Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

3. Валютний ринок і рух капіталу

Попит і пропозиція валюти залежать не лише від операцій поточного рахунку платіжного балансу. Якщо взяти до уваги рух капіталу, то надлишковий попит на валюту визначають як:

Е$ = р*Е2+Кх + p'E1 - Км, (17.3)

причому експорт українського капіталу підвищує попит на валюту, а імпорт капіталу в Україну визначає пропозицію валюти. На рис. 17.4 цей взаємозв'язок зображений для простого випадку, коли експорт капіталу (Кх) зміщує криву надлишкового попиту на валюту вправо, а імпорт капіталу (Км) - вліво. Тоді Е$ = -Z/w, тобто надлишковому попиту на валютному ринку відповідає від'ємне сальдо платіжного балансу Z при незмінному валютному курс2.