. Статистичні дані таблиць охоплюють багато десятків країн світу, що дозволяє виконувати потрібні розрахунки і порівняння.

Темпи публікації "Статистичного щорічника України" відстають від календаря приблизно на два роки, тобто після закінчення конкретного року статистичний щорічник про нього публікується через 1,5-2 роки.

2. "Україна в цифрах" — статистичний щорічник, що має м'яку обкладинку. Його обсяг приблизно 270 сторінок. Зовнішньоекономічній діяльності у цьому щорічнику присвячено 9-й розділ. П'ятнадцять таблиць розділу мають ті самі назви, що й таблиці одинадцятого розділу "Статистичного щорічника України".

Двадцять другий розділ щорічника "Україна в цифрах" має назву "Міжнародні зіставлення". Він містить таблиці:

22.1 "Індекси фізичного обсягу ВВП у постійних цінах";

22.2 "Індекси споживчих цін";

22.3 "Індекси обсягу продукції промисловості";

22.4 Індекси валової продукції сільського господарства".

Щорічник "Україна в цифрах" публікується оперативніше, ніж "Статистичний щорічник України". Книга "Україна в цифрах" з'являється в другій половині року наступного після звітного.

3. "Статистичний бюлетень" є публікацією журнального формату. Складається з двох блоків. Перший має назву "Основні показники соціально-економічного розвитку України", а другий — "Доповіді з окремих питань соціального і економічного становища України". У "Статистичному бюлетні" є розділ "Зовнішня торгівля товарами". Перша таблиця розділу містить статистичні дані про обсяги зовнішньої товарної торгівлі України за січень-листопад конкретного року з багатьма десятками світу. У другій таблиці відображено товарну структуру зовнішньої торгівлі України за січень-листопад звітного року.