Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

9. Визначальні фактори сальдо платіжного балансу

Із попереднього аналізу можна вивести деякі визначальні фактори впливу на сальдо платіжного балансу. Як ми бачили у темі 3, абсолютні цінові переваги визначають її експортний потенціал та обсяги експорту й імпорту. Зміна цін впливає на зміну сальдо балансу поточних операцій при сталому обмінному курсі. Але ціни змінюються відповідно до умов виробництва (забезпеченість факторами, виробнича функція, технічні знання), умов попиту (національний дохід, уподобання), економіко-політичних заходів і грошової маси. Як наслідок, слід поставити запитання: як впливають перелічені фактори на сальдо балансу поточних операцій? Крім цього, з теми 3 ми знаємо, що абсолютні цінові переваги залежать від змін валютного курсу. Отже, сальдо балансу поточних операцій реагує на зміни валютного курсу. Отже, сальдо балансу поточних операцій залежить від змін цін, національного доходу, валютного курсу і рівноваги на грошовому ринку.Сальдо балансу руху капіталів залежить від різниці процентних ставок на

Батьківщині й у Закордоні та очікувань щодо валютного курсу w1'. Тому на сальдо платіжного балансу Z впливають такі фактори:

z = f (рРр*, y, Y, w, L-M, -м*, і, r,we).