Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

4. Вплив зміни валютних курсів. Огляд

Розглянемо вплив гнучкого обмінного курсу на зайнятість у кейнсіанській системі. Якщо експорт Батьківщини збільшується, наприклад, у результаті підвищення доходів у Закордоні, то зростає пропозиція валюти Закордону. Крива пропозиції валюти пересувається вправо. Обмінний курс спадає, вітчизняна валюта зазнає ревальвації. Ревальвація погіршує експортні шанси Батьківщини, а це означає, що обсяги експорту зменшаться, оскільки еластичність попиту Закордону на експорт (Т*) дорівнює нулю. Обсяги імпорту, на які Батьківщина виявляє попит, будуть зростати.

Припущення. Еластичність попиту Батьківщини на імпорт (n2) дорівнює нулю. Результатом збільшення обсягу імпорту та зменшення обсягу експорту є скорочення виробництва, тобто реального національного доходу та зайнятості. Отже, маємо dY/dw > 0.3 іншого боку, гнучкі обмінні курси при нормальній реакції забезпечують вирівнювання балансу поточних операцій і розрахунків.

Якщо прокрутити цей ланцюжок міркувань для випадку скорочення доходу в Закордоні (зменшення експорту), то обмінний курс підвищуватиметься, вітчизняна валюта девальвуватиме, збільшиться експорт та зросте реальний національний дохід.

Твердження. Гнучкий обмінний курс зменшує необхідність скорочення зайнятості задля послаблення дефіциту балансу поточних операцій і розрахунків у кейнсіанській системі. Гнучкий обмінний курс при нормальній реакції забезпечує вирівняний баланс поточних операцій і розрахунків та (за винятком n*= 0 чи n2 = 0) поліпшення ситуації у сфері зайнятості.Гнучкий обмінний курс здатний послабити існуючий у кейнсіанській системі конфлікт між цілями забезпечення повної зайнятості й вирівнювання балансу поточних операцій та розрахунків.

Нарешті, слід вказати на те, що зміни валютного курсу в дійсності впливають на грошову масу М. Це пояснюється тим, що менше сальдо балансу поточних операцій і розрахунків призводить до меншого припливу валюти, і тому грошова маса скорочується.

На рисунку 18.4 наведено вплив зміни валютного курсу на деякі важливі показники. При цьому припускаємо, що відбувається ревальвація вітчизняної валюти (dw < 0).