Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

3. Зміни валютного курсу та реальні відносини обміну

1. Ефект Terms of Trade (умов торгівлі). Оскільки зміни валютного курсу відбиваються на номінальних цінах, то вони також впливають на реальне співвідношення обміну (Terms of Trade). Погіршення відносин обміну, визначене як співвідношення цін експортного товару до імпортного, означає скорочення імпорту при заданому обсязі експорту. Розглянемо країну, що розвивається, котра, як і більшість цих країн, має дефіцит платіжного балансу та задля його ліквідації проводить девальвацію. Тоді поряд з питанням щодо поліпшення платіжного балансу виникає проблема стосовно погіршення реального мінового співвідношення внаслідок девальвації. Подібна проблема постає і перед промислово розвинутими країнами, які хотіли б за допомогою девальвації поліпшити ситуацію зі своїми платіжними балансами. І, нарешті, виникає також питання: чи має

ревальвація небажаний ефект Terms of Trade. Якщо вирівнювання платіжного балансу та поліпшення реального мінового співвідношення визначити як цілі економічної політики, то постановка проблеми звучатиме так: чи зможе такий інструмент економічної політики, як зміна валютного курсу, привести до конфлікту цих двох цілей?

2. Умови для ефекту Terms Of Trade. Для визначення залежності реального мінового співвідношення від змін обмінного курсу отримуємо рівність:Якщо підставити 18.1 та 18.Г в 18.2, то для впливу змін валютного курсу на Terms of Trade, взявши до уваги еластичність та те, що E; = -Е*р отримаємо:

Твердження щодо умов поліпшення і погіршення реального мінового співвідношення при девальвації та ревальвації. Девальвація (dw > 0) веде до поліпшення реального мінового співвідношення (d(p/p2) > 0), якщо добуток еластичностей попиту більший, ніж добуток еластичностей пропозиції. Девальвація спричиняє погіршення Terms of Trade, якщо добуток еластичностей пропозиції більший, ніж добуток еластичностей попиту (таблиця 18.1).Ревальвація (dw < 0), навпаки, веде до поліпшення (погіршення) реального мінового співвідношення, якщо добуток еластичностей попиту менший (більший), ніж добуток еластичностей пропозиції.

3. Відносини між цілями. На прикладі зміни валютного курсу видно, що певний інструмент економічної політики може підвищувати ступінь досягнення однієї її цілі, але перешкоджати досягненню іншої. У таблиці 18.2 порівнено умови реакції сальдо балансу поточних операцій зі зміною реальних відносин обміну при проведенні ревальвації.

Якщо при ревальвації є нормальна реакція сальдо балансу поточних операцій, то Terms of Trade можуть поліпшитися, погіршитися або залишитися незмінними (випадок 1). Таким чином, неможливо виключити конфлікт економіко-політичних цілей. Якщо ж сальдо балансу поточних операцій реагує ненормально (випадок 2), то внаслідок того, що Є > 0 та n < 0, випливає: n/*n2 < Є;Є2*> тобто Terms of Trade при ревальвації поліпшиться. При цьому сальдо балансу поточних операцій у даному випадку реагує в небажаному напрямку. Існує конфлікт цілей.4. Нееластична пропозиція. На рисунку 18.3а та б проілюстровано вплив ревальвації на

сальдо балансу поточних операцій та розрахунків і на реальні відносини обміну для особливого випадку повністю нееластичної пропозиції в обох країнах (є,, Є* = 0). Вартість експорту знижується (рисунок 18.3а), вартість імпорту не змінюється (рисунок 18.36); отже, маємо нормальну реакцію. Ціна експортного товару знижується, в той час як ціна імпортного товару залишається незмінною.

5. Нееластичний попит. На рисунку 18.3в та г зображено особливий випадок повністю нееластичного попиту на імпорт (n2, n*= 0). Вартість експорту тоді не змінюється (рисунок 18.Зв), а вартість імпорту зменшується (рисунок 18.3г). Сальдо балансу поточних операцій та розрахунків реагує ненормально. За ревальвацією настає активізація балансу поточних операцій і розрахунків. Ціна експортного товару залишається сталою,

імпортного - спадає. Terms of Trade поліпшуються.