Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів (2001)

5. Теорія паритету купівельної спроможності (ПКС)

1. Валютний курс — ціна двох валют. Як і будь-яку ціну, валютний курс визначають на основі попиту і пропозиції.

У цій темі ми обговорили питання, в якій мірі міжнародна торгівля визначає пропозицію та попит на валюту.

2. Теорія Паритету купівельної спроможності. Теорія абсолютних цінових переваг пояснює виникнення міжнародної торгівлі різницею абсолютних цін в умовах автаркії. Після початку зовнішньої торгівлі при торговій рівновазі повинна бути рівність P1 = p*w (закон однієї ціни)1. Цієї умови досягають тому, що ціни на товар й обмінний курс пристосовуються одні до одних. Якщо виходити з торгової рівноваги та задати ціни на товари екзогенно, то обмінний курс є величиною, яку необхідно визначити, тобто:

w = Pl/P;. (18.3)

Цей вираз називають ще абсолютним ПКС. Про диференціювавши за часом та поділивши на w, отримаємо:

w = p1 - р*, (18.3і)

3. Особливий випадок міжнародного взаємозв'язку цін. Міжнародний взаємозв'язок цін при сталому обмінному курсі є особливим випадком ПКС. Якщо підставити в рівняння 18.3w = 0,

то отримаємо

W = 0 => p1 = р1 .

4. Критика теорії ПКС. Рівняння 18.3' є відносно простою гіпотезою, яка розглядає зміну цін

екзогенно. У такій спрощеній формі ця теорія не відповідає дійсності, оскільки при визначенні рівня цін країни важливу роль відіграють неторгові товари, торгові бар'єри (сегментування ринку), умови попиту та пропозиції, які мають таку еластичність, що рівень цін на Батьківщині не залежить від підвищення цін у Закордоні. В економічній літературі рівняння 18.3' розширено зі взяттям до уваги цих аспектів.

ПКС стосується торгової рівноваги. А паритет процентних ставок доповнює пояснення обмінного курсу, але з точки зору руху капіталів.