Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

2. Зміни валютного курсу і цін на товари

1. Цінові ефекти. Зміна валютного курсу впливає не тільки на сальдо балансу поточних операцій та розрахунків, а й на товарні ціни і тим самим на рівень цін. Припустимо, що певна країна (Батьківщина) з дефіцитом балансу поточних операцій і розрахунків проводить девальвацію з метою скоротити дефіцит балансу. Тоді функція попиту на експорт Е* пересувається не вліво (рисунок 17.5), а вправо; ціна на експортний товар зростає. Функція пропозиції імпорту зміщується не вправо (рисунок 17.6), а вліво. Ціна імпортних товарів зростає. Таким чином, девальвація має небажаний вплив на рівень цін.

З рівняння 17.4, якщо припустити, що ціни у початковому положенні дорівнюють 1, випливає1:Твердження щодо впливу ревальвації та девальвації на товарні ціни Батьківщини.

Ревальвація (dw < 0) спричинює спад абсолютних цін на товари Батьківщини, так званого курсу грошей (dp < 0). Девальвація підвищує товарні ціни на Батьківщині.

2. Стабільність валютного ринку. Тепер ми можемо зробити подальше твердження про стабільність валютного ринку. Читачеві слід розглянути криву пропозиції на рисунку 17.26, яка показує, скільки доларів готові запропонувати США при альтернативних курсах долара. Ми знаємо: США пропонують долари, оскільки їм потрібні UAH, щоб мати змогу імпортувати. Пропозиція в доларах, таким чином, визначена вартістю імпорту США, а саме: А* = Іт*$ = p*(w) E*, [p,(w)]. Валютний ринок при від'ємному нахилі кривої попиту на валюту буде стабільним тоді (достатня умова), коли ми перебуваємо на зростаючій вітці кривої пропозиції валюти, тобто коли dA$/dw = dim*$ /dw > 0.

Для визначення вартості імпорту слід забезпечити рівновагу на ринку імпорту, тобто E(p^w)] + Е* [p*(w)] = 0. З цього випливає:Оскільки перші похідні функції надлишкового попиту від'ємні, то з 18.1 випливає, що dp у dw >= 0, то маємо: dp */dw 7), то вартість імпорту, а разом з тим і пропозиція валюти зростають. Ми перебуваємо на зростаючій вітці кривої пропозиції валюти на рисунку 17.26. Якщо ж попит США на імпорт нееластичний, то вартість імпорту та пропозиція валюти зменшуються (вітка кривої пропозиції валюти, що загинається назад). При /n*/ = 1 пропозиція валюти не змінюється (точка D на рисунку 17.26).

Твердження щодо умов еластичного попиту Закордону на валютному ринку, стабільності валютного ринку, нормальної реакції балансу поточних операцій Батьківщини при зміні валютного курсу. Попит Закордону на імпорт товарів є еластичним, якщо виконується умова /n*/ > 1. Графічно це можна відобразити додатним нахилом кривої пропозиції на валютному ринку (рисунок 18.2). За допомогою цього забезпечується стабільність валютного ринку. За умовою Маршала-Лернера еластичний попит Закордону на імпорт є також достатнім і для нормальної реакції балансу поточних операцій Батьківщини на зміну валютного курсу.