Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

10. Конкуренція за нові знання: ендогенний технічний прогрес

1. Підприємства конкурують за технічну першість на ринку. Якщо підприємство хоч раз зайняло таку позицію, то воно має тимчасове монополістичне становище. Монопольний прибуток може привабити інших продавців, які виробляють аналогічну продукцію і завдяки інновації можуть досягти лідируючого становища на ринку. У такому Шумпетерському сценарії (1942 рік) інтенсивна конкуренція у галузі досліджень і розвитку дбає про розвиток технічного прогресу, який пояснюється ендогенно як результат ринкових процесів.

2. Структуру згаданої моделі з ендогенним технічним прогресом можна розглядати наступним чином. Поряд з уречевленим капіталом існують ще два фактори виробництва, а саме висококваліфікована і низькокваліфікована праця. Належність працівника до однієї з цих двох категорій залежить від рівня освіти або досвіду. Існує три галузі виробництва: традиційна промисловість, сектор досліджень і розвитку, галузь високої технології. Традиційна промисловість використовує уречевлений капітал і працю з низькою кваліфікацією. Цей сектор характерний постійними скалярними доходами при існуванні досконалої конкуренції. Галузь високої технології характеризується сукупністю промисловостей, кожна з яких є олігополією. Ринкова позиція окремого підприємства залежить від успіху галузі досліджень і розвитку, результати котрих як фактори виробництва надходять у сектор високої технології.

3. Ендогенний технічний прогрес. Отже, в даному випадку промислова інновація є двигуном

економічного зростання. Розглянута вище модель пояснює економічне зростання, вона відображає зв'язок між новою зовнішньоекономічною теорією, де центральне місце займає ринкова форма недосконалої конкуренції, і новою теорією зростання, де процес досліджень і розвитку характерний зростаючими граничними доходами.4. Чотири форми міжнародного обміну за Гроссманом - Хелпманом. За Гроссманом -

Хелпманом розрізняють чотири форми міжнародного обміну. Інтеріндустріальна торгівля традиційних галузей промисловості пояснюється теоремою Гекшера - Оліна. Міжчасова торгівля є аналогом міжпромислової торгівлі в часовому аспекті. Країна з низькою нормою часових переваг і високими економіями переносить свій імпорт на майбутнє. Внутрішньопромислова торгівля пояснюється олігополістичною ринковою формою у галузі високих технологій. Важливе значення у міжнародному аспекті мають технічні знання.