Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

1. Ринок експорту, імпорту та валютний ринок

Оскільки попит на іноземну валюту ($) випливає з попиту на імпорт товарів країни, а пропозиція валюти залежить від пропозиції експорту товарів цієї країни, то існує певний взаємозв'язок між ринками експорту, імпорту та валютним ринком.

1. Нормальна реакція і стабільність валютного ринку. Умова нормальної реакції балансу поточних операцій та розрахунків на зміну валютного курсу (dZL/dw > 0 через те, що Е$ = -ZL/w) може бути інтерпретована і як умова стабільності валютного ринку, тому маємо рівність:і стабільність валютного ринку вимагає (рисунок 17.36), щоб додатний надлишковий попит на валюту зростав, коли спадає w, або щоб від'ємний надлишковий попит на валюту зростав, коли зростає w. Якщо заради спрощення у початковому положенні прирівняти обмінний курс до 1 та припустити, що баланс поточних операцій і розрахунків вирівняний (ZL = 0), то отримаємо:Твердження щодо стабільності валютного ринку при вирівняному балансі поточних операцій і його нормальній реакції. Якщо умову нормальної реакції балансу поточних операцій (dZL/dw > 0) виконують, то при вирівняному балансі поточних операцій у початковому положенні (ZL = 0) валютний ринок є стабільним.

Ми вже бачили, що еластичний попит Батьківщини на імпорт достатній для нормальної реакції. Отже, еластичний попит Батьківщини на імпорт є достатнім для стабільності валютного ринку.2. Ринок гривні. На рис. 18. їв зображено ринок української гривні. Криві пропозиції та попиту на

гривню отримуємо таким чином: ревальвація (dw < 0, d (1/w) > 0) спричиняє те, що на діаграмах з вітчизняною валютою криві надлишкового попиту пересуваються вниз. Вартість експорту (рисунок 18.1а) зменшується. Пропозиції експорту Батьківщини відповідає попит США на імпорт; отже, попит на гривню. При ревальвації гривні вартість експорту в гривнях зменшується, попит на UAH скорочується.

Пропозиція UAH залежить від вартості імпортних товарів Батьківщини, оскільки наша країна пропонує UAH, щоб мати змогу імпортувати американські товари. Таким чином, вартості українського імпорту відповідає пропозиція UAH. При ревальвації UAH пропозиція UAH (вартість імпорту) збільшується тоді, коли попит на імпорт є еластичним (\n2\) > 1). Пропозиція UAH при \n2\ = 1 залишається незмінною, а для \n2\ < 1 -зменшується (рисунок 18.16).

3. Ринок долара. На рисунку 18.2в зображено ринок долара. При ревальвації функція пропозиції

Батьківщини пересувається вліво, оскільки Батьківщина пропонує кожну одиницю товару внаслідок ревальвації за вищою ціною в доларах. Те, збільшиться чи зменшиться вартість експорту в іноземній валюті, залежить від \n*\>< 1 (рисунок 18.2а).

Вартість експорту відповідає попиту США на імпорт, тобто пропозиції валюти. Крива пропозиції валюти, таким чином, знову загинається. На противагу цьому попит на долари випливає з вартості українського імпорту в іноземній валюті, яка при ревальвації однозначно зростає (рисунок 18.26).